Засідання Вченої ради університету

28 червня проведено засідання Вченої ради Державного біотехнологічного університету.

Відповідно до порядку денного відбулося обговорення питань щодо підсумків атестації випускників та основних напрямів покращення структури й змісту кваліфікаційних робіт та атестаційних іспитів.

Розглянуто кандидатури випускників магістратури, які мають рекомендації до вступу на третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти.

Заслухано звіт про роботу Вченої ради у другому півріччі 2023–2024 навчального року.