Нарада з питань акредитації освітніх програм

6 червня 2024 року за організації проректора з науково-педагогічної роботи Серіка М.Л., керівника відділу ліцензування, акредитації та інформаційного забезпечення освітньої діяльності Знайдюк С.А. та керівника навчального відділу Кашперської А.І. відбулася нарада з гарантами освітніх програм, які заплановані до проходження акредитації у 2024-2025 н.р.
Кафедра електропостачання та енергетичного менеджменту є провідною кафедрою, яка забезпечує освітню діяльність спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка і викладачі цієї кафедри є гарантами освітніх програм трьох рівнів:
Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (гарант ОП – професор, д.т.н., зав. кафедри ЕЕМ Мірошник О.О.);
Другого (магістерського) рівня вищої освіти (гарант ОП – доцент, к.т.н. Савченко О.А.);
Третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (гарант ОП – професор, д.т.н. Мороз О.М.).
Питаннями наради були питання підготовки акредитаційних справ, особливості їх складання та підготовки до проходження акредитації.
Без сумніву така нарада є важливим заходом до успішного проходження акредитації.