Наука

Загальна інформаціяНормативні документи, плани, інструкціїЗВІТИНаукові підрозділи ДБТУМіжсекторальний кластер «Повноцінне харчування для сталого розвитку суспільства»Центр маркетингових досліджень та ініціатив ДБТУ

Наукова діяльність виступає основою освітньої діяльності, адже лише викладачі, які постійно займаються науковим пошуком, здатні надавати якісні освітні послуги, що становлять основу конкурентоспроможності закладу вищої освіти як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

Сучасний ЗВО виступає осередком проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, дифузії знань через укладання договорів на створення або передачу науково-технічної продукції, встановлення ефективної взаємодії із реальним сектором, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування як провідними стейкхолдерами.

Саме залучення всього професорсько-викладацького колективу разом із здобувачами вищої освіти у постійний науковий пошук за активного сприяння керівництва ЗВО, органів влади та інших стейкхолдерів дозволить реалізувати місію Державного біотехнологічного університету та стати найкращим прикладом серед закладів освіти 4-го рівня акредитації щодо провадження інноваційної освітньої діяльності.

ПОЛОЖЕННЯ
Міжсекторальний кластер
«Повноцінне харчування для сталого розвитку суспільства»

В основі роботи кластеру лежить міжсекторальна структура і взаємодія.

Керівник кластеру: ЄВЛАШ Вікторія Владленівна, завідувачка кафедри хімії, біохімії, мікробіології та гігієни харчування, доктор технічних наук, професор

Мета: створення конкурентоспроможного на міжнародному рівні, інноваційного, креативного та сталого майбутнього для розвитку суспільства.

Фокус: Інноваційні технології. Харчова безпека.  Енергоефективна переробка. Маркетинг.

Структура кластеру

Учасники кластеру

 • Вищі навчальні заклади:
  • Державний біотехнологічний університет,
  • Національна Фармацевтична академія,
  • Національна академія національної гвардії України,
  • Таврійський державний агротехнічний університет.
 • Науково-дослідні лабораторії НАНУ
 • Бізнес-структури:
  • Хлібозавод «Ново-Баварський» м. Харків,
  • Кондитерська фабрика «Сахарок»,
  • Кондитерськафабрика «Солодкий світ»,
  • ТОВ «Інтех Агро» м. Харків, ТОВ «Danfoss-Україна»,
  • Пасажирська компанія» Акціонерного товариства «Українська залізниця»,
  • ПАТ «Харківський завод ТОЧМЕДПРИЛАД»,
  • ТОВ «ІНСОЛАР-ХОЛОД».

Спільні напрями роботи секторів кластеру

 • Створення конкурентоспроможного на міжнародному рівні, інноваційного харчового продукту. Маркетинг для сталого розвитку суспільства
 • Раціони харчування військовослужбовців ЗС України та інших військових формувань і його корекція в умовах воєнного стану. Продукти для реабілітації.
 • Дослідження, розробка та впровадження новітніх енергоефективних технологій, систем, обладнання при виробництві та зберіганні харчової продукції
 • Створення та верифікація біологічної активності та ефективності дієтичних добавок, функціональних харчових продуктів для окремих категорій споживачів
 • Розширення сировинної бази для харчової промисловості.
 • Застосування наноматеріалів в харчових технологіях та суміжних галузях

ДЕРЖАВНОГО БІОТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

запрошує зацікавлені сторони до реалізації національної ініціативи 
«ІСТОРІЇ УСПІШНИХ БРЕНДІВ ХАРКІВЩИНИ»!

Місія: сприяння професійному розвитку молоді через популяризацію успішних практик бізнесу заради сталого розвитку України.

Цілі:

 • Формування професійних навичок серед молоді в сфері маркетингу, бізнесу
 • Створення партнерського середовища закладів освіти, бізнесу та влади
 • Популяризація українського виробника, місцевих виробництв, зокрема органічних продуктів
 • Сприяння обізнаності суспільства з кращими вітчизняними бізнес-практиками бережливого виробництва
 • Поглиблення регіональних альянсів знань між бізнесом, закладами освіти та владою
 • Сприяння поширенню культури свідомого споживання серед молоді
 • Підтримка наукових, підприємницьких та креативних ініціатив молоді

Програма заходів включає:

 • Знайомство молоді й громадськості з реальними кейсами виживання та розвитку бізнесу в незламному Харківському регіоні та місті-герої Харкові
 • Проведення гостьових лекцій із практиками в сфері маркетингу і дизайну
 • Популяризація успішних брендів Харківщини на вітчизняному та міжнародних ринках
 • Створення циклу просвітницьких заходів (освітніх івентів) для молоді: «Школа  розумного споживання»;  є-Школа «Маркетошка»
 • Проведення Конкурсів креативних проєктів