Інститут підготовки іноземних громадян та осіб без громадянства

Антонова Олена Вікторівна Доцент кафедри економіки та бізнесу ДБТУ
Керівник інституту підготовки іноземних громадян та осіб без громадянства, доцент кафедри економіки та бізнесу

Антонова Олена Вікторівна

кандидат економічних наук, доцент
РекламаВідеоПРАВИЛА прийому до ДБТУОСВІТНІ ПРОГРАМИ
Правила прийому (у стадії розробки)
Код та назва спеціальності Ліцензійний обсяг
015 Професійна освіта 50
051 Економіка 200
054 Соціологія 20
071 Облік і оподаткуванн 310
072 Фінанси, банківська справа та страхування 220
073 Менеджмент 435
075 Маркетинг 160
076 Пдіприємництво, торгівля та біржова діяльність 425
081 Право 75
101 Екологія 125
103 Науки про Землю 50
123 Комп’ютерна інженерія 50
131 Прикладна механіка 60
133 Галузеве машинобудування 620
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 295
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 90
162 Біотехнології та біоінженерія 105
163 Біомедична інженерія 75
181 Харчові технологіі 400
187 Деревообробні та меблеві технології 50
191 Архітектура та містобудування 50
192 Будівництво та цивільна інженерія 50
193 Геодезія та землеустрій 200
201 Агрономія 485
202 Захист і карантин рослин 125
204  Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 200
205 Лісове господарство 275
206 Садово-паркове господарство 25
207  Водні біоресурси та аквакультура 40
208 Агроінженерія 440
211 Ветеринарна медицина 100
241 Готельно ресторанна справа 100
242 Туризм 175
274 Автомобільний транспорт 75
275  Транспортні технології 80
281 Публічне управління та адміністрування 100
292  Міжнародні економічні відносини 60

Новини кафедри