Про кафедру

Безкрайні простори її Величності Природи, шедеври світового мистецтва, культурні традиції країн та народів світу і багато чого іншого – захопливого та незвичайного, що вабить романтикою, екзотикою або просто відпочинком… Одним словом – ТУРИЗМ!

Туризм – мабуть, одна з небагатьох сфер суспільного життя, з якою так чи інакше стикається кожна людина. Але любити подорожувати – одне, а бути фахівцем у туристичній галузі – зовсім інше.

Проте якщо ви готові вчитися професійно, якісно та максимально безпечно дарувати людям радість подорожі, зустріч із новим і незвичайним, вміти брати на себе відповідальність, постійно пізнавати світ та самовдосконалюватися, то ця професія саме для вас!

Колектив науково-педагогічних працівників кафедри Туризму Державного біотехнологічного університету забезпечує надання високоякісних освітніх послуг за спеціальністю 242 Туризм освітнього ступеня «Бакалавр» (українською та англійською мовами викладання).

Посади які можуть займати випускники після завершення навчання: менеджер (управитель) з туризму, гід-перекладач, туризмознавець, інструктор-методист з туризму, інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму), фахівець з розвитку сільського туризму, фахівець з туристичного обслуговування, організатор туристичної і готельної діяльності, організатор подорожей (екскурсій), фахівець із конференц-сервісу, фахівець із організації дозвілля, фахівець із туристичної безпеки, фахівець із спеціалізованого обслуговування в туризмі, інспектор з туризму, агент з організації туризму, менеджер з туристичного напряму; менеджер з внутрішнього туризму; менеджер з міжнародного туризму; керівник туристичної групи; фахівець з питань безпеки в туризмі; консультант з питань страхування в туризмі; фахівець туристичного супроводу; керівник департаменту з туризму в органах виконавчої влади (на державному та регіональному рівні); агент з організації туризму; консультант з подорожей, консультант (в апараті органів державної влади); оргсекретар (асоціації, союзу, федерації туризму); референт з основної діяльності (туризм); молодший державний інспектор; науковий молодший співробітник; завідувач бюро подорожей; керівник туристичної групи..

Протягом навчання студенти займаються науковими дослідженнями та виконують курсові роботи з дисциплін «Організація виробництва та планування туристичної діяльності», «Організація туризму (Туроперейтинг)» та «Менеджмент туризму».

Практична підготовка фахівців з туризму передбачає фахово-ознайомлювальну, рекреаційну, технологічну і фахову види практик та здійснюється з використанням матеріально-технічної бази університету та наших партнерів стейкхолдерів.

Паралельно з навчальним процесом для студентів організовуються пізнавальні екскурсії та відвідування спеціалізованих виставок, подорожі цікавими куточками нашої країни та зарубіжжя.

Значна увага на кафедрі приділяється налагодженню міжнародної співпраці. Підписано угоди та реалізуються спільні проекти і програми з навчальними закладами: Білорусі, Греції, Грузії, Італії, Литви, Польщі, Словаччини та інших країн. Щороку, з метою мовної та професійної практики, а також стажування, студенти та викладачі вивчають практичний досвід організації туризму у європейських країнах: Угорщині, Болгарії, Німеччині, Франції тощо.

Викладачі та студенти кафедри беруть активну участь у туристичних форумах та фестивалях, наукових конференціях, симпозіумах, олімпіадах та конкурсах, а також організовують круглі столи, науково-практичні семінари та Міжнародні науково-практичні конференції.

Науковий потенціал кафедри спрямований на роботу в рамках науково-дослідної теми: «Механізми підвищення конкурентоспроможності та розвитку суб’єктів економічного та туристичного бізнесу».

Кафедра має великі здобутки та перспективи подальшого наукового розвитку та плідної співпраці з іноземними партнерами!

Освітньо-професійна програма

Стейкхолдери

ОКЗ «Харківський організаційно-методичний центр туризму»
Метою діяльності закладу є ефективне використання туристичних ресурсів регіону.
https://tourcenter.kh.ua/
Харківська обласна молодіжна організація  «Альянс успішної молоді»
https://www.instagram.com/tyomabrooklyn
www.youtube.com/@TyomaBrooklyn
https://www.facebook.com/groups/rabotame4ty
https://homoaumpig.business-guide.com.ua/
Благодійна організація БФ «Майбутнє будуємо разом»
https://www.buildthefuture.com.ua/
Туристичне агентство «Join UP Дергачі» ФОП Гасан Л.М
dergachi@joinup.com.ua
ПАТ «Готель «Харків»
www.hotel.kharkov.com
hotel@ukrsat.kharkov.ua
Громадська організація «Туристичний розвиток регіонів»
https://www.facebook.com/gotdr2019/
Туристичне агентство «SIESTA»
https://siesta-tour-operator.business.site/
Національна мережа готелів України
https://optimahotels.com.ua/uk/

Наукова діяльність

Наукові напрями кафедри

1 напрям. Тематики наукових робіт: Green Tourism і EU Ecolabel в контексті сучасного розвитку усвідомленої подорожі. Зелений туризм як середовище інноваційної діяльності. Екологічний туризм як складова зеленої економії.
2 напрям. Тематики наукових робіт: Концепція  «smart city» та її вплив на сферу туризму в умовах цифрової економіки. Smart – туризм, як складова smart city.
3 напрям. Тематики наукових робіт:  Digital –технології як основа розвитку туристичної діяльності в Україні. Роль цифрових платформ в зростанні туристичного бізнесу. Цифрові технології як драйвери трансформації туристичної системи.

Госпдоговірні теми

НДР № 34-23-25 ДП «Функціонування ринку гостинності та туристичних послуг в умовах воєнного та повоєнного стану».

Науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрі у межах робочого часу викладачів

«Обґрунтування стратегії розвитку суб’єктів господарювання в умовах інтеграції України у міжнародний економічний простір» (12-03-2021, № державної реєстрації 0121U109640).

Студентські наукові гуртки

На кафедрі туризму Державного біотехнологічного університету діє два студентських наукових гуртки:
– «Світ туризму ДБТУ» – керівник к.е.н., доцент Мерчанський В.В.
– «Green Tourism в контексті сучасного розвитку усвідомленої подорожі» – керівник к.е.н., доцент Худавердієва В.А.
Студентські наукові гуртки мають за мету поглиблення теоретичних знань та практичних навичок студентів у сфері туризму, розвиток їх наукового мислення, залучення до дослідницької діяльності та підготовка висококваліфікованих фахівців.
Основними завданнями гуртків є:
– ознайомлення з актуальними науковими дослідженнями, інноваціями та передовим досвідом провідних країн у розвитку туристичної індустрії для аналізу й впровадження кращих практик, стратегій та інноваційних підходів у вітчизняну туристичну галузь.
– розробка студентських Start-up проєктів у сфері туризму;
– підготовка наукових публікацій, тез доповідей на конференції;
– участь у студентських наукових конкурсах та олімпіадах;
– організація екскурсій, походів, туристичних зустрічей для популяризації активного туризму;
– співпраця з туристичними організаціями, установами для набуття практичного досвіду. Робота в наукових гуртках допомагає студентам розвинути аналітичні здібності, критичне мислення, навички презентації та публічних виступів, що є запорукою їх успішного працевлаштування та кар’єрного зростання.

Новини кафедри