Конференції

2024 рік2023 рік2022 рік2021 рік

ПЕРЕЛІК наукових конференцій
з проблем вищої освіти і науки в системі МОН України
та наукових конференцій здобувачів вищої освіти та молодих вчених

14-15 березня ІІ Міжнародна науково-практична конференція
«ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ: ТЕНДЕНЦІЇ, ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ»
Invitation
Запрошення на конференцію
Програма конференції
Матеріали конференції
Резолюція
21-22 березня VIIІ Міжнародна науково-практична конференція
«УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ»
Інформаційний лист
Програма конференції
Матеріали конференції. Частина 1
Матеріали конференції. Частина 2
Резолюція
02 квітня II Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених
«ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ В АПВ: НАУКОВІ ПОШУКИ МОЛОДІ»
Інформаційний лист
Програма конференції
Матеріали конференції
04-05 квітня ХХ Міжнародний форум молоді
«МОЛОДЬ І ІНДУСТРІЯ 4.0 В XXI СТОЛІТТІ»
Запрошення на конференцію
Програма конференції
Матеріали конференції
18 квітня Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених
«ДНІ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКИ У ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ»
Інформаційний лист
Програма конференції
19 квітня Всеукраїнська науково-практична конференція
«ПРАВА ЛЮДИНИ В ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ: СУЧАСНИЙ СТАН, ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ»
Інформаційний лист
22 квітня Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих вчених
«ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СУЧАСНОМУ СВІТІ»
Інформаційний лист
Програма конференції
Збірник матеріалів
23-24 квітня Всеукраїнська науково-практична конференція
«ВІДНОВЛЕННЯ ТА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ТВАРИННИЦТВА В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ»
Інформаційний лист
Програма конференції
Тези доповідей
25-26 квітня ІІ Міжнародна науково-практична конференція
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ БІОТЕХНОЛОГІЇ, ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ»
Запрошення на конференцію
Програма конференції
Матеріали конференції
Сертифікати учасників конференції
26 квітня Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих вчених
«НОВІ ГОРИЗОНТИ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ. МОЖЛИВОСТІ ТА МЕХАНІЗМИ ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ»
Запрошення на конференцію
Програма конференції
Матеріали конференції
Резолюція
15-16 травня Міжнародний науково-практичний форум
«ПРОДОВОЛЬЧІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ – ПОВОЄННЕ ВІДНОВЛЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ»
Запрошення на форум
Invitation letter
Програма форуму
21-22 травень XIX Міжнародна науково-практична конференція
«ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС В АПВ»
Запрошення на конференцію
Програма конференції
Матеріали конференції
22 травня Міжнародна науково-практична конференція
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ – 2024»
Інформаційний лист
Програма конференції
23 травня Міжнародна науково-практична конференція
«НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ І ЛОГІСТИКИ В АПВ»
Запрошення на конференцію
Програма конференції
Збірник матеріалів
07 червня Міжнародна науково-практична конференція
«РОЗВИТОК БІЗНЕСУ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ: ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ, СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ, РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»
Інформаційний лист
Information letter
Програма конференції
29 вересня Міжнародна науково-методична конференція
«МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ»
07-08 жовтня Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених
«СТАН І МАЙБУТНЄ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА, ПЕРЕРОБЛЯННЯ ДЕРЕВИНИ ТА ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ»
09-10 жовтня Міжнародна науково-практична конференція
«РЕПРОДУКТИВНА ПАТОЛОГІЯ ТВАРИН: СУЧАСНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ»
(присвячена 85-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Кошевого Віктора Павловича (1939-2016)
29-30 жовтня Всеукраїнська науково-практична конференція
«ЛІСІВНИЦТВО, ПЕРЕРОБЛЯННЯ ДЕРЕВИНИ ТА ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ: ЗДОБУТКИ, СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ»
01 листопада V Міжнародна науково-практична конференція
«МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ: ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ, МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД»
05 листопада ІІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ, ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ ТА ТОРГІВЛІ»
06 листопада ІІ Міжнародна науково-практична конференція
«ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ В АПК»
07 листопада ІІ Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих вчених
«ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ ТА РЕСТОРАННОЇ ІНДУСТРІЇ: НАУКОВІ ПОШУКИ МОЛОДІ»
08 листопада ІІ Міжнародна науково-практична конференція
«ТРАНСФОРМАЦІЯ ОБЛІКУ ТА БІЗНЕС-КОНСАЛТИНГУ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ: СУЧАСНІ ТРЕНДИ, ВИКЛИКИ, МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД»
21 листопада Всеукраїнська науково-методична конференція
«ВИЩА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ»
28 листопада X Всеукраїнська міждисциплінарна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ  СУЧАСНОГО СОЦІОГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ»
29 листопада VІІІ Міжнародна науково-практична конференція
«НАУКОВІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА»
листопад Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих вчених
«МОЛОДЬ І ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС В АПВ»

ПЕРЕЛІК наукових конференцій
з проблем вищої освіти і науки в системі МОН України
та наукових конференцій здобувачів вищої освіти та молодих вчених

6-7 квітня XIX Міжнародний форум молоді
«МОЛОДЬ І ІНДУСТРІЯ 4.0 В XXI СТОРІЧЧІ»
Запрошення на Форум
Посилання на роботу секцій форуму
Програма форуму
Матеріали форуму
11 квітня Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих вчених
«ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ В АПВ: НАУКОВІ ПОШУКИ МОЛОДІ»
Запрошення на конференцію
Програма конференції
Матеріали конференції
14 квітня Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених
«СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ: ГЕНЕРУВАННЯ, ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ, РЕАЛІЗАЦІЯ»
Запрошення на конференцію
Програма конференції
Матеріали конференції
20 квітня ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМІ ЛОГІСТИКИ В АПВ»
Програма конференції
Збірник матеріалів
20-21 квітня VII Міжнародна науково-практична конференція в системі Міністерства освіти і науки
«УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ»
Програма конференції
Матеріали конференції
27-28 квітня Міжнародна науково-практична конференція в системі Міністерства освіти і науки
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ БІОТЕХНОЛОГІЇ, ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ»
Запрошення на конференцію
Conference Invitation
Програма конференції
Резолюція
Матеріали конференції
Сертифікати учасників конференції
9-10 травня Всеукраїнська науково-практична конференція в системі Міністерства освіти і науки
«ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС В АПВ»
Запрошення на конференцію
Програма конференції
Матеріали конференції
11-12 травня Всеукраїнська науково-практична конференція в системі Міністерства освіти і науки
«ПРОБЛЕМИ НАДІЙНОСТІ ТА МІЦНОСТІ МАШИН І СПОРУД»
Запрошення
Програма конференції
Матеріали конференції
17-18 травня Міжнародна науково-практична конференція в системі Міністерства освіти і науки
«ПЛАНУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЙ В КОНТЕКСТІ ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ»
Invitation
Program
Proceedings of the international scientific and practical conference
18 травня Міжнародна науково-практична конференція в системі Міністерства освіти і науки
«СТАЛИЙ ЛАНЦЮГ ХАРЧУВАННЯ ТА БЕЗПЕКА КРІЗЬ НАУКУ, ЗНАННЯ ТА БІЗНЕС»
Запрошення
Invitation
Програма конференції
Тези доповідей
19 травня ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція в системі Міністерства освіти і науки
«МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ: ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ, МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД»
Запрошення на конференцію
Invitation
Програма конференції
Матеріали конференції
23 травня Всеукраїнська науково-практична конференція в системі Міністерства освіти і науки
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»
Інформаційний лист
Запрошення на конференцію
Програма конференції
Матеріали конференції
24-25 травня Всеукраїнська науково-практична Інтернет- конференція в системі Міністерства освіти і науки
«СУЧАСНА КІНОЛОГІЯ – СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ»
Запрошення на конференцію
Програма конференції
Матеріали конференції
26 травня Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених
«СУЧАСНА ІНЖЕНЕРІЯ АГРОПРОМИСЛОВИХ І ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ»
Запрошення на конференцію
Програма конференції
Матеріали конференції
8 червня Всеукраїнська науково-практична конференція в системі Міністерства освіти і науки
«ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЯКОСТІ В ПРОЦЕСАХ СУШІННЯ ХАРЧОВОЇ СИРОВИНИ»
Запрошення на конференцію
Програма конференції
Тези доповідей
4-6 липня Всеукраїнська науково-практична конференція в системі Міністерства освіти і науки
«РОЗВИТОК ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА: ІННОВАЦІЇ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ»
Інформаційний лист-запрошення на конференцію
Програма конференції
Матеріали конференції
9-10 жовтня Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених
«СТАН І МАЙБУТНЄ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА, ДЕРЕВООБРОБКИ ТА ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ»
Запрошення на конференцію
Програма конференції
Резолюція
Матеріали конференції
19-20 жовтня Міжнародна науково-практична конференція в системі Міністерства освіти і науки
«ЗАХИСТ І КАРАНТИН РОСЛИН У ХХІ СТОЛІТТІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ» (присвячена ювілейним датам від дня народження видатних вчених-ентомологів докторів біологічних наук, професорів О.О. Мігуліна та О.В. Захаренка)
Запрошення на конференцію
Програма конференції
Матеріали конференції
20 жовтня V Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ: ІНІЦІАТИВИ МОЛОДІ»
Запрошення на конференцію
Програма конференції
Резолюція
Матеріали конференції
24-25 жовтня Міжнародна науково-практична конференція в системі Міністерства освіти і науки
«ЛІСІВНИЦТВО, ДЕРЕВООБРОБКА ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ: СТАН, ДОСЯГНЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ»
Запрошення на конференцію
Програма конференції
Резолюція
Матеріали конференції
26 жовтня Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих вчених
«ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ ТА РЕСТОРАННОЇ ІНДУСТРІЇ: НАУКОВІ ПОШУКИ МОЛОДІ»
Запрошення на конференцію
Програма конференції
Тези доповідей
2 листопада ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція в системі Міністерства освіти і науки
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ, ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ ТА ТОРГІВЛІ»
Запрошення на конференцію
Invitation letter
Програма конференції
Резолюція
Тези доповідей
9 листопада Міжнародна науково-практична конференція в системі Міністерства освіти і науки
«ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ В АПК»
Запрошення на конференцію
Invitation letter
Програма конференції
Матеріали конференції
10 листопада Міжнародна науково-практична конференція в системі Міністерства освіти і науки
«ТРАНСФОРМАЦІЯ ОБЛІКУ ТА БІЗНЕС-КОНСАЛТИНГУ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ: СУЧАСНІ ТРЕНДИ, ВИКЛИКИ, МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД»
Програма конференції
Резолюція
Матеріали конференції
17 листопада Міжнародна науково-практична конференція в системі Міністерства освіти і науки
«ФІНАНСОВА АРХІТЕКТОНІКА ТА СЦЕНАРІЇ КОНКУРЕНТНИХ МОДЕЛЕЙ РОЗВИТКУ»
Запрошення на конференцію
Програма конференції
Резолюція конференції
Тези доповідей
23-24 листопада Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих вчених
«МОЛОДЬ І ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС В АПВ»
29 листопада Всеукраїнська науково-методична конференція
«ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ SMART-ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ:
СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ»
Інформаційний лист
Програма конференції
Матеріали конференціії
Рекомендації
Звіт по конференції
29-30 листопада VІІ Міжнародна науково-практична конференція
«НАУКОВІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА»
Програма конференції
Матеріали конференціії
5-6 грудня Міжнародна науково-практична конференція в системі Міністерства освіти і науки
«ЗБАЛАНСОВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН КЛІМАТУ» (присвячена Всесвітньому Дню ґрунту)
Запрошення на конференцію
Invitation
Програма конференції
Матеріали конференціії
Резолюція
15-16 червня VI міжнародна науково-практична конференція
«УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ», присвячена 100-річчю від дня народження професора ТУРЧЕНКА МИХАЙЛА МИХАЙЛОВИЧА
Програма конференції
Збірник матеріалів
Резолюція
22 вересня Всеукраїнська науково-практична Iнтернет-конференція
«СЕЛЕКЦІЙНІ АСПЕКТИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПОЛІПШЕННЯ ГЕНОФОНДУ ТВАРИН УКРАЇНИ»
Програма конференції
20-21 жовтня Міжнародна науково-практична конференція, присвячена ювілейним датам від дня народження видатних вчених-фітопатологів докторів біологічних наук, професорів В.К. Пантєлєєва та М.М. Родігіна
«ЗАХИСТ І КАРАНТИН РОСЛИН У ХХІ СТОЛІТТІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ»
Запрошення на конференцію
Програма конференції
26 жовтня Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених
«ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ХАРЧОВИХ І ПЕРЕРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ ТА РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА: НАУКОВІ ПОШУКИ МОЛОДІ»
Програма конференції
Збірник матеріалів
Резолюція
28 жовтня ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ: ІНІЦІАТИВИ МОЛОДІ»
Запрошення на конференцію
Сonference invitation
Програма конференції
Резолюція
Матеріали конференції
02 листопада Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ, ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ ТА ТОРГІВЛІ»
Інформаційний лист
Invitation letter
Програма конференції
Резолюція конференції
Збірник тез доповідей
Сертифікати учасників конференції
03-04 листопада І Міжнародна науково-практична конференція
«ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ: ТЕНДЕНЦІЇ, ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ»
Запрошення на конференцію
Сonference invitation
Програма конференції
Резолюція конференції
Матеріали конференції
10 листопада ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ: ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ, МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД»
Запрошення на конференцію
Сonference invitation
Програма конференції
Резолюція конференції
Матеріали конференції
15-16 листопада Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених
«СТАН І МАЙБУТНЄ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА, ДЕРЕВООБРОБКИ ТА ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ»
Запрошення на конференцію
Сonference invitation
Програма конференції
Резолюція конференції
Матеріали конференції
22-23 листопада Всеукраїнська науково-практична конференція з проблем вищої освіти і науки в системі МОН України
«ЛІСІВНИЦТВО, ДЕРЕВООБРОБКА ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ: СТАН, ДОСЯГНЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ»
Запрошення на конференцію
Сonference invitation
Програма конференції
Резолюція конференції
Матеріали конференції
24-25 листопада Міжнародна науково-практична конференція
«СУЧАСНА ІНЖЕНЕРІЯ АГРОПРОМИСЛОВИХ І ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ »
Запрошення на конференцію
Програма конференції
01-02 грудня Міжнародна науково-практична конференція
«АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ: ПРОЄКТУВАННЯ, ДИЗАЙН ТА ТЕХНОЛОГІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ»
Запрошення на конференцію
Заявка на участь у конференції             (завантажити у форматі word)
Правила оформлення тез доповідей
Програма конференції
Резолюція конференції
Матеріали конференції
20 грудня Круглий стіл
«ПРАВОВІ ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ»
Програма
Резолюція
Матеріали круглого столу
Сертифікати учасників
22 грудня Міжнародна науково-практична конференція
«ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ В АПК»
Запрошення на конференцію
Сonference invitation
Програма конференції
Матеріали конференції (титул)
Матеріали конференції
22 жовтня ІІI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ: ІНІЦІАТИВИ МОЛОДІ»
Запрошення на конференцію
Програма конференції
Резолюція конференції
Матеріали конференції
25-26 листопада Міжнародна науково-практична конференція
«СУЧАСНА ІНЖЕНЕРІЯ АГРОПРОМИСЛОВИХ І ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ»
Запрошення на конференцію
Вимоги до оформлення тез доповідей
Приклад оформлення тез
Шаблон до оформлення статей журналу “Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів
Інформація про НПК
Програма МНПК_Сучасний інжиніринг агропромислових і харчових виробництв_2021
Матеріали конференції
НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ «ТЕХНІЧНИЙ СЕРВІС АГРОПРОМИСЛОВОГО, ЛІСОВОГО ТА ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСІВ» 2021, №23
22-23 грудня Всеукраїнська науково-методична конференція
«УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ПЕДАГОГІКИ»
Запрошення на конференцію
Програма конференції
Рекомендації
Збірник матеріалів