Cпеціальності та освітні програми

Спеціальність Рівень вищої освіти Освітня програма
131 Прикладна механіка
Перший (бакалаврський) Обладнання переробних і харчових виробництв
Прикладна механіка
133 Галузеве машинобудування
Перший (бакалаврський)
Другий (магістерський)
Галузеве машинобудування
Інженерія переробних і харчових виробництв
208 Агроінженерія
Перший (бакалаврський) Агроінженерія
Другий (магістерський) Агроінженерія ОПП
Агроінаженерія ОНП
274 Автомобільний транспорт
Перший (бакалаврський)
Другий (магістерський)
Автомобільний транспорт
Автомобільний транспорт
191 Архітектура та містобудування
Перший (бакалаврський) Архітектура та містобудування
192 Будівництво та цивільна інженерія
Перший (бакалаврський) Будівництво та цивільна інженерія