Міжнародна науково-практична конференція «Planning and use of territories within the context of inclusive development»

17-18 травня 2023 року на базі кафедри управління земельними ресурсами, геодезії та кадастру факультету лісового господарства, деревооброблювальних технологій та землевпорядкування Державного біотехнологічного університету пройшла Міжнародна науково-практична конференція «Planning and use of territories within the context of inclusive development».

Співорганізаторами даного заходу виступили Міністерство освіти і науки України; University of Applied Sciences in Nysa, Poland; Vytautas Magnus University, Lithuania; Kazakh National Agrarian Research University, Kazakhstan; Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»; Громадська організація «Асоціація фахівців землеустрою України»; Державна установа «Інститут охорони ґрунтів України»; Інститут планування територій; Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України; факультет землевпорядкування Національного університету біоресурсів і природокористування України; факультет землевпорядкування та туризму Львівського національного університету природокористування.

Конференція проходила в онлайн-режимі з використанням платформи Zoom Meeting. Модератором конференції була д.е.н., професор Кошкалда І.В.

До конференції долучились провідні науковці з різних регіонів України – Києва, Харкова, Львова, Білої Церкви, Дніпра, Миколаєва, Одеси, Тернополя, Полтави, Сум, Рівного, а також Польщі, Литви, Латвії, Іспанії, Узбекистану, Казахстану, Великої Британії, Китаю. Загалом у науково-практичній конференції взяли участь 118 науковців з 40 установ України, Європи і Азії. Вони займаються вивченням питань просторового розвитку територій, планування та управління земельними ресурсами, оцінки земель, застосування ГІС систем у сфері планування та використання територій в Україні та світі.

З вітальними словами до учасників конференції виступили:

Михайлов В.М., д.т.н., професор, проректор з наукової роботи Державного біотехнологічного університету;
Зайцев Ю.О., д.е.н., професор, Генеральний директор Державної установи «Інститут охорони ґрунтів України»;
Полтавець А.М., д.е.н., Голова громадської організації «Асоціація фахівців землеустрою України»;
Гурскіне Віргінія, д.т.н., доцент кафедри землеустрою та геоматики, Університет Вітаутаса Великого, Литва;
Жоламанов Куаниш, к.с.-г.н, професор, завідувач кафедри земельних ресурсів і земельного кадастру Казахського національного аграрного дослідницького університету, Казахстан;
Євсюков Т.О., д.е.н., професор, декан факультету землевпорядкування Національного університету біоресурсів і природокористування України;
Колодій П.П., к.е.н., доцент, декан факультету землевпорядкування та туризму Львівського національного університету природокористування.

На пленарному засіданні було представлено наступні доповіді:

  • Українські проблеми територіально-просторового планування розвитку землекористування територіальних громад (Третяк А.М., д.е.н., професор, член-кореспондент НААН України, Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква, Україна).
  • Spatial planning as a tool for sustainable development. evidence from Poland (Kurowska Krystyna, Dr. hab. inż., Assoc. Prof., University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Olsztyn, Poland).
  • Land administration system changes in Lithuania (Aleknavicius Audrius, Dr. Sc. (Technological), Assoc.prof., researcher, Department of Land Use Planning and Geomatics, Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania).
  • Crisis situations and use of 3D model services (Ratkevičs Aivars, Mg. sc. ing. Researcher, Lecturer at Department of Land Management and Geodesy, Latvia University of Life Sciences and Technologies, Latvia).
  • Нейтральність деградації земель – від теорії до практики (Стойко Н. Є., к.е.н., доцент, Львівський національний університет природокористування, м. Львів, Україна).

Конференція була спрямована на висвітлення та підведення підсумків основних результатів досліджень вчених і представників галузі, а також розробити перспективні напрямки розвитку сучасного землеустрою під час планування та використання територій у розрізі інклюзивного розвитку, а саме: аналізом проблем територіально-просторового планування розвитку землекористування територіальних громад, питанням просторового планування як інструменту сталого розвитку Польщі, змінам в системі земельного управління Литви, кризовим ситуаціям та використання сервісів тривимірних моделей, теоретичним та практичним питанням нейтральності деградації земель, удосконаленню земельних відносин в аграрному секторі України в період військового часу, покращенням фінансових відносин в аграрному секторі в контексті інклюзивного розвитку, адаптація Європейського досвіду консолідації земель до українських реалій, формуванням оптимальної еколого-економічної моделі управління землями в Україні, стратегічним напрямам формування екологічно орієнтованого господарювання аграрних підприємств, особливостям екологічної ефективності організації територій природних агроландшафтів, ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення в Україні в умовах воєнного стану, організаційно-методичним основам обліку витрат на створення виноградників, розробки методики управління рекреаційними зонами, прогнозуванню та плануванню використання і охорони земель, проблемам землекористування в агротуристичних господарствах, діагностики стану земельних ресурсів України задля вирішення світової продовольчої безпеки, пріоритетних можливостей планування системи землекористування, особливостей експертної та грошової оцінок їх сучасний стан та перспективи, методики проведення масової таксації нерухомості у Польщі, просторового планування та післявоєнного відновлення України тощо.

Підсумовуючи результати проведеного заходу міжнародного рівня учасниками відзначено, що конференція сприяє об’єднанню науковців різного профілю, всебічному і професійному розвитку вчених, обміну науковим досвідом, знаходженню сумісних питань у представників суміжних галузей, а також плідному міжнародному співробітництву.