Кафедра торгівлі, готельно-ресторанної та митної справи

Одарченко Дмитро Миколайович
Завідувач кафедри торгівлі, готельно-ресторанної та митної справи

Одарченко Дмитро Миколайович

доктор технічних наук

Про кафедру

Кафедра «Торгівлі, готельно-ресторанної та митної справи» є випусковою кафедрою для бакалаврів і магістрів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та 241 «Готельно-ресторанна справа».

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Розвиток промислово-торговельних регіонів України відзначається постійним розширенням ринку продовольчих товарів і товарів промислової групи, що вимагає забезпечення постійного та ефективного державного контролю за їх якістю. Здійснення постійного контролю якості проведення експертизи та ідентифікації товарів, аналіз їх асортименту, визначення випадків фальсифікації продовольчих товарів, які можуть бути небезпечними для здоров’я населення, і передбачає підготовку фахівців вищої кваліфікації товарознавчого профілю. Прикордонний статус Харківської області викликає необхідність у фахівцях високої кваліфікації товарознавчого профілю зі знаннями митної справи.

Спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа»

Навчання за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» – це ґрунтовна теоретична підготовка з посиленою практичною складовою; виїзні заняття в умовах кращих готелів і ресторанів м. Харкова; конкурси для демонстрації професійного потенціалу, творчого пошуку і мотивації до розвитку; посилене вивчення іноземної мови для формування професійної мовно-комунікативної компетенції й другої іноземної на вибір; можливість поєднувати навчання зі стажуванням у топових підприємствах індустрії гостинності.

Сучасні педагогічні технології та методи навчання дозволяють підготувати висококваліфікованих і конкурентоспроможних на національному і міжнародному ринках праці фахівців, які здатні швидко адаптуватися до динамічних змін індустрії торгівлі, гостинності та готові до викликів сьогодення.

Значний розвиток отримує наукова робота кафедри, чому сприяє робота науково-дослідних лабораторій.

Крім того, підтримуються тісні зв’язки з підприємствами харчової промисловості, готельно-ресторанної індустрії, провідними торговельними підприємствами, митними установами м. Харкова, на багатьох з яких працюють наші випускники.

Кафедра має заслужений авторитет не тільки в Харкові, а й серед колег інших закладів вищої освіти в інших регіонах України та за кордоном.

Кафедру «Торгівлі, готельно-ресторанної та митної справи» було створено 1 вересня 2021 року у зв’язку з реорганізацією.

Підвищення кваліфікаціїПідвищення кваліфікації викладачів кафедри відбувається відповідно до “Положення про підвищення кваліфікації Державного біотехнологічного університету”.

Основними видами підвищення кваліфікації є:

  • навчання за програмою підвищення кваліфікації, у тому числі участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах, сертифікатних програмах, в тому числі тих, що проводяться в ДБТУ, тощо;
  • стажування.

Щорічно, відповідно плану роботи кафедри торгівлі, готельно-рестранної та митної справи, професорсько-викладацький склад проходить підвищення кваліфікації з метою професійного розвитку, поглиблення теоретичних та практичних навичок в межах спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та 241 “Готельно-ресторанна справа” для забезпечення високої якості освітнього процесу.

Результати підвищення кваліфікації впроваджуються в навчальний процес при викладанні дисциплін, в процесі керівництва кваліфікаційними роботами здобувачів вищої освіти та підготовці навчально-методичної літератури з відповідних дисциплін освітньо-професійних програм.Стейкхолдери

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (ДЕРЖМИТСЛУЖБА)
Центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів. Держмитслужба реалізує державну митну політику, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань державної митної справи.
Сайт: https://customs.gov.ua/
ХАРКІВСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА
Громадська організація, діяльність якої спрямована на розвиток економіки держави шляхом надання консалтингових та прикладних послуг в сфері ЗЕД та внутрішньогосподарської діяльності, проведення навчальних заходів, спрямованих на розвиток ділового середовища. Палата об’єднує суб’єктів господарювання різних форм власності та видів діяльності, зареєстрованих в Харківській області.
Сайт: https://www.kcci.kharkov.ua/
СУПЕРМАРКЕТ «ХАРКІВ» («ВОСТОРГ»)
Мережа супермаркетів європейського рівня з широким асортиментом різноманітних товарів і продукцією власного виробництва: відділ кулінарії, пекарня, кондитерська, напівфабрикати та власні молочні вироби.
Сайт: http://www.kharkiv.in.ua/
Епіцентр К
Найбільша в Україні національна мережа будівельно-господарських торговельних центрів.
Сайт: https://epicentrk.ua/
ТУРИСТИЧНЕ АГЕНТСТВО «SIESTA»
Пропонує широкий вибір турів по всьому світу та допомагає з отриманням віз до різних країн.
Сайт: https://siesta-tour-operator.business.site/
ТМ «Жирновъ» (ТОВ «Нововодолазький масло-жировий комбінат»)
Провідний український виробник кетчупів, майонезів, приправ, соусів, гірчиці.
Сайт: https://girnov.com/
OVIS HOTEL
Один з кращих бізнес-готелів Харкова з високим рівнем сервісу та повним комплексом послуг для ділових заходів.
Сайт: https://hotel.ovis.ua/
ALTBIER
Шоу-ресторан (м. Харків)
Сайт: https://showrest-altbier.com.ua/
AUCHAN РІТЕЙЛ
Міжнародна мережа роздрібної торгівлі, присутня у 13 країнах Європи, Азії та Африки і є 11-м світовим дистриб`ютором продуктів харчування. В Україні мережа має фізичні магазини у 11 містах, а також електронну комерцію по всій країні.
Сайт: https://auchan.ua/
НОВОЖАНІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ
Один з провідних виробників м’ясопродуктів з власною торговельною мережею (м. Харків).
Сайт: https://novmk.com/
ТОВ «ТРЕЙДРЕСУРС»
Діяльність пов’язана з оптовою торгівлею зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, а також неспеціалізованою оптовою торгівлею продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.
Сайт: traderesourse2021@gmail.com
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ «АЛЬЯНС УСПІШНОЇ МОЛОДІ «ПАФОС І ГЛАМУР»
Громадська організація
Сайт: https://homoaumpig.business-guide.com.ua/

Новини кафедри