Навчальні плани

Спеціальність 163 “Біомедична інженерія”
Рівень вищої освіти – Перший (Бакалаврський)
Галузь знань – 16 Хімічна та біоінженерія
Спеціальність – 163 Біомедична інженерія
Освітньо-професійна програма – Біомедична інженерія
Форма навчання – Очна
Термін навчання (обсяг кредитів ЄКТС) – 3 роки 10 місяців (240 кредитів ЄКТС)
На основі – повної загальної середньої освіти
Кваліфікація – Бакалавр з біомедичної інженерії