ЮНІ ПРАВОЗНАВЦІ – МАЙБУТНЄ НАШОЇ КРАЇНИ

 9 жовтня 2021 року у місті Харкові було проведено ХIV міський турнір юних правознавців для учнів 9-11 класів. До складу журі були залучені декан факультету менеджменту, адміністрування та права професор Москаленко А.В. – голова журі, завідувач кафедри земельного та аграрного права професор Колєснік Т.В. та викладачі – доц., Новіков Д.О., Микитюк В.О., Державного біотехнологічного університету. Підготовка учнів вимагала від них наполегливості, витривалості, зусиль, глибоких правових знань, уміння інтелектуально зіграти командою, вести діалог, полеміку, опонувати, рецензувати, доповідати,опрацювання наукових досліджень юристів – правознавців та нормативно – правових актів національного і міжнародного права, проаналізувати здобутки і проблеми правової практики в Україні та міжнародний досвід. Успіх команди залежав також від уміння юних правознавців визначити актуальність теми дослідження, висвітлення стану і перспектив розв’язання правової проблеми, обґрунтування пропозицій наукового, теоретичного, практичного і законотворчого характеру; розглядання практичних і альтернативних гіпотез; володіння культурою ведення дискусії; вміння швидко сформулювати уточнюючі запитання; аргументовано і коректно давати відповідь опонентам, рецензентам та членам журі.
Бажаємо всім учасникам не зупинятися на досягнутому, а йти до нових перемог!!!