Публічна інформація

Державний біотехнологічний університет оголошує конкурс на заміщення науково-педагогічних посад:

Професор кафедри тракторів і автомобілів 1,5
Доцент кафедри тракторів і автомобілів 5,0
Старший викладач кафедри фізичного виховання та спорту 5,5
Професор кафедри торгівлі, готельно-ресторанної та митної справи 2,0
Доцент кафедри торгівлі, готельно-ресторанної та митної справи 10,25
Старший викладач кафедри торгівлі, готельно-ресторанної та митної справи 0,5
Асистент кафедри торгівлі, готельно-ресторанної та митної справи 1,0
Професор кафедри рослинництва 0,5
Доцент кафедри рослинництва 2,5
Старший викладач кафедри рослинництва 1,0
Викладач кафедри рослинництва 1,0
Асистент кафедри рослинництва 1,0
Доцент кафедри агрохімії 4,75
Старший викладач кафедри агрохімії 0,5
Професор кафедри нормальної та патологічної морфології 1,0
Доцент кафедри нормальної та патологічної морфології 3,75
Старший викладач кафедри нормальної та патологічної морфології 1,0
Професор кафедри фармакології та паразитології 1,75
Доцент кафедри фармакології та паразитології 5,75
Доцент кафедри управління земельними ресурсами та кадастру 7,25
Старший викладач кафедри управління земельними ресурсами та кадастру 3,25
Професор кафедри екології та біотехнологій в рослинництві 1,5
Доцент кафедри екології та біотехнологій в рослинництві 5,75
Старший викладач кафедри екології та біотехнологій в рослинництві 0,75
Професор кафедри харчових технологій в ресторанній індустрії 2,25
Доцент кафедри харчових технологій в ресторанній індустрії 7,0
Доцент кафедри надійності та міцності машин і споруд ім. В.Я. Аніловича 7,0
Старший викладач кафедри надійності та міцності машин і споруд ім. В.Я. Аніловича 1,0
Асистент кафедри надійності та міцності машин і споруд ім. В.Я. Аніловича 1,0
Опубліковано: 15.08.2022

До участі у конкурсі на заміщення вакантної посади допускаються особи:

– на посаду професора:
 • особи, які мають вчене звання професора за профілем кафедри, за останні 5 років науково-педагогічного стажу опублікували не менше 1 підручника/навчального посібника/монографії (за умови персонального внеску в обсязі не менше 2 авт. аркуша.), опублікували не менш як 15 наукових і навчально-методичних праць, із яких не менше 3 у наукових фахових виданнях та не менше 3 у виданнях, що індексуються міжнародними наукометричними базами Scopus і/або Web of Science.
 • особи, які мають вчене звання доцента або старшого наукового співробітника за профілем кафедри, мають стаж науково-педагогічної роботи не менше 13 років, стаж науково-педагогічної роботи після присвоєння вченого звання доцента або старшого наукового співробітника не менше 5 років, підготували не менше 2 кандидатів наук (докторів філософії) із успішним захистом дисертаційних робіт та за попередні 5 років наукового або науково-педагогічного стажу опублікували не менше 1 підручника/навчального посібника/монографії (за виключенням колективних), не менше як 15 інших наукових і навчально-методичних праць з яких, не менше 3 у наукових фахових виданнях та не менше 3 у виданнях, що індексуються міжнародними наукометричними базами Scopus і/або Web of Science.
– на посаду доцента:
 • особи, які мають вчене звання професора, доцента або старшого наукового співробітника за профілем кафедри, протягом останніх 5 років науково-педагогічного стажу опублікувати не менш як 10 наукових і навчально-методичних праць із яких не менше 3 у наукових фахових виданнях та не менше 2 у фахових наукових виданнях, що індексуються міжнародними наукометричними базами Scopus і/або Web of Science;
 • особи, які мають науковий ступінь за профілем кафедри та не мають вченого звання повинні мати стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти не менше 3 років, є авторами за останні 5 років не менше 10 наукових і навчально-методичних праць, із яких не менше 3 у наукових фахових виданнях та не менше 2 у фахових наукових виданнях, що індексуються міжнародними наукометричними базами Scopus і/або Web of Science;
 • в окремих випадках в якості виключення в конкурсному відборі на заміщення вакантної посади доцента можуть брати участь особи з числа НПП без наявності наукового ступеня та вченого звання, які мають стаж науково-педагогічної роботи у ЗВО не менше 15 років, а також є авторами виданих підручників, навчально-методичних посібників, наукових праць, з яких за останні 5 років не менше 2 у виданнях, що індексуються міжнародними наукометричними базами Scopus і/або Web of Science, та які читають курси на високому науково-методичному рівні.
– на посаду старшого викладача:
 • особи, які мають науковий ступінь за профілем кафедри повинні опублікувати за попередні 3 роки науково-педагогічного стажу не менше як 6 наукових і навчально-методичних праць, із яких не менше 1 у наукових фахових виданнях та не менше 1 у фахових наукових виданнях, що індексуються міжнародними наукометричними базами Scopus і/або Web of Science;
 • особи які мають кваліфікацію магістра (спеціаліста) за профілем кафедри та не мають наукового ступеня повинні мати стаж науково-педагогічної роботи не менше як 3 роки, та опублікували за останні 3 роки не менше 6 наукових і навчально-методичних праць, із яких не менше 1 у наукових фахових виданнях та не менше 1 у фахових наукових виданнях, що індексуються міжнародними наукометричними базами Scopus і/або Web of Science;
– на посаду викладача або асистента:
 • особи, які мають науковий ступінь або кваліфікацію магістра (спеціаліста) за профілем кафедри опублікували за попередні 3 роки стажу на цій посаді (за наявністю такого стажу) не менше як 4 наукових і навчально-методичних праці.
Вимоги щодо публікацій за попередні 3 роки стажу на цій посаді (за наявності такого стажу) поширюються й на науково-педагогічних працівників, термін трудового договору (контракту) яких менший ніж 3 роки. У такому випадку рекомендований доробок обчислюється пропорційно за роками відповідно до попередніх вимог.

Претенденти на заміщення науково-педагогічних посад подають:

 1. заяву про участь у конкурсі, написану власноруч, з візою завідувача кафедри;
 2. звіт, за встановленою формою, за попередній термін роботи;
 3. список наукових та навчально-методичних праць (для осіб, які не працюють в ДБТУ – повний, для осіб, які працюють в ДБТУ та обираються на наступний термін – наукові праці, видані за попередній строк роботи);
 4. документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”;
 5. особовий листок з обліку кадрів (для осіб, які не працюють в ДБТУ)
 6. автобіографію (для осіб, які не працюють в ДБТУ);
 7. копії документів: про повну вищу освіту та науковий ступінь, атестату доцента, професора (для осіб, які не працюють в ДБТУ)

Документи для участі у конкурсному відборі подавати на електронну адресу: konkurs.dbtu@gmail.com

Строк подання заяв та документів претендентами на зайняття вакантних науково-педагогічних посад складає три тижні після дати розміщення (публікації) оголошення.

Строк прийняття рішення не пізніше 30 вересня 2022 року.

За довідками звертатися:

Секретар конкурсної комісії Головань Лариса Володимирівна +380509827032 golovanlarisa14@gmail.com

т.в.о. начальника відділу кадрів Харчевнікова Лілія Сергіївна +380632943586 kharchevnikova.lily@gmail.com