Кафедра лісових культур, меліорацій та садово-паркового господарства

Распопіна Світлана Петрівна Завідувачка кафедри лісових культур, меліорацій та садово-паркового господарства ДБТУ
Завідувачка кафедри лісових культур, меліорацій та садово-паркового господарства

Распопіна Світлана Петрівна

Доктор наук

З метою забезпечення навчального процесу новітнім інструментарієм та сучасними технологіями навчання, викладачі кафедри постійно приймають участь у вітчизняних і закордонних стажуваннях, семінарах, тренінгах задля підвищення кваліфікації у сфері професійно-орієнтованої освіти.

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра має славетну історію, адже бере свій витік ще з 1818 р., коли у Варшавській лісовій школі почали викладати «Основи лісовідновлення і лісорозведення», а власне кафедра лісових культур була створена у 1919 р. на лісовому факультеті вже Харківського інституту сільського господарства.

Першим завідувачем кафедри був визнаний вчений у галузі лісорозведення, фізіології та екології деревних рослин професор А. П. Тольський,
а з 1922 р. – видатна постать у сфері лісокультурної і лісонасіннєвої справи, деревинознавства, організатор лісових і плодово-ягідних розсадників в Україні – професор І. О. Яхонтов.

На початку 1920-х рр. було утворено кафедру лісових меліорацій, яку очолив знаний фахівець зі степового лісорозведення та лісового ґрунтознавства професор І. М. Степанов, згодом – визнаний вчений-лісівник-практик професор В. Я. Гурський, пізніше (1946–1952 рр.) – професор І. О. Яхонтов, а з 1953 р. – професор Д. В. Воробйов – видатний вчений у галузі лісівництва, геоботаніки, один із фундаторів української школи лісової типології, нагороджений орденом Леніна та медалями за високі здобутки у навчально-науковій діяльності. Впродовж 1934–1940 рр. курс агролісомеліорації читав корифей у галузі лісівництва, ґрунтознавства, геоботаніки, географії, гідрології, степового лісорозведення – академік ВАСГНІЛ і АН УРСР професор Г. М. Висоцький.

Після відновлення факультету лісового господарства у 1998 р. розпочалась новітня історія кафедри лісових культур і меліорацій, яку очолив й обіймав з 1999 по 2007 рр. заступник голови Державного комітету лісового господарства України, заслужений лісівник України, нагороджений орденами Данила Галицького, «За заслуги» ІІІ ступеня, відзнаками міністерств і відомств України, кандидат с.-г. наук, доцент М. М. Ведмідь.

У різні роки на кафедрі працювали: доценти – С. О. Пороша , О. П. Андрущенко, О. Б. Величко, Л. І Ткач, А. Г. Булат, В. Є. Слюсарчук, А. М. Полив’яний, викладачі – Ю. М. Біла, О. І. Лялін, М. М Діденко, Т. М. Черкіс; лаборанти – К. Г. Чоломбітько, Л. Г. Тонкая, Т. О. Салтикова, Т. С. Шатова, В. М. Пархоменко, О. В. Лисенко, Є. О. Янжула, В.П. Лотоненко. Вагомий внесок у здобутки кафедри зробили викладачі-сумісники: професори – М. А. Лохматов, В. О. Поляков, доценти – В. М. Михалків, Г. Б. Гладун, О. П. Олексійченко, С. І. Мусієнко; ст. викладач М. Є. Трофименко. Впродовж 2007–2015 рр. кафедру очолював доцент О. Б. Величко, надалі професори В. Л. Мєшкова та Г. Б. Гладун.

Склад кафедри натепер: завідувачка (з 2017 р.) – д-р с.-г. наук С.П. Распопіна; канд. с.-г. наук, доц. Ю.М. Біла; канд. с.-г. наук, доц. О.Б. Величко; канд. с.-г. наук доц. ДБТУ М.М. Діденко; викладач А.В. Гармаш, асистент Г.Х. Рамакаєва, ст. лаборанти – О.Є. Свиридова, Т.М. Леонідова. Викладацький склад кафедри постійно підвищує свій науково-педагогічний рівень – упродовж останніх 5 років було захищено докторські (С.П. Распопіна, 2017 р.) та кандидатські дисертації (М.М. Діденко, 2017 р.; Ю.М. Біла, 2017 р.).

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Кафедра лісових культур і меліорацій задіяна у реалізації навчання студентів за двома освітньо-професійними програмами:

Освітньо-професійна програма «Лісове господарство» спеціальності 205 «Лісове господарство» початкового (молодші бакалаври), першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.
Освітньо-професійна програма «Садово паркове господарство» спеціальності 206 «Садово паркове господарство» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.
Основні навчальні дисципліни, закріплені за кафедрою:

 • Лісові культури
 • Лісова меліорація
 • Лісове насінництво та розсадники
 • Гідротехнічна меліорація
 • Меліорація земель
 • Лісова політика
 • Плантаційне лісовирощування
 • Лісове ґрунтознавство
 • Тепличне господарство
 • Декоративні розсадники та насінництво
 • Зональні протиерозійні системи

У дендропарку ДБТУ викладачами кафедри разом зі студентами закладено лісовий розсадник, який, як і теплиця, захисні смугові лісонасадження, лісонасінні плантації сосни, лісовий фонд ДП «Скрипаївське НДЛГ ХНАУ ім. В.В. Докучаєва» є базовими для проведення практичних занять, навчальних практик, дипломних проєктувань, науково-дослідної роботи.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

НАУКОВИЙ ГУРТОК

При кафедрі функціонує науковий гурток: «Лісові культури та меліорації», участь у якому дозволяє студентам долучитися до різних напрямів дослідницької діяльності вже з першого курсу навчання.

Результати наукових досліджень студенти гідно представляють на різноманітних наукових конференціях, конкурсах тощо.

Так, на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Лісове господарство» (2020 р.) магістрант М. Бакань отримав диплом ІІ ступеня (керівник М.М. Ведмідь), а магістрант А. Погорєлов у Конкурсі наукових робіт «Молода наука Харківщини: вектори розвитку» (2021 р.) – посів І місце (керівник С.П. Распопіна).

Новини кафедри

Зустріч здобувачів ДБТУ з представниками ГО «Дуїт»

19 грудня за ініціативи кафедри управління земельними ресурсами, геодезії та кадастру Державного біотехнологічного університету на…

Відбулася Міжнародна науково-практична конференція

24-25 жовтня 2023 року на базі факультету лісового господарства, деревооброблювальних технологій та землевпорядкування Державного біотехнологічного…

Відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених

9-10 жовтня 2023 року на базі факультету лісового господарства, деревооброблювальних технологій та землевпорядкування Державного біотехнологічного університету…

Науково-практичний семінар «Дерев’яне домобудування та облаштування осель»

Семінар, організований кафедрою деревооброблювальних технологій та системотехніки лісового комплексу Державного біотехнологічного університету, відбувся 20 вересня…