Факультет біотехнологій

Факультет біотехнологій здійснює підготовку фахівців у сфері біотехнологій, екології, захисту довкілля, технологій ведення різних галузей тваринництва, птахівництва та аквакультури, які вирішують проблеми ліквідації нестачі продовольства, поліпшення стану охорони здоров’я тварин і людини, а також вивчають потенціал живих об’єктів для отримання практично цінних продуктів. Випускники факультету здатні розробляти ефективні природоохоронні заходи й прогнозувати стан кліматичної системи Землі під впливом антропогенної діяльності. Спеціальності:

  • 162 “Біотехнології та біоінженерія” Фахівці зі спеціальності “Біотехнології та біоінженерія” вирішують глобальні проблеми людства, таки як ліквідація нестачі продовольства, енергії, поліпшення стану охорони здоров’я і якості навколишнього середовища, а також вивчають потенціал живих об’єктів для отримання практично цінних продуктів.
  • 204 “Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва” Випускник зі спеціальності “Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва” володіють знаннями з технологій ведення різних галузей тваринництва та виробництва традиційної та крафтової продукції тваринництва.
  • 207 “Водні біоресурси та аквакультура” Фахівці зі спеціальності “Водні біоресурси та аквакультура” обізнані у відтворенні, добуванні та переробці водних організмів, наприклад, можуть працювати у дельфінаріях та океонаріумах.
  • 101 “Екологія” Завданням фахівців екологів є визначити межу, балансуючи на якій, нам вдасться одночасно забезпечувати інтенсивний розвиток суспільства, не знищувати природні ресурси, а раціонально їх використовувати і навіть відновлювати.
  • 183 “Технології захисту навколишнього середовища” Випускники можуть застосувати свої знання у будь-якій сфері діяльності, пов’язаній з промисловістю, охороною праці, екологічною та техногенною безпекою.
  • 103 “Науки про Землю” Фахівці зі спеціальності “Науки про Землю” володіють знаннями про будову Землі, її історію та природні властивості, а також здійснюють діяльності у сфері моніторингу та кадастру природних ресурсів, прогнозування стану кліматичної системи Землі під впливом антропогенної діяльності.

Факультет тісно співпрацює із закордонними університетами та науковими установами. Студенти приймають активну участь в академічних обмінах та мають можливість пройти практику за кордоном.

Контакти факультету

Декан факультету біотехнологій, професор кафедри біотехнології, молекулярної біології та водних біоресурсів

Щербак Олена Валентинівна

Кандидат сільскогосподарських наук, професор

Запрошуємо всіх бажаючих взяти участь у конференціях

Новини факультету