Кафедра лісових культур, меліорацій та садово-паркового господарства

Завідувачка кафедри лісових культур, меліорацій та садово-паркового господарства

Біла Юлія Миколаївна

кандидат сільськогосподарських наук, доцент

З метою забезпечення навчального процесу новітнім інструментарієм та сучасними технологіями навчання, викладачі кафедри постійно приймають участь у вітчизняних і закордонних стажуваннях, семінарах, тренінгах задля підвищення кваліфікації у сфері професійно-орієнтованої освіти.

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра лісових культур і меліорацій має славетну історію, адже бере свій витік відтоді, коли у Варшавській лісовій школі почали викладати «Основи лісовідновлення і лісорозведення» (1818 р.). Її першим завідувачем (1919 р.) вже Харківського інституту сільського господарства був визнаний вчений у галузі лісорозведення, фізіології та екології деревних рослин професор А. П. Тольський. Надалі кафедру очолювали видатні вчені у галузі лісокультурної і лісонасіннєвої справи, деревинознавства, лісового ґрунтознавства, степового лісорозведення, лісівництва, геоботаніки – професори І. О. Яхонтов, І. М. Степанов, В. Я. Гурський та Д. В. Воробйов – один із фундаторів всесвітньовідомої української школи лісової типології, його здобутки у навчально-науковій діяльності було відзначено найвищими державними нагородами (орденами та медалями). Впродовж 1934–1940 рр. на кафедрі курс агролісомеліорації читав корифей у галузі лісівництва, ґрунтознавства, геоботаніки, географії, гідрології, степового лісорозведення – академік ВАСГНІЛ і АН УРСР професор Г. М. Висоцький. З 1998 р. розпочалась новітня історія кафедри, яку очолив заступник голови Державного комітету лісового господарства України, к.с.-г.н., доцент М. М. Ведмідь.

У різні роки на кафедрі працювали: доценти – С. О. Пороша , О. П. Андрущенко, О. Б. Величко, Л. І Ткач, А. Г. Булат, В. Є. Слюсарчук, А. М. Полив’яний, викладачі – Ю. М. Біла, О. І. Лялін, М. М Діденко, Т. М. Черкіс; лаборанти – К. Г. Чоломбітько, Л. Г. Тонкая, Т. О. Салтикова, Т. С. Шатова, В. М. Пархоменко, О. В. Лисенко, Є. О. Янжула, В.П. Лотоненко. Вагомий внесок у здобутки кафедри зробили викладачі-сумісники: професори – М. А. Лохматов, В. О. Поляков, доценти – В. М. Михалків, Г. Б. Гладун, О. П. Олексійченко, С. І. Мусієнко; ст. викладач М. Є. Трофименко. Впродовж 2007–2015 рр. кафедру очолював доцент О. Б. Величко, надалі професори В. Л. Мєшкова та Г. Б. Гладун.

Сфера наукових інтересів кафедри лісових культур і меліорацій охоплює широкий спектр проблем, зокрема, вдосконалення технологій вирощування садивного матеріалу та створення лісових культур; лісовідновлення і лісорозведення на малопродуктивних землях; сталий розвиток агролісомеліоративних комплексів; сприяння природному поновленню дуба звичайного; апробація перспективних для лісового господарства порід-інтродуцентів. Результати наукових досліджень впроваджено на підприємствах лісової галузі, у навчально-методичні розробки, висвітлено у наукових публікаціях, книгах, монографіях тощо.

Нині наукова робота кафедри проводиться у рамках декількох наукових тематик – ініціативної «Дослідити сучасний стан лісових насаджень різного цільового призначення південно-східної частини України та розробити заходи щодо його покращення» (№ ДР 0121U109703) та госпдоговірної – «Дослідити способи вирощування садивного матеріалу сосни жорсткої, Павловнії Pao Tong Z07 (Super Hybrid) та його використання при створенні лісових культур на зрубах в осередках кореневої губки у ДП «Скрипаївське НДЛГ», до яких також залучені студенти факультету лісового господарства.

Разом із викладачами студенти беруть участь у наукових дослідженнях кафедри, результати яких гідно представляють на різноманітних конференціях і конкурсах. Так, у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (2020 р.) зі спеціальності «Лісове господарство» диплом ІІ ступеня отримали М. Бакань і А. Погорєлов (керівник М.М. Ведмідь), у конкурсі наукових робіт «Молода наука Харківщини: вектори розвитку» (2021 р.) за напрямом «Аграрні науки та продовольство» диплом І ступеня –  А. Погорєлов (керівник С.П. Распопіна).

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Кафедра лісових культур,  меліорацій та садово-паркового господарства задіяна у реалізації навчання студентів за двома освітньо-професійними програмами:

Освітньо-професійна програма «Лісове господарство» спеціальності 205 «Лісове господарство» початкового (молодші бакалаври), першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.
Освітньо-професійна програма «Садово паркове господарство» спеціальності 206 «Садово -паркове господарство» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.
Основні навчальні дисципліни, закріплені за кафедрою:

Вступ до фаху, Історія СПГ, Основи композиції, Фітодизайн інтер’єрів,Тропічні та субтропічні рослини,Декоративна дендрологія,Біометрія,Декоративні розсадники і насінництво,Хвороби декоративних рослин садово-паркового господарства,Гідромеліорація садово-паркових об’єктів,Інтродукція та адаптація декоративних рослин,Ландшафтна графіка,Ландшафтні культури та лісорозведення,Інвентаризація садово-паркових об’єктів,Аранжування,Декоративне формування рослин та топіарне мистецтво,Організація садово-паркового господарства,Основи наукових досліджень,Захист декоративних рослин,Лісопаркове господарство,Фітодизайн закритого середовища,Сади на штучних об’єктах,Архітектоніка рослин,Паркознавство,Грунтознавство в лісових і садово-паркових господарствах,Лісове насінництво і розсадники,Лісові культури,Декоративні розсадники та насінництво,Лісова меліорація,Планування та управління в лісовому господарстві,Планування садово-паркового господарства,Гідротехнічна меліорація,Гідромеліорація садово-паркових об’єктів,Проектування садово-паркових об’єктів,Урбоземи та грунтосуміші,Малі архітектурні форми,Лісова фітопатологія,Експлуатація садово-паркових  об’єктів,Лісова таксація,Лісовпорядкування,Лісовий кадастр,Моніторинг та сертифікація лісів,Лісоуправління,Лісовпорядкування,Ландшафтна таксація,Основи композиції,Садово-паркова композиція,Газони і луківництво,Декоративне рослинництво,Дендропроектування,Квітникарство та дизайн квітників,Реконструкція насаджень у лісових зелених зонах ,Природно-заповідна справа,Ландшафтна архітектура,Озеленення населених місць,Ландшафтне проектування,Інформаційні технології у садово-парковому господарстві,Лісова типологія

Навчальний процес на кафедрі організовано шляхом поєднання теорії та практичної підготовки. Так, на території дендропарку університету викладачами кафедри разом зі студентами закладено лісовий розсадник, який, як і теплиця, захисні смугові лісонасадження, лісонасінні плантації сосни звичайної, лісовий фонд ДП «Скрипаївське НДЛГ» є базовими для проведення практичних занять, навчальних практик, дипломних проєктувань, науково-дослідної роботи.

Для якісної підготовки здобувачів кафедра має розвинену матеріальну базу, зокрема – це навчально-наукові лабораторії з лісового насінництва та розсадництва, гідротехнічної та лісової меліорацій, укомплектовані необхідними приладами, інструментами, матеріалами, макетами, стендами, а також – спеціалізовані навчальні аудиторії, обладнані мультимедійними комплексами, колекціями лісового насіння, тематичними стендами.

Кафедра випускає молодших бакалаврів, бакалаврів та магістрів за спеціальністю 205 «Лісове господарство» та 206 «Садово-паркове господарство».

Місця роботи випускників:

 • за спеціальністю 205 «Лісове господарство»: майстер лісу; помічник лісничого; лісничий; майстер на лісозаготівельних роботах; інженер з лісових культур; інженер з лісозаготівель; інженер з лісокористування; інженер з охорони та захисту лісу; інженер лісового господарства; інженер-лісопатолог; мисливствознавець; інженер з лісовпорядкування; завідувач (лісового, лісомисливського, мисливського) господарства; головний лісничий; головний мисливствознавець; начальник управління; начальник лісорозсадника; начальник партії лісовпорядної; менеджер (управитель) у лісовому господарстві; викладач навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації за відповідною галуззю знань; науковий співробітник тощо.
 • за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство»: фахівець садово-паркового господарства; інженер садово-паркового господарства; фахівець з квітникарства; фахівець ландшафтного дизайну; інженер з рекреаційного благоустрою; директор малого промислового підприємства; завідувач комунального (лісопаркового) господарства з утримання зелених насаджень; викладач навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації за відповідною галуззю знань; науковий співробітник та ін.

Навчальна практика у лісовому розсаднику Університету

Практичні заняття у теплиці
Доцент кафедри М.М. Діденко (другий зліва)
разом зі студентами під час створення плантації павловнії

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Сфера наукових інтересів викладачів кафедри лісових культур і меліорації: вдосконалення технологій вирощування посадкового матеріалу та створення лісових культур; реконструкція малоцінних насаджень; лісовідновлення і лісорозведення на малопродуктивних землях; сталий розвиток агролісомеліоративних комплексів; сприяння природному поновленню дуба звичайного; проєктування різних об’єктів меліорації; перспективні породи- інтродуценти для лісового господарства. Результати наукових досліджень впроваджено на підприємствах лісової галузі, у навчально-методичні розробки, висвітлено у наукових публікаціях, книгах, монографіях тощо.

У дендропарку ХНАУ викладачами кафедри разом зі студентами закладено лісовий розсадник, який, як і теплиця, захисні смугові лісонасадження, лісонасінні плантації сосни, лісовий фонд ДП «Скрипаївське НДЛГ ХНАУ ім. В.В. Докучаєва» є базовими для проведення практичних занять, навчальних практик, дипломних проєктувань, науково-дослідної роботи.

Разом із викладачами студенти беруть участь у наукових дослідженнях кафедри, результати яких гідно представляють на конференціях і Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Лісове господарство» – М. Бакань і А. Погорєлов отримали диплом ІІ ступеня, 2020 р. (керівник М.М. Ведмідь). Викладачі кафедри нині проводять наукові дослідження у рамках ініціативної тематики «Дослідити сучасний стан лісових насаджень різного цільового призначення південно-східної частини України та розробити заходи щодо його покращення» (№ ДР 0121U109703)   та   госпдоговірної   –   «Дослідити способи вирощування садивного матеріалу сосни жорсткої, Павловнії Pao Tong Z07 (Super Hybrid) та його використання при створенні лісових культур на зрубах в осередках кореневої губки у ДП «Скрипаївське НДЛГ ХНАУ», до яких залучені студенти факультету лісового господарства.

Вирощування садивного матеріалу павловнії в лісовому розсаднику
Практичні заняття в теплиці

Практичні заняття в теплиці

НАУКОВИЙ ГУРТОК

На  кафедрі лісових культур, меліорацій та садово-паркового господарства функціонує два  наукових гуртка: «Лісові культури, меліорація та лісова таксація» та «Садово-паркове господарство», участь у якому дозволяє студентам долучитися до різних напрямів дослідницької діяльності вже з першого курсу навчання.

Результати наукових досліджень студенти гідно представляють на різноманітних наукових конференціях, конкурсах тощо.

Керівником накового гуртка  «Лісові культури, меліорація та лісова таксація» є Біла Ю. М., Распопіна С.П., Назаренко В.В., Гармаш А.В., Діденко М.М.

А науковим гуртком «Садово-паркове господарство» ст. викладач Кравченко Л. І., Швиденко І. М., Познякова С.І.

Студентські наукові гуртки кафедри лісових культур, меліорацій та садово-паркового господарства є добровільним науковим обєднанням студентів, утвореним з метою сприяння їх науково-дослідницькій діяльності. Метою діяльності Гуртка є сприяння реалізації наукового та творчого потенціалу його членів.

Завданням, які стоять перед керівниками гуртка і науково-педадогічним складом кафедри розкрити можливості та перспективи наукової та практичної фахової діяльності в галузі лісового та садово-паркового господарства.

Основні напрямки наукової діяльності:

 • ознайомлення з інформаційними технологіями, що застосовуються у садово-парковому господарстві та графічними редакторами у проектуванні ландшафтнихоб’єктів;
 • вивчення інноваційних методів та технологій екологічного спрямування, які з’являються при озелененні об’єктів садово-паркового господарства;
 • вивчення видового різноманіття деревних і трав’янистих рослин та технології їх вирощування у відкритому та закритому ґрунті;
 • розкриття творчого потенціалу майбутніх фахівців садово-паркового господарства виконанням індивідуальних завдань з ландшафтного дизайну, фітодизайну інтер’єрів та зимових садів;
 • набуття навичок художнього формування деревних рослин та вегетативного розмноження фундука у декоративному розсаднику дендрологічного парку ім. Б.Ф. Остапенка (у довоєнні роки).
 • засвоїти основи організації лісонасіннєвої справи, принципи і практичні навики організації лісових (декоративних) розсадників, технологію вирощування садивного матеріалу і основи технології створення лісових культур, навчитися узагальнювати експериментальний матеріал і критично аналізувати літературні джерела.
 • вивчення методів кількісної та якісної інвентаризації окремих дерев та насаджень на території лісових та  садово-паркових об’єктів, лісопарків, у лісах зелених зон населених пунктів.
 • Вміти проводити таксацію зрубаного дерева, визначати діаметр, висоту, приріст, об’єм, визначати середні таксаційні показники деревостану, сортиментацію запасу.
 • Сформувати в студентів знання з таксації компонентів ландшафту, які є технічною основою парковпорядкування об’єктів зеленого будівництва.

Студенти – активні члени гуртка – Компанєєць О., Зінов’єв Р. – закінчили магістратуру і захистили дипломні роботи на «відмінно», Ужченко Г. у 2023 році вступив до магістратури. Студенти бакалаврату вже з першого курсу визначаються з тематикою наукових досліджень та набувають навиків пошуку наукової інформації за інтернет- джерелами, долучаються до роботи у студентському науковому гуртку.

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА КАФЕДРИ

Загальноміська акція «Харківські університети – формула вибору».

Державний біотехнологічний університет долучився до загальноміської акції «Харківські університети – формула вибору», що відбулась у метрошколі для учнів 9-11 класів. Факультет лісового господарства, деревооброблювальних технологій та землевпорядкування також долучився до цієї акції.

Захід організовано Департаментом освіти Харківської міської ради задля підтримки ЗВО міста Харкова, завдяки цьому до зустрічі долучились понад 300 старшокласників.

Незламна молодь мала змогу побачити, яким буде її студентське життя, дізнавшись більше про спеціальності, освітні програми, умови вступу та професійні перспективи від науково-педагогічних працівників Державного біотехнологічного університету.

У рамках заходу майбутні студенти взяли участь у різноманітних майстер-класах, вікторинах, конкурсах, експериментах і дослідженнях.

Цей профорієнтаційний захід став чудовою нагодою поринути у світ сучасного, багатопрофільного університету та визначитися зі справою життя!

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА

ПРАКТИЧНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧАМИ ОС «БАКАЛАВР»

Напрям підготовки: Лісове та садово-паркове господарство

Програма вивчення обов’язкової компоненти дисциплін: Лісові культури, лісове насінництво та розсадники, декоративні розсадники та насінництво, тепличне господарство та ін. складена відповідно до освітньо-професійної програми для вищих навчальних закладів освіти. Та охоплює питання теорії і практики вирощування садивного матеріалу та створення штучних лісових насаджень – лісових культур. Завдяки створенню лісових культур вирішується низка принципових питань стосовно біології і господарської цінності майбутнього лісів. Кожен компонент навчальних дисциплін, що вивчається здобувачами освітніх ступенів включає комплекс специфічних положень, їх теоретичне обґрунтування, аналіз технологій відповідних виробничих процесів, проблемні аспекти і перспективи їх оптимізації з врахуванням новітніх досягнення науки і практичного досвіду передових лісогосподарських підприємств в галузі вдосконалення лісонасіннєвої справи, вирощування садивного матеріалу, створення штучних лісонасаджень, оцінки якості виконаних технологічних підходів тощо.

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ЯК ОСНОВА ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ЛІСІВНИКІВ

Навчальна практика є невід’ємною складовою частиною навчального процесу. Практична підготовка дозволяє студентам ознайомитися з лісокультурною і лісомеліоративною діяльністю лісогосподарських підприємств, довідковою літературою (ДСТУ, інструкції, норми, довідники, збірники технологічних карт), лісогосподарською і лісокультурною літературою («Таксаційний опис лісництва», «Книга лісових культур», «Проекти лісових культур» і т.п.).

Місце проведення практики – учбові та інші державні та міжгосподарські лісові підприємства.

Завдання: засвоїти основи організації лісонасіннєвої справи, принципи і практичні навики організації лісових (декоративних) розсадників, технологію вирощування садивного матеріалу і основи технології створення лісових культур, навчитися узагальнювати експериментальний матеріал і критично аналізувати літературні джерела.

Мета практики – закріплення теоретичних знань отриманих в процесі вивчення курсу дисциплін у виробничих умовах, набуття та поглиблення практичних навиків різних видів лісокультурних робіт та правильного використання нормативної документації і довідкової літератури.

В процесі першої частини навчальної практики передбачено виконання наступних видів робіт та завдань:

 • знайомство з постановкою лісонасіннєвої справи (технологією робіт по заготівлі, переробці і зберіганню лісонасіннєвої сировини; веденням технічної  документації);
 • виконання комплексу завдань з вирощування лісового та декоративного садивного матеріалу (сівба насіння в умовах відкритого та закритого грунту, садіння сіянців в шкільних відділеннях розсадника);
 • викопування, сортування, тимчасове прикопування, зберігання та підготовка садивного матеріалу до садіння) в умовах відкритого та закритого ґрунту;
 • облік садивного матеріалу в розсадниках, садіння сіянців на лісокультурній площі.

В процесі другої частини навчальної практики передбачено виконати роботи по завданнях:

 • технічне приймання робіт на лісокультурних площах, інвентаризація лісових культур та переведення їх у покриту лісом площу;
 • списання площ, посівів та посадок, що загинули в розсадниках та лісових культурах;
 • огляд і оцінка лісових культур різних фаз росту в різних типах лісорослинних умов, створених різними методами і способами та різними технологіями;
 • дослідження лісових культур в натурі шляхом закладання пробних ділянок з наступним математичним обробітком польових матеріалів по визначенню середніх висоти, діаметра, запасу стовбурової деревини, середнього приросту, товарної структури та вартості сортиментів.

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ

Перед початком навчальної практики обов’язково проводиться заняття-інструктаж з правил техніки безпеки при виконанні лісокультурних робіт в розсадниках та на лісокультурних площах.

Ознайомлення з діяльністю лісогосподарського підприємства та проведення інструктажу з правил техніки безпеки

Посів насіння сосни звичайної

Участь здобувачів факультету лісового господарства деревооброблювальних технологій та землевпорядкування у лісовідновленні (під меч Колесова)

Проведення наукових досліджень, щодо встановлення впливу препаратів стимулюючої (Stimulate) та антистресової (Bioforge) дії на якість та стан вирощуваного садивного матеріалу

Оцінка стану лісових культур сосни звичайної на базі лісогосподарського підприємства

Безумовно одним із цікавих та пізнавальних частин виробничого процесу лісогосподарських підприємств є екскурсії під час практики, що здійснюються згідно графіка виконання навчальних завдань конкретними академічними групами. Об’єктами екскурсій є: цехи переробки деревини, насіннєсховище, шишкосушарки, лісові культури різних фаз розвитку та ін.

Виготовлення виробів із деревини (Філія Миргородське ЛГ, ДП «Ліси України»)

Новини кафедри

Курси підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів

Упродовж березня та квітня у Державному біотехнологічному університеті було проведено онлайн-курси підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників…

Ознайомча гостьова лекція з НПП Гомільшанські ліси

28 березня 2024 року для здобувачів спеціальності 205 «Лісове господарство» та 206 «Садово-паркове господарство» факультету лісового…

Візит до Національного природного парку «Гомільшанські ліси»

14 березня 2024 року доцент кафедри лісових культур, меліорацій та садово-паркового господарства Державного біотехнологічного університету…