Спеціалізовані вчені ради

2023 рік

Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Білокінь Олександра Павловича здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 «Управління і адмініструваня», за спеціальністю - 073 «Менеджмент»
Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Дегтярьової Зінаїди Олексіївни здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 20 «Аграрні науки і продовольство», за спеціальністю - 201 «Агрономія»
Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Кравченко Алли Іванівни здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 20 «Аграрні науки і продовольство», за спеціальністю - 201 «Агрономія»
Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Кузіної Вікторії Юріївни здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки », за спеціальністю - 051 «Економіка»
Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Цінь Гохе здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 «Управління і адмініструваня», за спеціальністю - 073 «Менеджмент»
Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Давиденка Станіслава Юрійовича здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 20 «Аграрні науки і продовольство», за спеціальністю - 201 «Агрономія»
Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Галагурі Андрія Олександровича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 20 «Аграрні науки і продовольство», за спеціальністю - 201 «Агрономія»
Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Суркової Вікторії Олегівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 «Управління і адіністрування», за спеціальністю - 073 «Менеджмент»
Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Скриннік Вікторії Ігорівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 18 «Виробництво та технології», за спеціальністю - 181 «Харчові технології»
Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Нежид Юлії Степанівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 «Управління і адміністрування», за спеціальністю - 073 «Менеджмент»
ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ РАДИ:

 1. Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради.
  Зміни до наказу від 15 травня 2023 р.
 2. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії.
 3. Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.
  Повідомлення про зміни у складі разової ради від 15 травня 2023 р.
  Повідомлення про дату, час і місце проведення публічного захисту
  Повідомлення про зміну посилання, за яким здійснюватиметься онлайн-трансляція захисту
 4. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації.
 5. Рецензія рецензента 1.
 6. Рецензія рецензента 2.
 7. Відгук офіційного опонента 1.
 8. Відгук офіційного опонента 2.
 9. Повідомлення про результати захисту.
 10. Відеозапис засідання спеціалізованої вченої ради щодо захисту дисертації.
 11. Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії.
Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Кошевого Всеволода Ігоровича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 21 «Ветеринарна медицина», за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина»
Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Рєзніка Сергія Вадимовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 20 «Аграрні науки» за спеціальністю 201 «Агрономія»

2022 рік

Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Чуприни Юлії Юріївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 «Природничі науки» за спеціальністю 101 «Екологія»
ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ РАДИ:

 1. Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради.
  Зміни до наказу від 13 липня 2022 р.
  Зміни до наказу від 09 серпня 2022 р.
 2. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії.
 3. Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.
  Повідомлення про зміни у складі разової ради від 13 липня 2022 р.
  Повідомлення про зміни у складі разової ради від 09 серпня 2022 р.
  Повідомлення про дату, час і місце проведення публічного захисту
  Повідомлення про зміну посилання, за яким здійснюватиметься онлайн-трансляція захисту
 4. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації.
 5. Відгук офіційного опонента 1.
  ЕЦП офіційного опонента 1.
 6. Відгук офіційного опонента 2.
 7. Повідомлення про результати захисту.
 8. Відеозапис засідання спеціалізованої вченої ради щодо захисту дисертації.
 9. Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії.
Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Кустова Віталія Петровича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07«Управління і адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент»

2021 рік

ДФ 64.832.009 по захисту дисертації Малиш Ірини Анатоліївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07«Управління і адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент»