Здобувачі освіти за ОПП «Соціологія » прийняли участь у XIX ФОРУМІ «Молодь і індустрія 4.0 в XXI сторіччі»

6-7 квітня 2023 року здобувачі освіти за ОПП «Соціологія» з різних курсів навчання прийняли активну участь у XIX ФОРУМІ «Молодь і індустрія 4.0 в XXI сторіччі».

Метою проведення форуму було заохочення студентської молоді до наукової діяльності з питань широкого кола досліджень, які виконуються фахівцями нашого університету.

На цьому заході було обговорено різноманітні питання, пов’язані із засобами автоматизації і комп’ютерними технологіями АПК, використанням альтернативних джерел енергії та нових паливно–мастильних матеріалів, економічні аспекти розробки і експлуатації сучасних комплексів машин. Наші здобувачі доповідали на секції, присвяченій філософсько–гуманітарним проблемам господарської діяльності та соціально–політичним проблемам територіальних громад.

За результатами роботи форуму було опубліковано електронну версію збірки тез «XIX-й Міжнародний ФОРУМ «Молодь і індустрія 4.0 в XXI сторіччі». Збірка матеріалів форуму. – Харків: ДБТУ. 2023. 352с.», яка розміщена на сайті нашого університету.