Нормативно-правова база old

Порядок прийому до закладів вищої освіти у 2024 році

 

Правила прийому до ДБТУ у 2024 році 

Додаток 1 Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання до Державного біотехнологічного університету

Додаток 2 Перелік спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих здібностей вступників

Додаток 3 Перелік спеціальностей медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань, за якими може здійснюватися прийом на навчання за ступенем магістра на основі ПЗСО та НРК5 з відповідної спеціальності

Додаток 4 Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток 5 Таблиці переведення тестових балів національного мультипредметного тесту, матурального іспиту, єдиного вступного іспиту, єдиного фахового вступного випробування до шкали 100 – 200

Додаток 6 Перелік вступних випробувань (вступних іспитів, співбесід, творчих конкурсів) для вступу на навчання для здобуття освітнього ступенів бакалавра (магістра ветеринарного спрямування),та магістра на відкриті, фіксовані та небюджетні конкурсні пропозиції

Додаток 7 Перелік предметних тестів єдиного вступного фахового випробування для вступу для здобуття ступеня магістра на основі НРК6, НРК7

Додаток 8 Перелік предметних тестів єдиного вступного фахового випробування для вступу для здобуття ступеня бакалавра на основі НРК5

Додаток 9 Перелік акредитованих спеціальностей, освітніх програм та програм, які знаходяться в процесі проходження акредитації

Додаток 10 Правила прийому до аспірантури та докторантури Державного біотехнологічного університету в 2024 році

Додаток 11 Правила прийому іноземців та осіб без громадянства до Державного біотехнологічного університету в 2024році

Додаток 12 Положення про творчий конкурс щодо вступу для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування»

Додаток 13 Порядок та критерії оцінювання мотиваційних листів вступників у 2024 р.

Додаток 14 Положення про Освітні центри «Донбас-Україна» «Крим-Україна»

 

Максимальні обсяги держзамовлення у 2024 році

Рішення приймальної комісії щодо надання рекомендацій на зарахування

 

Програми вступних випробувань

 

 

 

Інформація для вступників на спеціальність 191 “Архітектура та містобудування”