Факультет біотехнологій

Факультет біотехнологій здійснює підготовку фахівців у сфері біотехнологій, екології, захисту довкілля, технологій ведення різних галузей тваринництва, птахівництва та аквакультури, які вирішують проблеми ліквідації нестачі продовольства, поліпшення стану охорони здоров’я тварин і людини, а також вивчають потенціал живих об’єктів для отримання практично цінних продуктів. Випускники факультету здатні розробляти ефективні природоохоронні заходи й прогнозувати стан кліматичної системи Землі під впливом антропогенної діяльності.

Спеціальності:

 • 162 “Біотехнології та біоінженерія”
  Фахівці зі спеціальності “Біотехнології та біоінженерія” вирішують глобальні проблеми людства, таки як ліквідація нестачі продовольства, енергії, поліпшення стану охорони здоров’я і якості навколишнього середовища, а також вивчають потенціал живих об’єктів для отримання практично цінних продуктів.
 • 204 “Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва”
  Випускник зі спеціальності “Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва” володіють знаннями з технологій ведення різних галузей тваринництва та виробництва традиційної та крафтової продукції тваринництва.
 • 207 “Водні біоресурси та аквакультура”
  Фахівці зі спеціальності “Водні біоресурси та аквакультура” обізнані у відтворенні, добуванні та переробці водних організмів, наприклад, можуть працювати у дельфінаріях та океонаріумах.
 • 101 “Екологія”
  Завданням фахівців екологів є визначити межу, балансуючи на якій, нам вдасться одночасно забезпечувати інтенсивний розвиток суспільства, не знищувати природні ресурси, а раціонально їх використовувати і навіть відновлювати.
 • 183 “Технології захисту навколишнього середовища”
  Випускники можуть застосувати свої знання у будь-якій сфері діяльності, пов’язаній з промисловістю, охороною праці, екологічною та техногенною безпекою.
 • 103 “Науки про Землю”
  Фахівці зі спеціальності “Науки про Землю” володіють знаннями про будову Землі, її історію та природні властивості, а також здійснюють діяльності у сфері моніторингу та кадастру природних ресурсів, прогнозування стану кліматичної системи Землі під впливом антропогенної діяльності.

Факультет тісно співпрацює із закордонними університетами та науковими установами. Студенти приймають активну участь в академічних обмінах та мають можливість пройти практику за кордоном.

Щербак Олена Валентинівна Декан факультету біотехнологій , професор кафедри біотехнології, молекулярної біології та водних біоресурсів ДБТУ Декан факультету біотехнологій, професор кафедри біотехнології, молекулярної біології та водних біоресурсів

Щербак Олена Валентинівна

Кандидат наук

ВЧЕНА РАДА ФАКУЛЬТЕТУ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РАДА

Новини факультету