Вибіркові дисципліни

Відповідно до Розділу X статті 62 Закону України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014 року, пункт 15 здобувачі вищої освіти мають право на самостійний вибір навчальних дисциплін із запропонованого списку з метою формування індивідуальної освітньої траєкторії.

Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачами вищої освіти за власним бажанням відповідно до Положення про порядок обрання студентами вибіркових навчальних дисциплін у Державному біотехнологічному університеті.

I курсI курс, 201 АгрономіяII курс, 2-й етапII курс, 1-й етапКАТАЛОГИ

Алгоритм вибору дисциплін:

 • Оберіть свою спеціальність
 • Ознайомтеся з переліком та силабусами навчальних дисциплін, які пропонуються для вивчення у 2023-2024 навчальному році.
 • Оберіть за допомогою Google-форми 5 дисциплін для вивчення

КАТАЛОГ вибіркових дисциплін для 1 курсу ПЗСО

Алгоритм І етапу вибору дисциплін:

 • Ознайомтеся з переліком та анотаціями навчальних дисциплін, які пропонуються для вивчення у 2023-2024 навчальному році.
 • Оберіть за допомогою Google-форми 10 дисциплін для подальшого відбору (Етап ІІ)

Алгоритм IІ етапу вибору дисциплін:

 • Ознайомтеся з переліком та силабусами навчальних дисциплін, які пропонуються для вивчення у 2023-2024 навчальному році.
 • Оберіть за допомогою Google-форми 5 дисциплін для вивчення
  (Перелік буде сформовано за результатами І етапу)

Алгоритм IІ етапу вибору дисциплін на 2 курсі:

 • Оберіть свою спеціальність
 • Ознайомтеся з переліком та силабусами навчальних дисциплін, які пропонуються для вивчення у 2023-2024 навчальному році.
 • Оберіть за допомогою Google-форми 5 дисциплін для вивчення

КАТАЛОГ вибіркових дисциплін для 2 курсу ПЗСО

ІІ етап

051 «Економіка»
ДЕННА форма навчання
Силабуси вибіркових дисциплін
 1. Податкова грамотність
 2. Бізнес-переговори
 3. Управління розвитком бізнесу в контексті європейської інтеграції
 4. Основи цифрової економіки
 5. Креативний облік у сучасному бізнесі
 6. Фінансове шахрайство і фішинг
 7. Візуальна аналітика
 8. Економічна політика
 9. Основи теорій систем і управління
 10. Офісне діловодство
Оберіть за допомогою Google-форми
5 дисциплін для вивчення

ЗАОЧНА форма навчання

Силабуси вибіркових дисциплін
 1. Візуальна аналітика
 2. Основи цифрової економіки
 3. Управління розвитком бізнесу в контексті європейської інтеграції
 4. Економічна політика
 5. Майстерність презентацій: секрети успішних проєктів
 6. Основи теорій систем і управління
 7. Податкова грамотність
 8. Бізнес-переговори
 9. Креативний облік у сучасному бізнесі
 10. Фінансове шахрайство і фішинг
Оберіть за допомогою Google-форми
5 дисциплін для вивчення
071 «Облік і оподаткування»
ДЕННА форма навчання
Силабуси вибіркових дисциплін
 1. Податкова грамотність
 2. Бізнес-переговори
 3. Управління розвитком бізнесу в контексті європейської інтеграції
 4. Основи цифрової економіки
 5. Креативний облік у сучасному бізнесі
 6. Фінансове шахрайство і фішинг
 7. Візуальна аналітика
 8. Економічна політика
 9. Основи теорій систем і управління
 10. Офісне діловодство
Оберіть за допомогою Google-форми
5 дисциплін для вивчення

ЗАОЧНА форма навчання

Силабуси вибіркових дисциплін
 1. Візуальна аналітика
 2. Основи цифрової економіки
 3. Управління розвитком бізнесу в контексті європейської інтеграції
 4. Економічна політика
 5. Майстерність презентацій: секрети успішних проєктів
 6. Основи теорій систем і управління
 7. Податкова грамотність
 8. Бізнес-переговори
 9. Креативний облік у сучасному бізнесі
 10. Фінансове шахрайство і фішинг
Оберіть за допомогою Google-форми
5 дисциплін для вивчення
131 «Прикладна механіка»
ДЕННА форма навчання
Силабуси вибіркових дисциплін
 1. Харчові продукти: від білку до вітамінів
 2. Excel поглиблений
 3. Особисті фінанси
 4. Електропривод типових установок
 5. Автоматичні обчислення та візуалізація результатів в середовищі «Mathcad»
 6. Механотроніка та робототехніка
 7. Організація технологічних процесів борошномельного виробництва
 8. Основи метрології та вимірювальних технологій
 9. Конструктивні матеріали харчового машинобудування
 10. Web-дизайн (UI / UX)
Оберіть за допомогою Google-форми
5 дисциплін для вивчення

ЗАОЧНА форма навчання

Силабуси вибіркових дисциплін
 1. Харчові продукти: від білку до вітамінів
 2. Excel поглиблений
 3. Особисті фінанси
 4. 3D моделювання
 5. Електропривод типових установок
 6. Автоматичні обчислення та візуалізація результатів в середовищі «Mathcad»
 7. Механотроніка та робототехніка
 8. Організація технологічних процесів борошномельного виробництва
 9. Конструктивні матеріали харчового машинобудування
 10. Web-дизайн (UI / UX)
Оберіть за допомогою Google-форми
5 дисциплін для вивчення
133 «Галузеве машинобудування» – ОПП Галузеве машинобудування
ДЕННА форма навчання
Силабуси вибіркових дисциплін
 1. Експлуатація та обслуговування машин
 2. Мехатроніка машин та агрегатів
 3. Утилізація і рециклінг транспортних засобів (Техніки АПК)
 4. Сучасні методи досліджень властивостей та структури матеріалів
 5. Технології зварювання та споріднених процесів
 6. Логістичне забезпечення використання паливо-мастильних матеріалів
 7. Сучасне матеріалознавство, як основа інженерії
 8. Економіка підприємництва
 9. Інтегровані технології обробки матеріалів у машинобудуванні
 10. Монтаж та ТО машин для тваринництва
Оберіть за допомогою Google-форми
5 дисциплін для вивчення

ЗАОЧНА форма навчання

Силабуси вибіркових дисциплін
 1. Логістичне забезпечення використання паливо-мастильних матеріалів
 2. Експлуатація та обслуговування машин
 3. Інтегровані технології обробки матеріалів у машинобудуванні
 4. Мехатроніка машин та агрегатів
 5. Монтаж та ТО машин для тваринництва
 6. Сучасне матеріалознавство, як основа інженерії
 7. Сучасні методи досліджень властивостей та структури матеріалів
 8. Технології зварювання та споріднених процесів
 9. Утилізація і рециклінг транспортних засобів (Техніки АПК)
 10. Чисельне моделювання механічних процесів
Оберіть за допомогою Google-форми
5 дисциплін для вивчення
133 «Галузеве машинобудування» – ОПП Інженерія переробних і харчових виробництв
ДЕННА форма навчання
Силабуси вибіркових дисциплін
 1. Інженерна екологія
 2. Крупи, снеки, пластівці
 3. Основи інформаційної безпеки
 4. Програмне забезпечення інженерної діяльності
 5. Економіка підприємництва
 6. Start-up економіка: теорія і практика
 7. Електропривод типових установок
 8. Механотроніка та робототехніка
 9. Організація процесів переробних і харчових виробництв
 10. Основи комп’ютерного проектування
Оберіть за допомогою Google-форми
5 дисциплін для вивчення

ЗАОЧНА форма навчання

Силабуси вибіркових дисциплін
 1. Економіка підприємництва
 2. Start-up економіка: теорія і практика
 3. Електропривод типових установок
 4. Механотроніка та робототехніка
 5. Web-дизайн (UI / UX)
 6. Організація технологічних процесів борошномельного виробництва
 7. Організація процесів переробних і харчових виробництв
 8. Основи комп’ютерного проектування
 9. Основи метрології та вимірювальних технологій
 10. Конструктивні матеріали харчового машинобудування
Оберіть за допомогою Google-форми
5 дисциплін для вивчення
181 «Харчові технології»
ДЕННА форма навчання
Силабуси вибіркових дисциплін
 1. Дизайн та декорування страв
 2. Товарознавство та експертиза харчових продуктів
 3. Food and Beverage Manager (менеджер з харчування): функціонал, компетентності, зони росту
 4. Конфліктологія, теорія переговорів
 5. Сировина для хлібобулочних і кондитерських виробів
 6. Організація, планування та управління виробництвом на підприємствах
 7. Виробнича гнучкість підприємств харчової промисловості
 8. Сировина для виробництва молочних продуктів
 9. Етика ділових комунікацій
 10. Сфери використання біотехнологій
Оберіть за допомогою Google-форми
5 дисциплін для вивчення

ЗАОЧНА форма навчання

Силабуси вибіркових дисциплін
 1. Товарознавство та експертиза харчових продуктів
 2. Виробнича гнучкість підприємств харчової промисловості
 3. Дизайн та декорування страв
 4. Конфліктологія, теорія переговорів
 5. Основи хімічного аналізу харчової сировини і харчових продуктів
 6. Сфери використання біотехнологій
 7. Food and Beverage Manager (менеджер з харчування): функціонал, компетентності, зони росту
 8. Теплотехніка та електротехніка
 9. Політологія
 10. Організація, планування та управління виробництвом на підприємствах
Оберіть за допомогою Google-форми
5 дисциплін для вивчення
192 «Будівництво та цивільна інженерія»
ДЕННА форма навчання
Силабуси вибіркових дисциплін
 1. Excel поглиблений
 2. Податкова грамотність
 3. Автоматичні обчислення та візуалізація результатів в середовищі «Mathcad»
 4. Чисельне моделювання механічних процесів
 5. Інженерна екологія
 6. Графічні засоби проектної культури архітектора
 7. Комп’ютеризація графічного моделювання
 8. Сучасні комп’ютерні програмні комплекси для інженерних досліджень
 9. Сучасні технології в будівництві
 10. Теоретичні та методичні основи архітектурно-містобудівного проєктування
Оберіть за допомогою Google-форми
5 дисциплін для вивчення

ЗАОЧНА форма навчання

Силабуси вибіркових дисциплін
 1. Економічна політика
 2. Цифрові технології неруйнівного контролю деревини
 3. Експлуатація та обслуговування машин
 4. Перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом
 5. Управління якістю автомобільних перевезень
 6. Сучасні технології в будівництві
 7. Технології зварювання та споріднених процесів
 8. Маркування та фальсифікація продукції
 9. Основи метрології та вимірювальних технологій
 10. Чисельне моделювання механічних процесів
Оберіть за допомогою Google-форми
5 дисциплін для вивчення
201 «Агрономія»
ДЕННА форма навчання
групи 201-12б, 201-22б, 201-52б
ЗАОЧНА форма навчання
група 201з-12б
Силабуси вибіркових дисциплін
 1. Бджільництво
 2. Фізико-хімічні методи аналізу в агрохімії
 3. Біохімія рослин
 4. Мікробіологія ґрунтів
 5. Методологія дослідження і діагностика ґрунтів
 6. Системи землеробства
 7. Екологічне землеробство
 8. Мікробіологія з основами вірусології
 9. Сучасні інтенсивні технології вирощування сільськогосподарських культур
 10. Луківництво
Оберіть за допомогою Google-форми
5 дисциплін для вивчення

ДЕННА форма навчання
групи 201-32б, 201-42б

Силабуси вибіркових дисциплін
 1. Мікробіологія з основами вірусології
 2. Помологія
 3. Виноградарство
 4. Декоративне садівництво
 5. Картоплярство
 6. Генетика рослин
 7. Генетичні ресурси рослин
 8. Основи біометрії в селекції рослин
 9. Основи молекулярної генетики
 10. Планування селекційного та генетичного експерименту
Оберіть за допомогою Google-форми
5 дисциплін для вивчення
208 «Агроінженерія»
ДЕННА форма навчання
Силабуси вибіркових дисциплін
 1. Системи землеробства
 2. Управління якістю автомобільних перевезень
 3. Сфера діяльності інженера-механіка з агроінженерії
 4. Мехатроніка машин та агрегатів
 5. Сучасні інтенсивні технології вирощування сільськогосподарських культур
 6. Використання машин і агрегатів в агропромисловому виробництві
 7. Сучасний розвиток технічних засобів виробництва та їх експлуатація
 8. Технології польових робіт
 9. Експлуатація та обслуговування машин
 10. Маркування та фальсифікація продукції
Оберіть за допомогою Google-форми
5 дисциплін для вивчення

ЗАОЧНА форма навчання

Силабуси вибіркових дисциплін
 1. Використання машин і агрегатів в агропромисловому виробництві
 2. Експлуатація та обслуговування машин
 3. Мехатроніка машин та агрегатів
 4. Монтаж та ТО машин для тваринництва
 5. Нафтопродуктозабезпечення аграрних підприємств
 6. Основи комп’ютерного проектування
 7. Основи метрології та вимірювальних технологій
 8. Сучасний розвиток технічних засобів виробництва та їх експлуатація
 9. Сфера діяльності інженера-механіка з агроінженерії
 10. Перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом
Оберіть за допомогою Google-форми
5 дисциплін для вивчення
274 «Автомобільний транспорт»
ДЕННА форма навчання
Силабуси вибіркових дисциплін
 1. Основи надійності автотранспортних засобів
 2. Операційний менеджмент на транспорті
 3. Транспортно-складська логістика
 4. Start-up економіка: теорія і практика
 5. Майстерність презентацій: секрети успішних проєктів
 6. Сучасний розвиток технічних засобів виробництва та їх експлуатація
 7. Технології зварювання та споріднених процесів
 8. Екологічна безпека транспортних перевезень
 9. Основи якісного транспортування та зберігання агропродукції
 10. Транспорт та ресурсозберігаючі технології
Оберіть за допомогою Google-форми
5 дисциплін для вивчення

ЗАОЧНА форма навчання

Силабуси вибіркових дисциплін
 1. Start-up економіка: теорія і практика
 2. Вібрація у виробах
 3. Основи метрології та вимірювальних технологій
 4. Основи надійності автотранспортних засобів
 5. Сучасний розвиток технічних засобів виробництва та їх експлуатація
 6. Основи якісного транспортування та зберігання агропродукції
 7. Майстерність презентацій: секрети успішних проєктів
 8. Використання палив біологічного походження
 9. Екологічна безпека транспортних перевезень
 10. Рециклінг транспортних засобів
Оберіть за допомогою Google-форми
5 дисциплін для вивчення
292 «Міжнародні економічні відносини»
ДЕННА форма навчання
Силабуси вибіркових дисциплін
 1. Податкова грамотність
 2. Бізнес-переговори
 3. Управління розвитком бізнесу в контексті європейської інтеграції
 4. Основи цифрової економіки
 5. Креативний облік у сучасному бізнесі
 6. Фінансове шахрайство і фішинг
 7. Візуальна аналітика
 8. Економічна політика
 9. Основи теорій систем і управління
 10. Офісне діловодство
Оберіть за допомогою Google-форми
5 дисциплін для вивчення

ЗАОЧНА форма навчання

Силабуси вибіркових дисциплін
 1. Візуальна аналітика
 2. Основи цифрової економіки
 3. Управління розвитком бізнесу в контексті європейської інтеграції
 4. Економічна політика
 5. Майстерність презентацій: секрети успішних проєктів
 6. Основи теорій систем і управління
 7. Податкова грамотність
 8. Бізнес-переговори
 9. Креативний облік у сучасному бізнесі
 10. Фінансове шахрайство і фішинг
Оберіть за допомогою Google-форми
5 дисциплін для вивчення

Алгоритм І етапу вибору дисциплін на 2 курсі:

Оберіть свою спеціальність.

Ознайомтеся з переліком та анотаціями навчальних дисциплін, які пропонуються для вивчення у 2023-2024 навчальному році.

Оберіть за допомогою Google-форми 10 дисциплін для подальшого відбору (Етап ІІ).

Алгоритм IІ етапу вибору дисциплін на 2 курсі:

Оберіть свою спеціальність.

Ознайомтеся з переліком та силабусами навчальних дисциплін, які пропонуються для вивчення у 2023-2024 навчальному році.

Оберіть за допомогою Google-форми 5 дисциплін для вивчення.

І етап

015 «Професійна освіта»
Перелік вибіркових дисциплін
 1. Сучасні технології національних хлібобулочних виробів
 2. Основи інформаційної безпеки
 3. Прикладні комп’ютерні технології
 4. Використання машин і агрегатів в агропромисловому виробництві
 5. Організація технологічних процесів борошномельного виробництва
 6. Вікова та педагогічна психологія
 7. Інженерна психологія
 8. Психологія особистості
 9. Психогенетика
 10. Психологія управління
 11. Менеджмент професійної освіти
 12. Освітні вимірювання та педагогічний моніторинг
 13. Основи освітології
 14. Проф.зростання траєкторії освіти та агровиробництва
 15. Супервізія і коучинг в освіті
 16. Інформаційні технології в освіті
 17. Політика професійної освіти
 18. Адаптивна педагогіка
 19. Творча педагогіка в професійній освіті
 20. Педагогічне спілкування викладача професійної освіти
051 «Економіка»
Перелік вибіркових дисциплін
 1. Excel поглиблений
 2. Фінансове шахрайство і фішинг
 3. Майстерність презентацій: секрети успішних проєктів
 4. Діловий туризм
 5. Етика ділових комунікацій
 6. Офісне діловодство
 7. Податкова грамотність
 8. Візуальна аналітика
 9. Креативний облік у сучасному бізнесі
 10. Економічна політика
 11. Бізнес-переговори
 12. Основи цифрової економіки
 13. Управління розвитком бізнесу в контексті європейської інтеграції
 14. Основи теорій систем і управління
 15. Транспорт та ресурсозберігаючі технології
 16. Транспортно-складська логістика
 17. Екологічне землеробство
 18. Нормативна та експертна грошова оцінка землі
 19. 3D моделювання
 20. Основи комп’ютерного проектування
054 «Соціологія»
Перелік вибіркових дисциплін
 1. Соціологія права
 2. Гендерна соціологія
 3. Державне та регіональне управління
 4. Емоційний інтелект
 5. Етика ділових комунікацій
 6. Етносоціологія
 7. Захист прав споживачів
 8. Інформаційна безпека
 9. Історія націєтворення
 10. Менеджмент стартапів
 11. Мотиваційний менеджмент
 12. Ораторське мистецтво
 13. Основи соціального партнерства
 14. Правове регулювання у сфері цифрової економіки
 15. Соціальна мобільність в сучасному світі
 16. Соціологічні дослідження соціальних проблем
 17. Соціологія громадської думки
 18. Соціологія молоді
 19. Соціологія моралі
 20. Соціологія релігії та релігійних процесів
071 «Облік і оподаткування»
Перелік вибіркових дисциплін
 1. Excel поглиблений
 2. Фінансове шахрайство і фішинг
 3. Майстерність презентацій: секрети успішних проєктів
 4. Діловий туризм
 5. Етика ділових комунікацій
 6. Офісне діловодство
 7. Податкова грамотність
 8. Візуальна аналітика
 9. Креативний облік у сучасному бізнесі
 10. Економічна політика
 11. Бізнес-переговори
 12. Основи цифрової економіки
 13. Управління розвитком бізнесу в контексті європейської інтеграції
 14. Основи теорій систем і управління
 15. Транспорт та ресурсозберігаючі технології
 16. Транспортно-складська логістика
 17. Екологічне землеробство
 18. Нормативна та експертна грошова оцінка землі
 19. 3D моделювання
 20. Основи комп’ютерного проектування
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Перелік вибіркових дисциплін
 1. Центральний банк і грошово-кредитна політика
 2. Фіскальна політика
 3. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн
 4. Міжнародні розрахунки і валютні операції
 5. Публічні фінанси
 6. Фінанси країн ЄС
 7. Фінансове шахрайство і фішинг
 8. Страхова культура
 9. Особисті фінанси
 10. Ринок Форекс (Forex)
 11. Основи інвестування у бізнес-середовищі
 12. Вища математика для фінансистів
 13. ІТ право
 14. Правові засади використання технології розподіленого реєстру (блокчейн)
 15. Візуальна аналітика
 16. Еxсel поглиблений
 17. Основи управління проектами
 18. Інтернет-технології в бізнесі (для економ. спец.)
 19. Автоматичні обчислення та візуалізація результатів в середовищі «Mathcad»
 20. Основи біотехнологій
073 «Менеджмент»
Перелік вибіркових дисциплін
 1. Історія націєтворення
 2. Управління масовою свідомістю
 3. Гендерні проблеми в Україні та світі
 4. Конфліктологія, теорія переговорів
 5. Політологія
 6. ІТ право
 7. Екологія та ресурсозберігання
 8. Друга іноземна мова (французька)
 9. Інвестиційне право
 10. Ораторське мистецтво
 11. Менеджмент стартапів
 12. Державне та регіональне управління
 13. Правові засади використання технології розподіленого реєстру (блокчейн)
 14. Правове регулювання у сфері цифрової економіки
 15. Економічна політика
 16. Економіка підприємництва
 17. Енергетичний менеджмент
 18. Дослідження операцій
 19. Захист прав споживачів
 20. Фінанси бізнес-структур
075 «Маркетинг»
Перелік вибіркових дисциплін
 1. Інтелектуальний аналіз даних (DataMining)
 2. Фінансове шахрайство і фішинг
 3. Сервісологія
 4. Товарознавство
 5. Фальсифікація товарів
 6. Митний контроль за переміщенням фізичних осіб через митний кордон
 7. Освітній туризм та освітня мобільність
 8. Діловий туризм
 9. Виставкова діяльність
 10. Екологічний туризм
 11. Майстерність презентацій: секрети успішних проєктів
 12. Особистий брендинг
 13. Основи дизайну в рекламі
 14. Методи формування попиту
 15. Конфліктологія, теорія переговорів
 16. Мотиваційний менеджмент
 17. Start-up економіка: теорія і практика
 18. Управління розвитком бізнесу в контексті європейської інтеграції
 19. Екологічна безпека
 20. Фітнес-харчування
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Перелік вибіркових дисциплін
 1. Інтернет-технології в бізнесі (для економ. спец.)
 2. Електронна комерція та публічні закупівлі
 3. Ринок криптовалют
 4. Основи інвестування у бізнес-середовищі
 5. Фінансове шахрайство і фішинг
 6. Сервісологія
 7. Митний контроль за переміщенням фізичних осіб через митний кордон
 8. Майстерність презентацій: секрети успішних проєктів
 9. Основи дизайну в рекламі
 10. Особистий брендинг
 11. Методи формування попиту
 12. Діловий туризм
 13. Освітній туризм та освітня мобільність
 14. Екологічний туризм
 15. Ораторське мистецтво
 16. Офісне діловодство
 17. Start-up економіка: теорія і практика
 18. Бізнес-переговори
 19. Управління ланцюгами поставок
 20. Торговельне обладнання
081 «Право»
Перелік вибіркових дисциплін
 1. Розвиток інституту кримінального покарання (порівняльний аналіз)
 2. Правове забезпечення національної безпеки
 3. Військове право
 4. Екскурс в демократію: від теорії до практики
 5. Міжнародні парламентські організації
 6. Парламентаризм в Україні
 7. Державне право зарубіжних країн
 8. Медіація в професійній діяльності юриста
 9. Правові основи цифрової та інформаційної безпеки
 10. Правові засади використання технології розподіленого реєстру (блокчейн)
 11. Підприємницьке право
 12. Захист персональних даних
 13. Ораторське мистецтво
 14. Етика ділових комунікацій
 15. Конфліктологія, теорія переговорів
 16. Мотиваційний менеджмент
 17. Державне та регіональне управління
 18. Менеджмент стартапів
 19. Офісне діловодство
 20. Податкова грамотність
091 «Біологія»
Перелік вибіркових дисциплін
 1. Еволюційна генетика
 2. Інтелектуальний аналіз даних (Data Mining)
 3. Глобальна мережа Internet
 4. Метеорологія
 5. Фізико-хімічні методи аналізу в агрохімії
 6. Генетичні ресурси рослин
 7. Екологічний туризм
 8. Гідроекологія
 9. Гідрографія
 10. Моделювання в екобіотехнології
 11. Основи молекулярної генетики
 12. Протистологія (біологія найпростіших)
 13. Мікробіологія ґрунтів
 14. Основи біоіндикації та біотестування
 15. Основи нанобіотехнології
 16. Лабораторні культури комах
 17. Ентомоанфологія
 18. Мікологія
 19. Фітовірусологія
 20. Суспільні комахи
101 «Екологія»
Перелік вибіркових дисциплін
 1. Аналітична хімія
 2. Екологічне землеробство
 3. Еколого-біологічне рослинництво
 4. Екологічний туризм
 5. Геоінформаційні системи та бази даних
 6. Охорона та захист природних ресурсів
 7. Рекреаційна географія
 8. Міська рекреація
 9. Лісові породи у зеленій енергетиці
 10. Діловий туризм
 11. Зоопарки і океанаріуми
 12. Гідроекологія
 13. Політологія
 14. Основи прикордонного екологічного контролю
 15. Методологія дослідження і діагностика ґрунтів
 16. Гідрографія
 17. Експериментальні основи хімічних методів аналізу сільськогосподарської продукції
 18. Карантин рослин
 19. Фітосанітарний моніторинг
 20. Методи аналізу біооб’єктів
103 «Науки про землю»
Перелік вибіркових дисциплін
 1. Аналітична хімія
 2. Екологічне землеробство
 3. Еколого-біологічне рослинництво
 4. Екологічний туризм
 5. Геоінформаційні системи та бази даних
 6. Охорона та захист природних ресурсів
 7. Рекреаційна географія
 8. Міська рекреація
 9. Лісові породи у зеленій енергетиці
 10. Діловий туризм
 11. Зоопарки і океанаріуми
 12. Гідроекологія
 13. Політологія
 14. Основи прикордонного екологічного контролю
 15. Методологія дослідження і діагностика ґрунтів
 16. Гідрографія
 17. Експериментальні основи хімічних методів аналізу сільськогосподарської продукції
 18. Карантин рослин
 19. Фітосанітарний моніторинг
 20. Методи аналізу біооб’єктів
123 «Комп’ютерна інженерія»
Перелік вибіркових дисциплін
 1. Політологія
 2. Етика ділових комунікацій
 3. Електронна комерція та публічні закупівлі
 4. Еxсel поглиблений
 5. Фінансове шахрайство і фішинг
 6. Автоматизовані технологічні процеси
 7. Страхова культура
 8. Особисті фінанси
 9. Проєктування баз даних
 10. Ринок криптовалют
 11. Програмне забезпечення інженерної діяльності
 12. Теорія інформації та кодування
 13. Основи комп’ютерних мереж
 14. Математичні методи обробки інформації
 15. Основи управління проєктами
 16. Основи тестування програмного забезпечення
 17. Інтелектуальний аналіз даних (Data Mining)
 18. Основи web-розробки
 19. Комп’ютерне проектування
 20. Історія українського війська
125 «Кібербезпека»
Перелік вибіркових дисциплін
 1. Політологія
 2. Етика ділових комунікацій
 3. Електронна комерція та публічні закупівлі
 4. Еxсel поглиблений
 5. Фінансове шахрайство і фішинг
 6. Автоматизовані технологічні процеси
 7. Страхова культура
 8. Особисті фінанси
 9. Проєктування баз даних
 10. Ринок криптовалют
 11. Програмне забезпечення інженерної діяльності
 12. Теорія інформації та кодування
 13. Основи комп’ютерних мереж
 14. Математичні методи обробки інформації
 15. Основи управління проєктами
 16. Основи тестування програмного забезпечення
 17. Інтелектуальний аналіз даних (Data Mining)
 18. Основи web-розробки
 19. Комп’ютерне проектування
 20. Історія українського війська
131 «Прикладна механіка»
Перелік вибіркових дисциплін
 1. Інженерна екологія
 2. Харчові продукти: від білку до вітамінів
 3. Основи інформаційної безпеки
 4. Excel поглиблений
 5. Особисті фінанси
 6. Майстерність презентацій: секрети успішних проєктів
 7. Мотиваційний менеджмент
 8. Економіка підприємництва
 9. Start-up економіка: теорія і практика
 10. Теплотехніка та електротехніка
 11. 3D моделювання
 12. Електропривод типових установок
 13. Автоматичні обчислення та візуалізація результатів в середовищі «Mathcad»
 14. Інтегровані технології обробки матеріалів у машинобудуванні
 15. Механотроніка та робототехніка
 16. Організація технологічних процесів борошномельного виробництва
 17. Основи комп’ютерного проектування
 18. Основи метрології та вимірювальних технологій
 19. Конструктивні матеріали харчового машинобудування
 20. Web-дизайн (UI / UX)
133 «Галузеве машинобудування» – ОПП Галузеве машинобудування
Перелік вибіркових дисциплін
 1. Офісне діловодство
 2. Економіка підприємництва
 3. Логістичне забезпечення використання паливо-мастильних матеріалів
 4. Програмне забезпечення інженерної діяльності
 5. Майстерність презентацій: секрети успішних проєктів
 6. Автоматичні обчислення та візуалізація результатів в середовищі «Mathcad»
 7. Базові сучасні технологічні процеси виготовлення деталей сільгосптехніки прогресивними методами обробки металів тиском (штампування, пресування, холодне видавлювання, профілювання та інш.)
 8. Використання машин і агрегатів в агропромисловому виробництві
 9. Експлуатація та обслуговування машин
 10. Інтегровані технології обробки матеріалів у машинобудуванні
 11. Мехатроніка машин та агрегатів
 12. Монтаж та ТО машин для тваринництва
 13. Особливості термічної обробки металів та сплавів в автомобілебудуванні
 14. Сучасне матеріалознавство, як основа інженерії
 15. Сучасні комп’ютерні програмні комплекси для інженерних досліджень
 16. Сучасні методи досліджень властивостей та структури матеріалів
 17. Технології зварювання та споріднених процесів
 18. Утилізація і рециклінг транспортних засобів (Техніки АПК)
 19. Чисельне моделювання механічних процесів
 20. Теорія імовірності та математична статистика
133 «Галузеве машинобудування» – ОПП Інженерія переробних і харчових виробництв
Перелік вибіркових дисциплін
 1. Інженерна екологія
 2. Крупи, снеки, пластівці
 3. Основи інформаційної безпеки
 4. Excel поглиблений
 5. Програмне забезпечення інженерної діяльності
 6. Майстерність презентацій: секрети успішних проєктів
 7. Мотиваційний менеджмент
 8. Економіка підприємництва
 9. Start-up економіка: теорія і практика
 10. Теплотехніка та електротехніка
 11. Електропривод типових установок
 12. Автоматичні обчислення та візуалізація результатів в середовищі «Mathcad»
 13. Базові сучасні технологічні процеси виготовлення деталей
 14. Механотроніка та робототехніка
 15. Web-дизайн(UI / UX)
 16. Організація технологічних процесів борошномельного виробництва
 17. Організація процесів переробних і харчових виробництв
 18. Основи комп’ютерного проектування
 19. Основи метрології та вимірювальних технологій
 20. Конструктивні матеріали харчового машинобудування
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
Перелік вибіркових дисциплін
 1. Зберігання біооб’єктів за допомогою низьких температур
 2. Основи інженерної справи
 3. Cистема автоматизованого проектування Mathcad
 4. Електротехнології та електроосвітлення
 5. Основи нанобіотехнології
 6. Відновлювані джерела енергії
 7. Технічний сервіс електрообладнання
 8. Сонячна енергетика домогосподарств
 9. Джерела енергії
 10. Технології енергетичного обстеження
 11. Електрифіковані машини та обладнання
 12. Електропривод типових установок
 13. Екологія (за фах. спр)
 14. Майстерність презентацій: секрети успішних проєктів
 15. Особистий брендинг
 16. Ораторське мистецтво
 17. Історія націєтворення
 18. Гендерні проблеми в Україні та світі
 19. Етика ділових комунікацій
 20. Start-up економіка: теорія і практика
142 «Енергетичне машинобудування»
Перелік вибіркових дисциплін
 1. Зберігання біооб’єктів за допомогою низьких температур
 2. Основи інженерної справи
 3. Cистема автоматизованого проектування Mathcad
 4. Електротехнології та електроосвітлення
 5. Основи нанобіотехнології
 6. Відновлювані джерела енергії
 7. Технічний сервіс електрообладнання
 8. Сонячна енергетика домогосподарств
 9. Джерела енергії
 10. Технології енергетичного обстеження
 11. Електрифіковані машини та обладнання
 12. Електропривод типових установок
 13. Екологія (за фах. спр)
 14. Майстерність презентацій: секрети успішних проєктів
 15. Особистий брендинг
 16. Ораторське мистецтво
 17. Історія націєтворення
 18. Гендерні проблеми в Україні та світі
 19. Етика ділових комунікацій
 20. Start-up економіка: теорія і практика
151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
Перелік вибіркових дисциплін
 1. Політологія
 2. Етика ділових комунікацій
 3. Електронна комерція та публічні закупівлі
 4. Еxсel поглиблений
 5. Фінансове шахрайство і фішинг
 6. Автоматизовані технологічні процеси
 7. Страхова культура
 8. Особисті фінанси
 9. Проєктування баз даних
 10. Ринок криптовалют
 11. Програмне забезпечення інженерної діяльності
 12. Теорія інформації та кодування
 13. Основи комп’ютерних мереж
 14. Математичні методи обробки інформації
 15. Основи управління проєктами
 16. Основи тестування програмного забезпечення
 17. Інтелектуальний аналіз даних (Data Mining)
 18. Основи web-розробки
 19. Комп’ютерне проектування
 20. Історія українського війська
162 «Біотехнології та біоінженерія» – ОПП Біотехнологія
Перелік вибіркових дисциплін
 1. Основи кріобіології та кріоконсервування біоматеріалів
 2. Біотехнологія культур клітин і тканин
 3. Мікологія
 4. Методи аналізу біооб’єктів
 5. Зоопарки і океанаріуми
 6. Основи мистецтва сироваріння
 7. Імунітет рослин
 8. Основи нанобіотехнології
 9. Основи біоіндикації та біотестування
 10. Екобіотехнологічні методи досліджень (ОНД)
 11. Моделювання в екобіотехнології
 12. Виховання собак
 13. Історія націєтворення
 14. Історія українського війська
 15. Індустрія препаратів рослинного та тваринного походження
 16. Захист прав споживачів
 17. Біотехнології в медицині
 18. Політологія
 19. Екологія підприємств
 20. Екологія та ресурсозберігання
162 «Біотехнології та біоінженерія» – ОПП Біотехнології та біоінженерія
Перелік вибіркових дисциплін
 1. Основи кріобіології та кріоконсервування біоматеріалів
 2. Біотехнологія культур клітин і тканин
 3. Мікологія
 4. Методи аналізу біооб’єктів
 5. Зоопарки і океанаріуми
 6. Основи мистецтва сироваріння
 7. Імунітет рослин
 8. Основи нанобіотехнології
 9. Основи біоіндикації та біотестування
 10. Екобіотехнологічні методи досліджень (ОНД)
 11. Моделювання в екобіотехнології
 12. Виховання собак
 13. Історія націєтворення
 14. Історія українського війська
 15. Індустрія препаратів рослинного та тваринного походження
 16. Захист прав споживачів
 17. Біотехнології в медицині
 18. Політологія
 19. Екологія підприємств
 20. Екологія та ресурсозберігання
163 «Біомедична інженерія»
Перелік вибіркових дисциплін
 1. Прилади контролю фізіологічних параметрів людини
 2. Ергономіка в медицині
 3. Сучасні оптичні прилади в медицині
 4. Апаратна фізіотерапія
 5. Моделювання та аналіз схем в Еlectronics workbench
 6. Апаратна косметологія
 7. Штучні органи та системи
 8. Технічна біоніка
 9. Фізичні основи застосування лазерної техніки
 10. Роботизовані медичні системи
 11. ЗD моделювання
 12. Основи робототехніки
 13. Фізіологія рослин
 14. Фізіологія тварин
 15. Іноземна мова за професійним спрямуванням
 16. Автоматичні обчислення та візуалізація результатів в середовищі «Mathcad»
 17. Опір та міцність матеріалу
 18. Основи теплотехніки та термодинаміки
 19. Зберігання біооб’єктів за допомогою низьких температур
 20. Сонячна енергетика домогосподарств
181 «Харчові технології»
Силабуси вибіркових дисциплін
 1. Сфери використання біотехнологій
 2. Excel поглиблений
 3. Товарознавство та експертиза харчових продуктів
 4. Організація, планування та управління виробництвом на підприємствах
 5. Майстерність презентацій: секрети успішних проєктів
 6. Конфліктологія, теорія переговорів
 7. Політологія
 8. Етика ділових комунікацій
 9. Ораторське мистецтво
 10. Теплотехніка та електротехніка
 11. Сировина для виробництва молочних продуктів
 12. Сировина для виробництва консервованих продуктів
 13. Сировина для хлібобулочних і кондитерських виробів
 14. Зернові ресурси
 15. Ресурсне забезпечення конкурентоспроможності підприємств м’ясопереробної галузі
 16. Виробнича гнучкість підприємств харчової промисловості
 17. Food and Beverage Manager (менеджер з харчування): функціонал, компетентності, зони росту
 18. Дизайн та декорування страв
 19. Дисперсні харчові системи
 20. Основи хімічного аналізу харчової сировини і харчових продуктів
187 «Деревообробні та меблеві технології»
Перелік вибіркових дисциплін
 1. Бджільництво
 2. Лікарські рослини
 3. Нормативна та експертна грошова оцінка землі
 4. Земельно-оціночні роботи
 5. Реставрація виробів з деревини
 6. Цифрові технології неруйнівного контролю деревини
 7. Національна безпека України
 8. Лісове господарство країн світу
 9. Інформаційна безпека
 10. Геоінформаційні системи та бази даних
 11. Землевпорядні вишукування
 12. Планування використання земель
 13. Ландшафтознавство в землеустрої
 14. Аспірація на деревообробних підприємствах
 15. Вітчизняна сировинна база деревообробки
 16. Тепличне господарство
 17. Недеревні ресурси лісу
 18. Основи композиції
 19. Фітодизайн інтер’єрів
 20. Засоби механізації в організації території полів
191 «Архітектура та містобудування»
Перелік вибіркових дисциплін
 1. Графічні засоби проєктної культури архітектора
 2. Теоретичні та методичні основи архітектурно-містобудівного проєктування
 3. Основи комбінаторики і формоутворення
 4. Інтерпретація народної традиції в архітектурі України
 5. Комп’ютеризація графічного моделювання
 6. Сучасні будівельні матеріали та конструкції
 7. Сучасні технології в будівництві
 8. Сучасні методи досліджень властивостей та структури матеріалів
 9. Теорія імовірності та математична статистика
 10. Нечітка математика
 11. Фізичні основи нанотехнологій
 12. Сучасне матеріалознавство, як основа інженерії
 13. Чисельне моделювання механічних процесів
 14. 3D моделювання
 15. Сонячна енергетика домогосподарств
 16. Електротехнології та електроосвітлення
 17. Екологія
 18. Метеорологія
 19. Екологічний туризм
 20. Майстерність презентацій: секрети успішних проєктів
192 «Будівництво та цивільна інженерія»
Перелік вибіркових дисциплін
 1. Excel поглиблений
 2. Економічна політика
 3. Податкова грамотність
 4. Цифрові технології неруйнівного контролю деревини
 5. Автоматичні обчислення та візуалізація результатів в середовищі «Mathcad»
 6. Експлуатація та обслуговування машин
 7. Маркування та фальсифікація продукції
 8. Основи метрології та вимірювальних технологій
 9. Перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом
 10. Чисельне моделювання механічних процесів
 11. Управління якістю автомобільних перевезень
 12. Інженерна екологія
 13. Графічні засоби проектної культури архітектора
 14. Інтерпретація народної традиції в архітектурі України
 15. Комп’ютеризація графічного моделювання
 16. Сучасні комп’ютерні програмні комплекси для інженерних досліджень
 17. Сучасні технології в будівництві
 18. Теоретичні та методичні основи архітектурно-містобудівного проектування
 19. Технології зварювання та споріднених процесів
 20. Основи комбінаторики і формоутворення
193 «Геодезія та землеустрій»
Перелік вибіркових дисциплін
 1. Бджільництво
 2. Лікарські рослини
 3. Нормативна та експертна грошова оцінка землі
 4. Земельно-оціночні роботи
 5. Реставрація виробів з деревини
 6. Цифрові технології неруйнівного контролю деревини
 7. Національна безпека України
 8. Лісове господарство країн світу
 9. Інформаційна безпека
 10. Геоінформаційні системи та бази даних
 11. Землевпорядні вишукування
 12. Планування використання земель
 13. Ландшафтознавство в землеустрої
 14. Аспірація на деревообробних підприємствах
 15. Вітчизняна сировинна база деревообробки
 16. Тепличне господарство
 17. Недеревні ресурси лісу
 18. Основи композиції
 19. Фітодизайн інтер’єрів
 20. Засоби механізації в організації території полів
201 «Агрономія»
Перелік вибіркових дисциплін
 1. Бджільництво
 2. Фізико-хімічні методи аналізу в агрохімії
 3. Біохімія рослин
 4. Мікробіологія ґрунтів
 5. Методологія дослідження і діагностика ґрунтів
 6. Системи землеробства
 7. Екологічне землеробство
 8. Протистологія (біологія найпростіших)
 9. Мікробіологія з основами вірусології
 10. Помологія
 11. Виноградарство
 12. Декоративне садівництво
 13. Картоплярство
 14. Сучасні інтенсивні технології вирощування сільськогосподарських культур
 15. Луківництво
 16. Генетика рослин
 17. Генетичні ресурси рослин
 18. Основи біометрії в селекції рослин
 19. Основи молекулярної генетики
 20. Планування селекційного та генетичного експерименту
202 «Захист і карантин рослин»
Перелік вибіркових дисциплін
 1. Агрометеорологія
 2. Основи біотехнологій
 3. Excel поглиблений
 4. Страхова культура
 5. Екологічний туризм
 6. Політологія
 7. Інвестиційне право
 8. Лісівництво
 9. Сонячна енергетика в АПВ
 10. Теорія імовірності та математична статистика
 11. Мікробіологія з основами вірусології
 12. Системи технологій в аграрному секторі
 13. Помологія
 14. Виноградарство
 15. Картоплярство
 16. Лабораторні культури комах
 17. Ентомоанфологія
 18. Мікологія
 19. Фітовірусологія
 20. Суспільні комахи
204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»
Перелік вибіркових дисциплін
 1. Каністерапія
 2. Грумінг різних порід собак
 3. Сучасні декоративні породи собак
 4. Товарознавство вторинної тваринницької сировини
 5. Геліцекультура
 6. Товарознавство м’ясної та молочної сировини
 7. Зоотехнічний облік у тваринництві
 8. Основи кормової бази для сільськогосподарських тварин
 9. Нутриціологія у тваринництві
 10. Зоопарки і океанаріуми
 11. Захист прав споживачів
 12. Сфери використання біотехнологій
 13. Гідроекологія
 14. Екологічна безпека
 15. Історія націєтворення
 16. Історія українського війська
 17. Мисливство в Україні та світі
 18. Візуальна аналітика (без передумов)
 19. Методи аналізу біооб’єктів
 20. Основи кріобіології та кріоконсервування біоматеріалів
205 «Лісове господарство»
Перелік вибіркових дисциплін
 1. Бджільництво
 2. Лікарські рослини
 3. Нормативна та експертна грошова оцінка землі
 4. Земельно-оціночні роботи
 5. Реставрація виробів з деревини
 6. Цифрові технології неруйнівного контролю деревини
 7. Національна безпека України
 8. Лісове господарство країн світу
 9. Інформаційна безпека
 10. Геоінформаційні системи та бази даних
 11. Недеревні ресурси лісу
 12. Тепличне господарство
 13. Кормова база мисливських тварин
 14. Агротехніка зеленого будівництва
 15. Основи композиції
 16. Фітодизайн інтер’єрів
 17. Тропічні й субтропічні рослини
 18. Обладнання та технологія виробництва твердого біопалива
 19. Сучасні технології лісокультурного виробництва
 20. Ландшафтознавство в землеустрої
206 «Садово-паркове господарство»
Перелік вибіркових дисциплін
 1. Бджільництво
 2. Лікарські рослини
 3. Нормативна та експертна грошова оцінка землі
 4. Земельно-оціночні роботи
 5. Реставрація виробів з деревини
 6. Цифрові технології неруйнівного контролю деревини
 7. Національна безпека України
 8. Лісове господарство країн світу
 9. Інформаційна безпека
 10. Геоінформаційні системи та бази даних
 11. Недеревні ресурси лісу
 12. Тепличне господарство
 13. Кормова база мисливських тварин
 14. Агротехніка зеленого будівництва
 15. Основи композиції
 16. Фітодизайн інтер’єрів
 17. Тропічні й субтропічні рослини
 18. Обладнання та технологія виробництва твердого біопалива
 19. Сучасні технології лісокультурного виробництва
 20. Ландшафтознавство в землеустрої
207 «Водні біоресурси та аквакультура»
Перелік вибіркових дисциплін
 1. Зоопарки і океанаріуми
 2. Генетика риб
 3. Фізіологія гідробіонтів
 4. Біохімія гідробіонтів
 5. Ресурсозаощаджуючі технологіі у рибництві
 6. Сфери використання біотехнологій
 7. Методи аналізу біооб’єктів
 8. Індустрія препаратів рослинного та тваринного походження
 9. Етологія з основами зоопсихології
 10. Біотехнології в медицині
 11. Основи мистецтва сироваріння
 12. Правове регулювання благополуччя тварин
 13. Санітарно-гігієнічні вимоги до фермерських та присадибних господарств
 14. Основи кріобіології та кріоконсервування біоматеріалів
 15. Домашні та екзотичні птахи, особливості походження та використання
 16. Гігієна кормів та кормових добавок для продуктивних та непродуктивних тварин
 17. Сировина для виробництва продуктів тваринництва
 18. Виховання собак
 19. Моделювання технологічних процесів сільськогосподарського виробництва
 20. Основи виробництва продукції тваринництва
208 «Агроінженерія»
Перелік вибіркових дисциплін
 1. Системи землеробства
 2. Сучасні інтенсивні технології вирощування сільськогосподарських культур
 3. Статистика для всіх
 4. Start-up економіка: теорія і практика
 5. Моделювання технологічних процесів сільськогосподарського виробництва
 6. Електротехнології та електроосвітлення
 7. Використання машин і агрегатів в агропромисловому виробництві
 8. Експлуатація та обслуговування машин
 9. Маркування та фальсифікація продукції
 10. Мехатроніка машин та агрегатів
 11. Монтаж та ТО машин для тваринництва
 12. Нафтопродуктозабезпечення аграрних підприємств
 13. Основи комп’ютерного проектування
 14. Основи метрології та вимірювальних технологій
 15. Сучасний розвиток технічних засобів виробництва та їх експлуатація
 16. Сучасні енергетичні засоби
 17. Сфера діяльності інженера-механіка з агроінженерії
 18. Технології польових робіт
 19. Перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом
 20. Управління якістю автомобільних перевезень
211 «Ветеринарна медицина»
Перелік вибіркових дисциплін
 1. Небезпечні речовини у харчових продуктах
 2. Фінансове шахрайство і фішинг
 3. Майстерність презентацій: секрети успішних проєктів
 4. Захист прав споживачів
 5. Офісне діловодство
 6. Мікробіологія ґрунтів
 7. Мисливство в Україні та світі
 8. Апаратна реабілітація
 9. Монтаж та ТО машин для тваринництва
 10. Зоопарки і океанаріуми
 11. Гігієна коней
 12. Етологія з основами зоопсихології
 13. Правове регулювання благополуччя тварин
 14. Лікарські рослини в ветеринарній медицині
 15. Санітарно-гігієнічні вимоги до фермерських та присадибних господарств
 16. Особливості відтворення дрібних тварин
 17. Особливості хірургічних хвороб дрібних тварин
 18. Трудове право у ветеринарній медицині
 19. Біохімічні методи досліджень у ветеринарній медицині
 20. Вакцинологія у ветеринарній медицині
212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза»
Перелік вибіркових дисциплін
 1. Небезпечні речовини у харчових продуктах
 2. Фінансове шахрайство і фішинг
 3. Майстерність презентацій: секрети успішних проєктів
 4. Захист прав споживачів
 5. Офісне діловодство
 6. Мікробіологія ґрунтів
 7. Мисливство в Україні та світі
 8. Апаратна реабілітація
 9. Монтаж та ТО машин для тваринництва
 10. Зоопарки і океанаріуми
 11. Гігієна коней
 12. Етологія з основами зоопсихології
 13. Правове регулювання благополуччя тварин
 14. Лікарські рослини в ветеринарній медицині
 15. Санітарно-гігієнічні вимоги до фермерських та присадибних господарств
 16. Особливості відтворення дрібних тварин
 17. Особливості хірургічних хвороб дрібних тварин
 18. Трудове право у ветеринарній медицині
 19. Біохімічні методи досліджень у ветеринарній медицині
 20. Вакцинологія у ветеринарній медицині
241 «Готельно-ресторанна справа»
Перелік вибіркових дисциплін
 1. Технологія веганських та вегетаріанських харчових продуктів
 2. Інтернет-технології в бізнесі (для економ. спец.)
 3. Електронна комерція та публічні закупівлі
 4. Основи кібербезпеки
 5. Ринок криптовалют
 6. Фінансове шахрайство і фішинг
 7. Митний контроль за переміщенням фізичних осіб через митний кордон
 8. Фальсифікація товарів
 9. Майстерність презентацій: секрети успішних проєктів
 10. Основи дизайну в рекламі
 11. Особистий брендинг
 12. Виставкова діяльність
 13. Діловий туризм
 14. Освітній туризм та освітня мобільність
 15. Екологічний туризм
 16. Ораторське мистецтво
 17. Друга іноземна мова (французька)
 18. Офісне діловодство
 19. Start-up економіка: теорія і практика
 20. Бізнес-переговори
242 «Туризм»
Перелік вибіркових дисциплін
 1. Офісне діловодство
 2. Start-up економіка: теорія і практика
 3. Міжнародна торгівля та зовнішньоторговельна політика
 4. Економічна політика
 5. Митний контроль за переміщенням фізичних осіб через митний кордон
 6. Майстерність презентацій: секрети успішних проєктів
 7. Основи дизайну в рекламі
 8. Особистий брендинг
 9. Виставкова діяльність
 10. Діловий туризм
 11. Екстремальний туризм
 12. Освітній туризм та освітня мобільність
 13. Екологічний туризм
 14. Інституціональні системи України та ЄС
 15. Державне та регіональне управління
 16. Мотиваційний менеджмент
 17. Інформаційна безпека
 18. Захист прав споживачів
 19. Друга іноземна мова (французька)
 20. Глобальна мережа Internet
274 «Автомобільний транспорт»
Перелік вибіркових дисциплін
 1. Start-up економіка: теорія і практика
 2. Вібрація у виробах
 3. Інтегровані технології обробки матеріалів у машинобудуванні
 4. Основи метрології та вимірювальних технологій
 5. Основи надійності автотранспортних засобів
 6. Особливості термічної обробки металів та сплавів в автомобілебудуванні
 7. Основи якісного транспортування та зберігання агропродукції
 8. Сучасний розвиток технічних засобів виробництва та їх експлуатація
 9. Теорія імовірності та математична статистика
 10. Технології зварювання та споріднених процесів
 11. Товарознавство паливно-мастильних матеріалів
 12. Утилізація і рециклінг транспортних засобів (техніки АПК)
 13. Майстерність презентацій: секрети успішних проєктів
 14. Сонячна енергетика домогосподарств
 15. Використання палив біологічного походження
 16. Операційний менеджмент на транспорті
 17. Транспорт та ресурсозберігаючі технології
 18. Транспортно-складська логістика
 19. Екологічна безпека транспортних перевезень
 20. Рециклінг транспортних засобів
275 «Транспортні технології»
Перелік вибіркових дисциплін
 1. Митний контроль за переміщенням фізичних осіб через митний кордон
 2. Екологічна безпека транспортних перевезень
 3. Рециклінг транспортних засобів
 4. Політологія
 5. Сучасні енергетичні засоби
 6. Правові засади використання технології розподіленого реєстру (блокчейн)
 7. Інформаційна безпека
 8. Excel поглиблений
 9. Cистема автоматизованого проектування Mathcad
 10. Перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом
 11. Податкова грамотність
 12. Основи якісного транспортування та зберігання агропродукції
 13. Офісне діловодство
 14. Професійна термінологія на транспорті
 15. Міжнародна термінологія у логістиці
 16. Транспортна географія
 17. Організація дорожнього руху
 18. Транспортні підприємства України
 19. Автомобільні дороги і інфраструктура
 20. Технічна експлуатація та ремонт транспортних засобів
281 «Публічне управління та адміністрування»
Перелік вибіркових дисциплін
 1. Історія націєтворення
 2. Управління масовою свідомістю
 3. Гендерні проблеми в Україні та світі
 4. Екологія та ресурсозберігання
 5. Політологія
 6. ІТ право
 7. Правове регулювання у сфері цифрової економіки
 8. Друга іноземна мова (французька)
 9. Інвестиційне право
 10. Енергетичний менеджмент
 11. Менеджмент стартапів
 12. Мотиваційний менеджмент
 13. Правові засади використання технології розподіленого реєстру (блокчейн)
 14. Економічна політика
 15. Економіка підприємництва
 16. Інституціональні системи України та ЄС
 17. Ораторське мистецтво
 18. Захист прав споживачів
 19. Фінанси бізнес-структур
 20. Дослідження операцій
292 «Міжнародні економічні відносини»
Перелік вибіркових дисциплін
 1. Excel поглиблений
 2. Фінансове шахрайство і фішинг
 3. Майстерність презентацій: секрети успішних проєктів
 4. Діловий туризм
 5. Етика ділових комунікацій
 6. Офісне діловодство
 7. Податкова грамотність
 8. Візуальна аналітика
 9. Креативний облік у сучасному бізнесі
 10. Економічна політика
 11. Бізнес-переговори
 12. Основи цифрової економіки
 13. Управління розвитком бізнесу в контексті європейської інтеграції
 14. Основи теорій систем і управління
 15. Транспорт та ресурсозберігаючі технології
 16. Транспортно-складська логістика
 17. Екологічне землеробство
 18. Нормативна та експертна грошова оцінка землі
 19. 3D моделювання
 20. Основи комп’ютерного проектування