Наука

Загальна інформаціяНормативні документиЗВІТИНаукові підрозділи ДБТУЦентр маркетингових досліджень та ініціатив ДБТУ

Наукова діяльність виступає основою освітньої діяльності, адже лише викладачі, які постійно займаються науковим пошуком, здатні надавати якісні освітні послуги, що становлять основу конкурентоспроможності закладу вищої освіти як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

Сучасний ЗВО виступає осередком проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, дифузії знань через укладання договорів на створення або передачу науково-технічної продукції, встановлення ефективної взаємодії із реальним сектором, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування як провідними стейкхолдерами.

Саме залучення всього професорсько-викладацького колективу разом із здобувачами вищої освіти у постійний науковий пошук за активного сприяння керівництва ЗВО, органів влади та інших стейкхолдерів дозволить реалізувати місію Державного біотехнологічного університету та стати найкращим прикладом серед закладів освіти 4-го рівня акредитації щодо провадження інноваційної освітньої діяльності.

ПОЛОЖЕННЯ

ДЕРЖАВНОГО БІОТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

запрошує зацікавлені сторони до реалізації національної ініціативи 
«ІСТОРІЇ УСПІШНИХ БРЕНДІВ ХАРКІВЩИНИ»!

Місія: сприяння професійному розвитку молоді через популяризацію успішних практик бізнесу заради сталого розвитку України.

Цілі:

 • Формування професійних навичок серед молоді в сфері маркетингу, бізнесу
 • Створення партнерського середовища закладів освіти, бізнесу та влади
 • Популяризація українського виробника, місцевих виробництв, зокрема органічних продуктів
 • Сприяння обізнаності суспільства з кращими вітчизняними бізнес-практиками бережливого виробництва
 • Поглиблення регіональних альянсів знань між бізнесом, закладами освіти та владою
 • Сприяння поширенню культури свідомого споживання серед молоді
 • Підтримка наукових, підприємницьких та креативних ініціатив молоді

Програма заходів включає:

 • Знайомство молоді й громадськості з реальними кейсами виживання та розвитку бізнесу в незламному Харківському регіоні та місті-герої Харкові
 • Проведення гостьових лекцій із практиками в сфері маркетингу і дизайну
 • Популяризація успішних брендів Харківщини на вітчизняному та міжнародних ринках
 • Створення циклу просвітницьких заходів (освітніх івентів) для молоді: «Школа  розумного споживання»;  є-Школа «Маркетошка»
 • Проведення Конкурсів креативних проєктів