Кафедра інженерії тваринництва

  • Брагінець Микола Володимирович
    Завідувач кафедриБРАГІНЕЦЬ МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧдоктор технічних наук, професор
Про кафедру
Наукові досягнення