Атестація здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти за спеціальностями 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та 241 «Готельно-ресторанна справа»

13.06.2024 та з 19.06.-21.06.2024 року на кафедрі торгівлі, готельно-ресторанної та митної справи ДБТУ відбулась атестація здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти за спеціальностями 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та 241 «Готельно-ресторанна справа» у формі атестаційного іспиту та захисту кваліфікаційних робіт!
Усі представлені роботи мають цілісне та повноцінне виконання, а студенти продемонстрували гарні знання та ерудицію.
Вітаємо студентів з успішним захистом! Бажаємо подальших успіхів у мирній Україні! Світлого майбутнього та благополуччя!