Центр Євроінтеграції

Центр Європейської інтеграції #BIOTECH

Центр Європейської Інтеграції є інноваційною платформою для зв’язку університету з європейськими та світовими освітніми й науковими структурами. Розвиток академічної інтеграції та співробітництва, підтримка активної участі університетської молоді та науково-педагогічних працівників у міжнародних проєктах та програмах, інтернаціоналізація освітньо-наукового середовища та підвищення престижу університету на світовій арені – візія Центру!

Місією Центру є інтеграція університету до освітньо-наукового середовища ЄС та провідних країн світу, підвищення якості освіти та наукових досліджень.

«Дорожня карта» досягнення цієї мети:

  • інтеграція до Європейського дослідницького та інноваційного простору;
  • активізація участі дослідників у наукових, науково-технічних та інноваційних програмах та ініціативах ЄС;
  • розбудова системи забезпечення якості освіти і навчання відповідно до європейських стандартів та рекомендацій;
  • розширення можливостей академічної мобільності для студентів, викладачів і дослідників.

Головним завданнями Центру є:

  • інформаційно-аналітичне забезпечення інтеграції Університету до європейського та світового освітньо-наукового простору;
  • розробка та впровадження інноваційних проєктів, спрямованих на покращення освітньо-наукової діяльності та інтернаціоналізацію Університету;
  • формування позитивного іміджу Університету в освітніх та наукових колах національного та світового освітнього простору, міжнародної репутації.

Центр активно працює над просуванням векторів євроінтеграції серед студентів, аспірантів, викладачів та співробітників університету. Слідкуйте за оновленнями інформації на сайті про актуальні міжнародні гранти та можливості академічної мобільності, долучайтесь до інформаційних семінарів та майстер-класів.

______________

Координатор:
Вікторія ГРОСУЛ
+38(099) 224 09 27
viktoriagrosul@gmail.com
_______________

Контакти:
ei.centre.biotech@btu.kharkiv.ua
ei.centre.biotech@gmail.com (альтернативна пошта)

Новини Центру

<!–- /stk-start:posts/template –->
<!–- /stk-end:post/template –->