Наука

Загальна інформаціяНормативні документиЗВІТИНаукові підрозділи ДБТУ

Наукова діяльність виступає основою освітньої діяльності, адже лише викладачі, які постійно займаються науковим пошуком, здатні надавати якісні освітні послуги, що становлять основу конкурентоспроможності закладу вищої освіти як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

Сучасний ЗВО виступає осередком проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, дифузії знань через укладання договорів на створення або передачу науково-технічної продукції, встановлення ефективної взаємодії із реальним сектором, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування як провідними стейкхолдерами.

Саме залучення всього професорсько-викладацького колективу разом із здобувачами вищої освіти у постійний науковий пошук за активного сприяння керівництва ЗВО, органів влади та інших стейкхолдерів дозволить реалізувати місію Державного біотехнологічного університету та стати найкращим прикладом серед закладів освіти 4-го рівня акредитації щодо провадження інноваційної освітньої діяльності.

ПОЛОЖЕННЯ