Участь завідувача кафедри ЕЕМ Мірошника О.О. в опонуванні дисертації на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю «141 – Електротехніка, електроенергетика та електромеханіка»

21 червня 2024 року відбувся захист дисертаційної роботи аспіранта кафедри електроізоляційної та кабельної техніки НТУ «ХПІ» Пушкаря Олега Анатолійовича на тему «Забезпечення завадостійкості кабелів на основі витих пар для промислових мереж». Робота подавалася на здобуття ступеня доктора філософії галузі знань «14 – Електрична інженерія», за спеціальністю «141 – Електротехніка, електроенергетика та електромеханіка».
Спеціалізована вчена рада затверджена у кількості 5 осіб, а саме:
1. Голова спеціалізованої вченої ради – Клепіков Володимир Борисович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри автоматизованих електромеханічних систем НТУ «ХПІ».
2. Рецензент – Болюх Володимир Федорович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри загальної електротехніки НТУ «ХПІ»;
3. Рецензент – Бойко Микола Іванович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інженерної електрофізики НТУ «ХПІ»;
4. Офіційний опонент – Плюгін Владислав Євгенович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри систем електропостачання та електроспоживання міст Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків;
5. Офіційний опонент – Мірошник Олександр Олександрович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту Державного біотехнологічного університету, м. Харків.
Колектив кафедри ЕЕМ вітає Пушкаря Олега Анатолійовича з успішним захистом дисертації.