Бакалавр (Магістр 211 спец.) на основі ПЗСО

Рейтингові списки

(Бакалавр (Магістр 211 спец.) на основі ПЗСО)

контракт

Шифр Назва спеціальності Денна форма

(конкурсна пропозиція)

Заочна форма

(конкурсна пропозиція)

015 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)  

небюджетна КП

 

небюджетна КП

051 Економіка відкрита КП

небюджетна КП

 

небюджетна КП

054 Соціологія відкрита КП

 

 

небюджетна КП

071 Облік і оподаткування відкрита КП

небюджетна КП

 

небюджетна КП

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок відкрита КП

небюджетна КП

 

небюджетна КП

073 Менеджмент відкрита КП

небюджетна КП

 

небюджетна КП

075 Маркетинг відкрита КП

небюджетна КП

 

небюджетна КП

076 Підприємництво та торгівля відкрита КП

небюджетна КП

 

 

081 Право відкрита КП

 

 

небюджетна КП

091 Біологія та біохімія відкрита КП

небюджетна КП

 

 

101 Екологія відкрита КП

небюджетна КП

 

небюджетна КП

103 Науки про землю відкрита КП

небюджетна КП

 

 

123 Комп`ютерна інженерія  

небюджетна КП

відкрита КП

небюджетна КП

125 Кібербезпека відкрита КП

небюджетна КП

відкрита КП

 

131 Прикладна механіка відкрита КП

небюджетна КП

 

 

133 Галузеве машинобудування відкрита КП

небюджетна КП

 

небюджетна КП

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  

небюджетна КП

 

небюджетна КП

142 Енергетичне машинобудування  

небюджетна КП

 

небюджетна КП

162 Біотехнології  та біоінженерія  

небюджетна КП

 

небюджетна КП

163 Біомедична інженерія відкрита КП

небюджетна КП

 

небюджетна КП

174 Автоматизація, комп`ютерно-інтегровані технології та робототехніка  

небюджетна КП

 

небюджетна КП

181 Харчові технології відкрита КП

небюджетна КП

відкрита КП

небюджетна КП

187 Деревообробні та меблеві технології відкрита КП

небюджетна КП

 

небюджетна КП

191 Архітектура та містобудування відкрита КП

небюджетна КП

192 Будівництво та цивільна інженерія відкрита КП

небюджетна КП

 

небюджетна КП

193 Геодезія та землеустрій відкрита КП

небюджетна КП

відкрита КП

 

201 Агрономія відкрита КП

небюджетна КП

відкрита КП

небюджетна КП

202 Захист і карантин рослин  

небюджетна КП

 

небюджетна КП

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва відкрита КП

небюджетна КП

 

небюджетна КП

205 Лісове господарство відкрита КП

небюджетна КП

відкрита КП

небюджетна КП

206 Садово-паркове господарство відкрита КП

небюджетна КП

 

небюджетна КП

207 Водні біоресурси та аквакультура відкрита КП

небюджетна КП

 

небюджетна КП

208 Агроінженерія відкрита КП

небюджетна КП

відкрита КП

небюджетна КП

211 Ветеринарна медицина відкрита КП

небюджетна КП

241 Готельно- ресторанна справа відкрита КП

небюджетна КП

 

небюджетна КП

242 Туризм і рекреація відкрита КП

небюджетна КП

 

небюджетна КП

274 Автомобільний транспорт відкрита КП

небюджетна КП

 

 

275 Транспортні технології відкрита КП

небюджетна КП

відкрита КП

небюджетна КП

281 Публічне управління та адміністрування відкрита КП

небюджетна КП

 

небюджетна КП

292 Міжнародні економічні відносини  

небюджетна КП

 

небюджетна КП