Міжнародна діяльність

Загальна інформація Основні напрями міжнародної діяльностіПартнериПрограми подвійних дипломівПроєкти та стажуванняЗакордонна практикаBUDEMADBPROFINTECH

Державний біотехнологічний університет розвиває міжнародні контакти, які спрямовані перш за все на інтеграцію вищої освіти до європейського освітянського простору з метою закріплення теоретичних знань здобувачів, отриманих в університеті, шляхом опанування практичного досвіду ведення бізнесу в різних галузях.

Університет співпрацює з провідними інституціями сільськогосподарського спрямування Європи, Азії, Сполучених Штатів Америки та Китаю. На сьогоднішній день університет співпрацює з закладами вищої освіти 9 країн світу. Університет є підписантом Великої Хартії університетів світу, залучений таким чином до спільноти 700 кращих університетів світу. Університет протягом 25 років є активним членом Європейської асоціації аграрних університетів, Євразійської асоціації університетів, а також Міжнародного альянсу закладів освіти сільськогосподарського профілю. Університет залучений до європейської та світової мережі ЮНЕСКО.

Основні напрями міжнародної діяльності
 • Організація та координація стратегії, цілей, напрямків і форм усіх видів міжнародної діяльності університету;
 • документальний супровід міжнародних стажувань, академічних обмінів, участі в міжнародних заходах та допомога в оформленні програм та проєктів;
 • підтримка зв’язків з міжнародними організаціями;
 • розробка угод з закладами вищої освіти – партнерами, проєктів і робочих програм співробітництва;
 • пошук і розповсюдження інформації про нові міжнародні програми і проєкти, сприяння виконанню існуючих програм і проєктів у рамках існуючих угод;
 • залучення коштів закордонних грантодавців для розвитку матеріально-технічної бази університету, спільних програм навчання студентів, досліджень, розробок, конференцій, публікацій, академічних обмінів;
 • сприяння в організації та проведенні прийому іноземних делегацій в університеті;
 • організація виїзду професорсько-викладацького складу і студентів університету за кордон;
 • організація співбесід з іноземної мови для професорсько-викладацького складу і студентів, які направляються за кордон;
 • оперативне подання інформації всім підрозділам університету про участь в проєктах.

МІЖНАРОДНІ ПАРТНЕРИ
ДЕРЖАВНОГО БІОТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

Республіка Польща

https://uek.krakow.pl/
Krakow University of Economics
Краківський економічний університет
(договір)
https://wshiu.pl/
WSHIU Akademia Nauk Stosowanych
Академія прикладних наук
(договір)
https://mans.edu.pl/ua/o-uczelni
International Academy of Applied Sciences in Lomza
Міжнародна академія прикладних наук в Ломжі (договір)
Литовська Республіка https://www.vdu.lt/lt/
Vytautas Magnus University (Lithuania)
Університет Вітаутаса Магнуса (Литва)
(договір)

Міжнародні партнери Державного біотехнологічного університету, який є правонаступником діючих міжнародних договорів Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва, Харківської державної зооветеринарної академією та Харківського державного університету харчування та торгівлі.

ЄВРОПА

Республіка Болгарія Керко Болгарія ЕООД (договір)

ТОВ Турал Сервіс (договір)

Федеративна Республіка Німеччина https://www.hochschule-rhein-waal.de/en

Hochschule Rhein-Waal (Rhine-Waal University of Applied Sciences)

Рейн-Ваальський університет (договір)

https://www.hswt.de/

Weihenstephan-Triesdorf University of Applied Sciences

Університет прикладних наук Вайенштефан-Тріздорф (договір)

 

Республіка Польща

https://pollub.pl/

University of Life Sciences in Lublin

Люблінська Політехніка (договір)

https://wsb.edu.pl/

Akademiа WSB
Академія ВСБ (договір)

https://pans.nysa.pl/
University of Applied Sciences in Nysa
Університет прикладних наук у Нісі (договір)
www.wst.com.pl
Wyzsza Szkola Techniczna
Вища технічна школа
(договір)
Румунія https://www.usamv.ro/index.php/en/home-eng

University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest

Бухарестський університет агрономічних наук і ветеринарної медицини (договір)

Турецька Республіка https://www.gantep.edu.tr/en/
The University of Gaziantep
Університет Газіантеп (договір)

АЗІЯ

Республіка Казахстан
https://kazatu.edu.kz/en
NC JSC “S.SeifuIlin Kazakh Agrotechnical University”
НК АТ Казахський агротехнічний університет ім. С.Сейфулліна (договір)
Китайська Народна Республіка

Шенсійський професійно-технічний інститут (договір)

Сичуаньский науково-інженерний університет (договір)

ПІВНІЧНА АМЕРИКА

Сполучені Штати Америки https://www.osu.edu/
The Ohio State University, Columbus, Ohio
Огайський Державний університет, Колумбія, Штат Огайо (договір)

Програми подвійних дипломів – це спільні освітні програми в ДБТУ та в одному з закордонних університетів-партнерів, які дають можливість студентам нашого університету отримати додаткові знання і диплом європейського зразка.

Переваги програм подвійних дипломів:

 • можливість одержати досвід перебування в умовах іншої системи вищої освіти;
 • отримання якісної фахової освіти та міжнародного диплому, що визнається у всіх країнах ЄС та дозволяє працевлаштування за кордоном без процедури підтвердження диплома;
 • прийом за програмами подвійних дипломів здійснюється за співбесідою, без вступних випробувань;
 • можливість одержати додаткові знання у суміжних галузях науки, професійних напрямах, спеціалізаціях;
 • можливість подавати заявки на гранти від Євросоюзу, будучи іноземними студентами;
 • підвищення рівня володіння іноземними мовами;
 • можливість ознайомлення з культурою і традиціями однієї з країн Євросоюзу.

Навчання за програмою подвійних дипломів дає широкі можливості для професійної реалізації випускників як в Україні, так і на території Європейського Союзу та за його межами.

Станом на сьогодні у здобувачів вищої освіту є можливість отримати окрім диплому ДБТУ паралельно диплом литовського Університета Вітовта Великого

 

 

Vytautas Magnus University (Lithuania)
Університет Вітаутаса Магнуса (Литва)
https://www.vdu.lt/lt/

Академічна мобільність — це можливість учасників освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому закладі вищої освіти (науковій установі) на території України чи поза її межами.

Основні форми академічної мобільності

Для учасників освітнього процесу, що здобувають освітні ступені молодшого бакалавра, бакалавра, магістра та доктора філософії:

 • навчання за програмами академічної мобільності;
 • мовне стажування;
 • наукове стажування.

Для осіб, що здобувають науковий ступінь доктора наук, науково-педагогічних, наук і педагогічних працівників та інших учасників освітнього процесу:

 • участь у спільних проектах;
 • викладання;
 • наукові дослідження;
 • наукове стажування;
 • підвищення кваліфікації.

Сьогодні в ДБТУ сформовані умови для реалізації наступних міжнародних проєктів


https://erasmusplus.org.ua/
Еразмус+ є Програмою міжнародної співпраці Європейського Союзу з іншими країнами світу у сфері освіти, молоді та спорту, що має на меті підтримку освітнього, професійного та особистісного розвитку громадян ЄС і поза його межами задля внеску до стійкого зростання, якості робочих місць і соціального згуртування, для розвитку інновацій та посилення європейської ідентичності і активного громадянства.

Програма включає такі основні напрями:

 • Еразмус+ КА1. Проєкти навчальної мобільності для індивідуальних осіб
 • Еразмус+ КА2. Співпраця між організаціями та інституціями
 • Європейські студії Жан Моне у сфері вищої освіти

https://www.daad.de/en

https://www.daad-ukraine.org/uk/
DAAD — це німецька служба академічних обмінів, що є найбільшою організацією у світі в сфері підтримки міжнародного обміну студентами та вченими.

В рамках служби реалізується багато проєктів, які надають можливість студентам, аспірантам, кандидатам та докторам наук тощо навчатися в Німеччині, проходити курси підвищення кваліфікації або стажування.


https://fulbright.org.ua/uk/
Програма імені Фулбрайта, спонсована урядом США та адміністрована Інститутом Міжнародної Освіти (IIE), посідає чільне місце у системі міжнародної освіти.

В рамках програми реалізуються щорічні конкурси для студентів та випускників закладів вищої освіти, молодих викладачів та дослідників, кандидатів та докторів наук, дослідників та фахівців, навчальних та наукових установ. Учасники програми Фулбрайта. взаємодіючи з громадами по всьому світу, займаються вивченням, викладанням, дослідженнями, а також будують взаєморозуміння в більш ніж 160 країнах, по одному зв’язку за раз.

Для здобувачів вищої освіти ДБТУ передбачені можливості участі в різних видах закордонних практик.

Під час такої практики студенти мають можливість перейняти європейський досвід ведення бізнесу, впровадження сучасних технологій у виробництві, застосування сучасної техніки та практичні навички роботи з нею, набути вмінь практичної роботи у сфері харчових виробництв, сільського господарства, готельно-ресторанної справи, технічних напрямків, а також ознайомитися з культурою і традиціями різних країн, покращити знання іноземної мови.


https://www.profiteam.in.ua/
(договір)

«Профітім» – це компанія, яка дає можливість здобувачам університету проходити практику за фаховим спрямуванням на провідних підприємствах Німеччини.

Така практика дає змогу студентам закріпити, поглибити та застосувати на практиці фахові знання, отримані в університеті; оволодіти практичними навичками та попрацювати в команді професіоналів у реальних умовах.

Відкриті і доступні вакансії по всіх напрямках, а саме: харчова промисловість, легкова промисловість, аграрний бізнес, готельно-ресторанний бізнес, логістика/складське господарство та багато інших.

Для кожного здобувача є можливість подорожувати, знайомитися з новими людьми, покращувати знання іноземної мови та набувати практичний досвід, який високо цінують роботодавці в Україні.

Програма: Erasmus +
 


Напрям: Jean Monnet Actions in the field of Higher Education / Teaching and Research (Дії Жан Моне в сфері вищої освіти / Навчання та дослідження)

Назва проекту: Business development management: integrating the European experience («Управління розвитком бізнесу: інтеграція європейського досвіду»)

Номер проекту: 101048268

Термін реалізації: 01.03.2022-28.02.2025

Проектом передбачено проведення дослідження тенденцій сталого розвитку бізнесу в Україні в контексті європейської інтеграції, організацію конференцій для різних цільових груп (студенти, викладачі, науковці та бізнес), тематичних круглих столів, розробку нових академічних бізнес-курсів та літньої школи з вивчення особливостей ведення бізнесу в ЄС.

Керівник проекту: д.е.н, проф., завідувач кафедри економіки та бізнесу Гросул Вікторія Анатоліївна

 

email: heifye.project@gmail.com

Програма: Erasmus +
 


Напрям: Jean Monnet Actions in the field of Higher Education / Teaching and Research (Дії Жан Моне в сфері вищої освіти / Навчання та дослідження)

Назва проекту: «Цифровізація бізнес-процесів та фінансових технологій: Європейський досвід для України» («Digitalization of business processes and financial technologies: European experience for Ukraine») DBPROFINTECH

Номер проекту: 101127664

Термін реалізації: 01.10.2023-30.09.2026

Мета реалізації проєкту: залучення європейського досвіду у сфері цифрової трансформації економічних відносин, новітніх фінансових технологій для популяризації та посилення євроінтеграційних процесів між Україною та країнами ЄС, а також розробка та впровадження європейських фінансових моделей і механізмів, як одного з основних напрямків відновлення українського бізнесу в післявоєнний період. Проєкт передбачає створення комунікаційної платформи в освітньо-науковій площині для обміну думками, дискусій, обговорення актуальних практик та кейсів, пошуку шляхів вирішення існуючих проблем відповідно до тематики та спрямованості заходів, формування рекомендацій на основі спільних рішень та напрацювання пропозицій щодо розвитку майбутніх євроінтеграційних векторів. Цільова аудиторія: студенти, аспіранти, науково-педагогічні працівники університету та інших закладів вищої освіти, представники органів державної влади та бізнесу, громадські організації за професійним спрямуванням, всі зацікавлені особи. Заплановані заходи включають проведення міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, літніх шкіл, круглих столів, вебінарів, семінарів на 2023-2026 роки.
Керівник проекту:
д.е.н, проф., професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Мандич Олександра Валеріївна
email: dbprofintech@gmail.com

Детальна інформація на сайті проєкту:  https://www.dbprofintech.pp.ua/
Сторінка проєкту у Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61551132177023Новини