Результати роботи VIІ Міжнародної науково-практична конференції «Управління розвитком соціально-економічних систем»
20-21 квітня 2023 року в Державному біотехнологічному університеті пройшла VIІ Міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком соціально-економічних систем».

Співорганізаторами даного заходу виступили Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» НААНУ, Державна установа «Інститут охорони ґрунтів України», Харківська обласна організація роботодавців у сфері агропромислового розвитку, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Харківська обласна громадська організація «Науковий центр дидактики менеджмент-освіти», Варшавський університет природничих наук – SGGW (Республіка Польща), Академія ВСБ, Домброва Гурнича, (Республіка Польща), Університет агрономічних наук та ветеринарної медицини в Бухаресті (Румунія), Туркменський сільськогосподарський університет імені С.А. Ніязова (Туркменістан).

До конференції долучились провідні науковці, молоді вчені, викладачі, здобувачі різних рівнів вищої освіти майже з усіх регіонів України – Полтави, Києва, Харкова, Сум, Дніпра, Кривого Рогу, Херсона, Одеси, Львова, Івано-Франківська, Вінниці, Луцька., Умані, Черкас, Кам’янець-Подільського. Загалом у науковій конференції взяли участь представники близько 50 ЗВО України, Польщі (Академія ВСБ, Домброва-Гурнича, Варшавський університет природничих наук), Франції (Університету Анже – Університетська школа менеджменту), Німеччини (Дрезденський технічний університет) та таких наукових установ, як Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», «Інститут серця МОЗ України», Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, ДНП “Центр тестування” при МОЗ України, приватна компанія “Composite” з Одеси.

Діяльність цього наукового заходу була спрямована на обговорення актуальних проблем розвитку науки, обмін досвідом між закладами вищої освіти України та світу, дослідження і обґрунтування теоретико-методичних засад управління розвитком соціально-економічних систем, що особливо актуалізується в часи воєнного стану.

Пленарне засідання урочисто відкрив в.о. ректора, кандидат технічних наук Андрій КУДРЯШОВ, який привітав всіх учасників і побажав плідної роботи. До привітань приєднались декан факультету менеджменту, адміністрування та права, доктор юридичних наук, професор Олена МОСКАЛЕНКО, голова Кегичівської селищної ради Красноградського району Харківської області Антон ДОЦЕНКО, доктор-інженер Варшавського університету природничих наук (Республіка Польща) Яцек СКУДЛАРСКІ, доктор економічних наук, професор, СНАУ Юрій ДАНЬКО, доктор економічних наук, професор Одеського державного аграрного університету Ірина КРЮКОВА, доктор економічних наук, професор асоційований член – регіональний координатор Ради молодих учених при МОН України, голова Ради молодих вчених при Харківській обласній (військовій) адміністрації Олександра МАНДИЧ.

Не зважаючи на складні обставини дуже приємно, що наука продовжує розвиватись і кожен працює на своєму фронті.

З науковими доповідями на пленарному засіданні виступили доктор економічних наук, професор Національного технічного університету «Харківських політехнічний інститут» Оксана МАКОВОЗ зі спільною доповіддю з аспірантом кафедри менеджменту Кирилом КОРОБОВИМ на тему «Main Activities within the Scenarios of Personnel of Facilitation in Conditions of Military Condition», доктор економічних наук, професор, науковий співробітник Університету Анже – Університетська школа менеджменту, Франція Світлана ПЛОТНИЦЬКА (тема доповіді «Impact OF Collective Intelligence on Enhancing Company Management»), доктор економічних наук, професор Державного біотехнологічного університету Таміла ОЛІЙНИК (тема доповіді «Вплив військового стану на тарнсформацію соціальної складової соціально-економічної системи в Україні»), кандидат юридичних наук, доцент Державного біотехнологічного університету Юрій ШИНКАРЬОВ (тема доповіді «Щодо проблеми економічного насильства у сучасному кримінальному праві»), аспірант кафедри маркетингу Сумського державного університету Юлія НЕХОРОШКОВА зі спільною доповіддю зі здобувачем освіти Яною ШЕВЧЕНКО (тема доповіді «Інноваційна діяльність в Україні в сучасний умовах») та кандидат економічних наук, доцент, заступник генерального директора з міжнародного співробітництва, інновацій та розвитку ДНП “Центр тестування” при МОЗ України Сергій КАЛІНІЧЕНКО (тема доповіді «Сучасні тенденції та шляхи подальшого розвитку медичного туризму в Україні»).

Завершуючи пленарне засідання, проректор з наукової роботи Державного біотехнологічного університету, доктор технічних наук, професор Валерій МИХАЙЛОВ наголосив на важливості проблематики управління розвитком соціально-економічних систем і значимості діяльності науковців в економічній відбудові та розвитку держави, відзначивши також високий рівень презентованих доповідей.

Конференція продовжила свою роботу у секціях:

 • Секція 1. Сучасні тенденції, перспективи та стратегічні орієнтири розвитку соціально-економічних систем мікро-, мезо- та макрорівня.
 • Секція 2. Управління інноваціями, інвестиціями та інтеграційними процесами в стабілізації розвитку суб’єктів економічних відносин.
 • Секція 3. Інституційне та організаційно-правове забезпечення стабілізації розвитку соціально-економічних систем.
 • Секція 4. Планування, прогнозування, облік та контроль в управлінні розвитком соціально-економічних систем.
 • Секція 5. Виробничі, маркетингові та комерційні інструменти управління розвитком суб’єктів економічних відносин.
 • Секція 6. Актуальні проблеми та пріоритетні напрямки розвитку організацій туристичної сфери в сучасних соціально-економічних умовах.

Конференція стала справжньою науковою платформою для плідної інтелектуальної роботи і жвавої дискусії.

За результатами обговорення доповідей та обміну досвідом вирішено:

 • – нагородити найактивніших учасників конференції подяками від Ради молодих вчених при Харківській обласній (військовій) адміністрації, відзначити актуальність доповідей, ґрунтовність, наукове та практичне значення, а також належну якість та глибину досліджень;
 • – підтримати ініціативу стосовно необхідність співпраці між державним та приватним секторами, науковими установами та практиками для забезпечення досягнення спільних цілей у сфері управління розвитком соціально-економічних систем те з метою стабілізації економіки держави в воєнний час;
 • – визнати, що в умовах глобалізації та постійних змін ефективне управління розвитком соціально-економічних систем є ключовим фактором для досягнення сталого розвитку та підвищення якості життя людей;
  – вдосконалювати роботу вчених, науковців та практиків у розвитку нових технологій та підходів у сфері управління розвитком соціально-економічних систем;
 • – вважати за доцільне розширювати і поглиблювати дослідження, спрямовані на визначення сучасних тенденцій, перспектив та стратегічних орієнтирів розвитку соціально-економічних систем мікро-, мезо- та макрорівнів, з урахуванням особливостей управління інноваціями, інвестиціями та інтеграційними процесами та з метою стабілізації розвитку суб’єктів економічних відносин; пошук та розвиток дієвих виробничих, маркетингових та комерційних інструментів управління розвитком суб’єктів економічних відносин, планування, прогнозування, облік та контроль в їх діяльності; формування інституційного та організаційно-правового забезпечення стабілізації розвитку соціально-економічних систем, а також поглибленого вивчення актуальних проблем та пріоритетних напрямків розвитку організацій туристичної сфери в умовах післявоєнного відновлення країни та забезпечення її поступального соціально-економічного розвитку;
 • – відобразити інформацію про результати конференції на офіційному сайті Державного біотехнологічного університету.

Оргкомітет конференції