Кафедра маркетингу, управління репутацією та клієнтським досвідом

Завідувачка кафедри маркетингу, управління репутацією та клієнтським досвідом

Савицька Наталія Леонідівна

Доктор наук

На кафедрі проводяться дослідження та навчання з сучасних питань маркетингу, стратегічного управління репутацією підприємств та покращення клієнтського досвіду. Студенти мають можливість отримувати важливі знання та навички, які сприяють розвитку їхньої кар’єри в цих сферах.

Про кафедру

Кафедра маркетингу, управління репутацією та клієнтським досвідом була створена у 2021 році в шляхом злиття трьох структурних підрозділів: кафедри маркетингу і комерційної діяльності ХДУХТ, кафедри маркетингу, підприємництва і організації виробництва ХНАУ та кафедри маркетингу та медіакомунікацій ХНТУСГ. Тому можна без сорому сказати, що спільна історія кафедри несе у собі традиції підготовки фахівців-маркетологів протягом останніх 25 років та залишається флагманом економічної освіти України.

На кафедрі МУРКД Державного біотехнологічного університету розроблено концептуально нова освітня модель: «5 кроків успішного навчання», яка забезпечує підготовку конкурентоспроможних фахівців, які повною мірою відповідатимуть потребам сучасного ринку праці.

Складовими даної моделі є:

 1. Прикладні предмети починаючи з першого курсу. Починаючи вже з першого курсу наші здобувачі вивчають дисципліни професійної підготовки, що дозволяють стати спеціалістоз з маркетингу вже під час навчання. Місія кафедри – підготовка фахівців високої кваліфікації, орієнтованих на ефективну реалізацію професійних компетенцій в галузі маркетингу, комерції, реклами, зв’язків з громадськістю та транспортного маркетингу.
 2. Поглиблене вивчення англійської мови протягом усіх років навчання. Вивчення англійської мови дозволяє підготувати студентів до сучасних вимог потенційних роботодавців. Така підготовка підвищує вірогідність працевлаштування випускників нашого університету, адже, як відомо, навіть іноземні компанії, що працюють на теренах України при прийомі фахівця на посаду практично без виключень проводять співбесіду англійською мовою, і навіть при тому, що переважна більшість її працівників може бути українцями.
 3. Обсяг практичних занять складає не менше 50%. З метою задоволення зростаючого попиту українського суспільства на підготовку фахівців вищої кваліфікації, які не лише володіють теоретичними знаннями, але й мають практичні навички, що дозволять роботодавцям одразу пропонувати нашим випускникам масштабні проєкти, колективом кафедри підготолено дисципліни, що мають практичне спрямування. Вони містять у собі тренінги з практичних навичок, майстеркласи фахівців-практиків, мультимедійний супровід практичних робіт тощо.
 4. Сучасна теоретична підготовка. Лекційні матеріали дисциплін викладач з кожного предмету оновлює щорічно (іноді частіше) задля того, щоб андавати найактуальнішу інформацію з питань маркетингу. Бо, як всім відомо, Маркетинг – це та сфера, що оновлюється та змінюється кожного дня. Тому викладачі кафедри не зупиняються і в особистому розвитку, постійно проходячи підвищення кваліфікації та стажування, відвідуючи тренінги та семінари.
 5. Стажування, практики, працевлаштування здобувачів. Проведення практик студентів організовано та проводиться в компаніях-партнерах кафедри маркетингу, управління репутацією та клієнтським досвідом. На кафедрі проводиться активна робота з метою розширення кола даного партнерства, що дозволить створити нові напрямки для стажування та подальшого працевлаштування наших здобувачів вищої освіти.

Запрошуємо вас до нашої дружньої студентської спільноти! Туди, де вашу індивідуальність визнають і поважають. Де ви зможете зрозуміти і оцінити самого себе. Туди, де ви зможете висловитися, поділитися своїми думками і враженнями. У дивовижну атмосферу поєднання глибоких знань найновітніших маркетингових концепцій із практичними навичками сучасних технологій,  яка збагатить ваш розум і пожвавить емоції!

ОПП “Маркетинг”

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ

Метою навчання за програмою є отримання знань, умінь та навичок у сфері маркетингу, маркетингових комунікацій, рекламного менеджменту, зв’язків з громадськістю. Студенти вчаться генерувати творчі ідеї та розробляти практичні бізнес-плани; створювати хіти продажів; залучати та утримувати клієнтів; розробляти рекламні проєкти та масштабні PR-кампанії; створювати унікальні пропозиції продажу, від яких неможливо відмовитися. Особлива увага приділяється набуттю практичних навичок з розробки реклами; формування громадської думки; процес ціноутворення; управління збутовою мережею; просування та продаж

Наукова діяльність

Наукові напрями кафедри

 • д.е.н., проф. Савицька Н.Л. – основні напрями наукових досліджень: «Поведінковий маркетинг у соціальній та економічній сферах»; “Маркетингові технології в соціально-економічних системах” “Управління клієнтським досвідом в умовах цифровізації” “Відповідальний маркетинг та резильєнтність соціально-економічних систем”.
 • д.е.н., проф. Жегус О.В. – напрями наукових досліджень: «Управління маркетинговою діяльністю підприємств»; «Інноваційний маркетинг: маркетинг інновацій та інновації в маркетингу»;д.е.н., проф. Чміль Г.Л. – напрями наукових досліджень: «Економічна поведінка суб’єктів споживчого ринку в  умовах цифрової трансформації економіки на засадах маркетингу».

Господоговірні теми

 • НДР № 20-23-26 Д (0123U103214) “Розроблення стратегій та методичного інструментарію інноваційного розвитку бізнесу в умовах сучасних викликів”
 • Тема № 14-19-20Д (0119U102528) «Управління результативністю маркетингової діяльності торговельного підприємства»
 • Тема № 6-21 Д (0121U112140) Формування споживчої цінності інформаційно-рекламних послуг у цифровому середовищі

Науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрі у межах робочого часу викладачів

 • Тема № 000-23-26Б (0123U100365) «Маркетингове управління розвитком бізнесу на засадах резильєнтності соціально-економічних систем»
 • Тема № 01-21-22Б (0120U105354) «Трансформація поведінки економічних суб’єктів в умовах цифровізації»
 • Тема № 01-19-20Б (0118U007213) «Теорія та практика поведінкового маркетингу (галузевий аспект)»

Досягнення

Новини кафедри