Освітні програми та спеціальності


133 Галузеве машинобудування

Освітня програма “Галузеве машинобудування”


133 Галузеве машинобудування

Освітня програма “Інженерія переробних і харчових виробництв”


131 Прикладна механіка

Освітня програма “Прикладна механіка”


208 Агроінженерія

Освітньо-наукова програма “Агроінженерія”


208 Агроінженерія

Освітньо-професійна програма “Агроінженерія”


274 Автомобільний транспорт

Освітня програма “Автомобільний транспорт”


191 Архітектура та містобудування

Освітня програма “Архітектура та містобудування”


192 Будівництво та цивільна інженерія

Освітня програма “Будівництво та цивільна інженерія”