Конференції

2023 рік2022 рік2021 рік

ПЕРЕЛІК наукових конференцій
з проблем вищої освіти і науки в системі МОН України
та наукових конференцій здобувачів вищої освіти та молодих вчених

6-7 квітня XIX Міжнародний форум молоді
«МОЛОДЬ І ІНДУСТРІЯ 4.0 В XXI СТОРІЧЧІ»
Запрошення на Форум
Посилання на роботу секцій форуму
Програма форуму
Матеріали форуму
11 квітня Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих вчених
«ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ В АПВ: НАУКОВІ ПОШУКИ МОЛОДІ»
Запрошення на конференцію
Програма конференції
Матеріали конференції
14 квітня Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених
«СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ: ГЕНЕРУВАННЯ, ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ, РЕАЛІЗАЦІЯ»
Запрошення на конференцію
Програма конференції
Матеріали конференції
20 квітня ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМІ ЛОГІСТИКИ В АПВ»
Програма конференції
Збірник матеріалів
20-21 квітня VII Міжнародна науково-практична конференція в системі Міністерства освіти і науки
«УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ»
Програма конференції
Матеріали конференції
27-28 квітня Міжнародна науково-практична конференція в системі Міністерства освіти і науки
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ БІОТЕХНОЛОГІЇ, ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ»
Запрошення на конференцію
Conference Invitation
Програма конференції
Резолюція
Матеріали конференції
Сертифікати учасників конференції
9-10 травня Всеукраїнська науково-практична конференція в системі Міністерства освіти і науки
«ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС В АПВ»
Запрошення на конференцію
Програма конференції
Матеріали конференції
11-12 травня Всеукраїнська науково-практична конференція в системі Міністерства освіти і науки
«ПРОБЛЕМИ НАДІЙНОСТІ ТА МІЦНОСТІ МАШИН І СПОРУД»
Запрошення
Програма конференції
Матеріали конференції
17-18 травня Міжнародна науково-практична конференція в системі Міністерства освіти і науки
«ПЛАНУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЙ В КОНТЕКСТІ ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ»
Invitation
18 травня Міжнародна науково-практична конференція в системі Міністерства освіти і науки
«СТАЛИЙ ЛАНЦЮГ ХАРЧУВАННЯ ТА БЕЗПЕКА КРІЗЬ НАУКУ, ЗНАННЯ ТА БІЗНЕС»
Запрошення
Програма конференції
Тези доповідей
First International Scientific and Practical Conference
«SUSTAINABLE FOOD CHAIN AND SAFETY THROUGH SCIENCE, KNOWLEDGE AND BUSINESS»
Invitation
19 травня ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція в системі Міністерства освіти і науки
«МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ: ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ, МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД»
Запрошення на конференцію
Invitation
Програма конференції
Матеріали конференції
23 травня Всеукраїнська науково-практична конференція в системі Міністерства освіти і науки
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»
Інформаційний лист
Запрошення на конференцію
Програма конференції
Матеріали конференції
24-25 травня Всеукраїнська науково-практична Інтернет- конференція в системі Міністерства освіти і науки
«СУЧАСНА КІНОЛОГІЯ – СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ»
Запрошення на конференцію
Програма конференції
Матеріали конференції
26 травня Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти таEnglish молодих вчених
«СУЧАСНА ІНЖЕНЕРІЯ АГРОПРОМИСЛОВИХ І ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ»
Запрошення на конференцію
Програма конференції
Матеріали конференції
8 червня Всеукраїнська науково-практична конференція в системі Міністерства освіти і науки
«ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЯКОСТІ В ПРОЦЕСАХ СУШІННЯ ХАРЧОВОЇ СИРОВИНИ»
Запрошення на конференцію
Програма конференції
4-6 липня Всеукраїнська науково-практична конференція в системі Міністерства освіти і науки
«РОЗВИТОК ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА: ІННОВАЦІЇ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ»
Інформаційний лист-запрошення на конференцію
Програма конференції
Матеріали конференції
9-10 жовтня Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених
«СТАН І МАЙБУТНЄ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА, ДЕРЕВООБРОБКИ ТА ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ»
Запрошення на конференцію
19-20 жовтня Міжнародна науково-практична конференція в системі Міністерства освіти і науки
«ЗАХИСТ І КАРАНТИН РОСЛИН У ХХІ СТОЛІТТІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ» (присвячена ювілейним датам від дня народження видатних вчених-ентомологів докторів біологічних наук, професорів О.О. Мігуліна та О.В. Захаренка)
Запрошення на конференцію
20 жовтня V Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ: ІНІЦІАТИВИ МОЛОДІ»
24-25 жовтня Міжнародна науково-практична конференція в системі Міністерства освіти і науки
«ЛІСІВНИЦТВО, ДЕРЕВООБРОБКА ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ: СТАН, ДОСЯГНЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ»
Запрошення на конференцію
26 жовтня Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих вчених
«ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ ТА РЕСТОРАННОЇ ІНДУСТРІЇ: НАУКОВІ ПОШУКИ МОЛОДІ»
2 листопада ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція в системі Міністерства освіти і науки
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ, ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ ТА ТОРГІВЛІ»
9 листопада Міжнародна науково-практична конференція в системі Міністерства освіти і науки
«ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ В АПК»
10 листопада Міжнародна науково-практична конференція в системі Міністерства освіти і науки
«ТРАНСФОРМАЦІЯ ОБЛІКУ ТА БІЗНЕС-КОНСАЛТИНГУ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ: СУЧАСНІ ТРЕНДИ, ВИКЛИКИ, МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД»
17 листопада Міжнародна науково-практична конференція в системі Міністерства освіти і науки
«ФІНАНСОВА АРХІТЕКТОНІКА ТА СЦЕНАРІЇ КОНКУРЕНТНИХ МОДЕЛЕЙ РОЗВИТКУ»
29-30 листопада VІІ Міжнародна науково-практична конференція
«НАУКОВІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА»
Листопад Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих вчених
«МОЛОДЬ І ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС В АПВ»
5-6 грудня Міжнародна науково-практична конференція в системі Міністерства освіти і науки
«ЗБАЛАНСОВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН КЛІМАТУ» (присвячена Всесвітньому Дню ґрунту)
22 грудня / December 2022

Міжнародна науково-практична конференція «ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ В АПК»
Запрошення на конференцію
Програма конференції

 

International Scientific and Practical Conference “ELECTRICAL ENERGY, ELECTROMECHANICS AND TECHNOLOGIES IN AGRICULTURAL INDUSTRIAL COMPLEX”
Сonference invitation

 

1-2 грудня 2022 р.

Міжнародна науково-практична конференція «АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ: ПРОЄКТУВАННЯ, ДИЗАЙН ТА ТЕХНОЛОГІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ»
Запрошення на конференцію
Заявка на участь у конференції               (завантажити у форматі word)
Правила оформлення тез доповідей

 

24-25 листопада 2022 р.

Міжнародна науково-практична конференція «СУЧАСНА ІНЖЕНЕРІЯ АГРОПРОМИСЛОВИХ І ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ»
Запрошення на конференцію
Програма конференції

 

22-23 листопада / November 2022

Всеукраїнська науково-практична конференція з проблем вищої освіти і науки в системі МОН України «ЛІСІВНИЦТВО, ДЕРЕВООБРОБКА ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ: СТАН, ДОСЯГНЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ»
Запрошення на конференцію

 

All-Ukrainian scientific and practical conference “FORESTRY, WOODWORKING AND LANDSCAPING: STATUS, ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS”
Сonference invitation

 

15-16 листопада / November 2022

Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених «СТАН І МАЙБУТНЄ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА, ДЕРЕВООБРОБКИ ТА ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ»
Запрошення на конференцію
Програма конференції

 

All-Ukrainian scientific and practical conference of higher education acquires and young scientists “STATE AND FUTURE OF FORESTRY, WOODWORKING AND LAND MANAGEMENT”
Сonference invitation

 

10 листопада / November 2022

ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ: ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ, МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД»
Запрошення на конференцію
Програма конференції

 

III International scientific and practical Internet conference «MECHANISMS FOR ENSURING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ECONOMY: PROBLEMS, FUTURE PROSPECTS, AND INTERNATIONAL EXPERIENCE»
Сonference invitation

 

03-04 листопада / November 2022

І Міжнародна науково-практична конференція «ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ: ТЕНДЕНЦІЇ, ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ»
Запрошення на конференцію
Програма конференції

 

І International Scientific Practical Conference «GLOBALIZATION AND DEVELOPMENT OF INNOVATION SYSTEMS: TENDENCIES, CHALLENGES, AND PROSPECTS»
Сonference invitation

 

02 листопада / November 2022

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ, ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ ТА ТОРГІВЛІ»
Інформаційний лист
Програма конференції

 

International Scientific and Practical Internet Conference «ACTUAL PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF AGRO-FOOD SECTOR, HOTEL INDUSTRY AND TRADE»
Invitation letter

 

28 жовтня / October 2022

ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ: ІНІЦІАТИВИ МОЛОДІ»
Запрошення на конференцію
Програма конференції

 

ІV International scientific and practical Internet conference for seekers of higher education and young scientists «ACTUAL PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS OF UKRAINE IN THE FIELD OF MANAGEMENT AND ADMINISTRATION: YOUTH INITIATIVES»
Сonference invitation

 

26 жовтня 2022 р.

Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ХАРЧОВИХ І ПЕРЕРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ ТА РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА: НАУКОВІ ПОШУКИ МОЛОДІ»
Запрошення на конференцію
Програма конференції

 

20-21 жовтня 2022 р.

Міжнародна науково-практична конференція, присвячена ювілейним датам від дня народження видатних вчених-фітопатологів докторів біологічних наук, професорів В.К. Пантєлєєва та М.М. Родігіна «ЗАХИСТ І КАРАНТИН РОСЛИН У ХХІ СТОЛІТТІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ»
Запрошення на конференцію
Програма конференції

 

22 вересня 2022 р.

Всеукраїнська науково-практична Iнтернет-конференція «СЕЛЕКЦІЙНІ АСПЕКТИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПОЛІПШЕННЯ ГЕНОФОНДУ ТВАРИН УКРАЇНИ»
Програма конференції

22-23 грудня 2021 р.

Всеукраїнська науково-методична конференція «УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ПЕДАГОГІКИ»
Запрошення на конференцію
Програма конференції
Рекомендації

 

25-26 листопада 2021 р.
Міжнародна науково-практична конференція «СУЧАСНА ІНЖЕНЕРІЯ АГРОПРОМИСЛОВИХ І ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ»
Запрошення на конференцію
Вимоги до оформлення тез доповідей
Приклад оформлення тез
Шаблон до оформлення статей журналу “Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів
Інформація про НПК
Програма МНПК_Сучасний інжиніринг агропромислових і харчових виробництв_2021

 

22 жовтня 2021 р.

 

ІІI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ: ІНІЦІАТИВИ МОЛОДІ»
Запрошення на конференцію