Кафедра обліку, аудиту та оподаткування

Кащена Наталія Борисівна

Завідувач кафедри

КАЩЕНА НАТАЛІЯ БОРИСІВНА

доктор економічних наук, професор

Профіль автора:
Google Академія
Спеціальності
ВСТУПНИКАМ