Попередній розгляд результатів дисертаційної роботи Твердохліб Ю.В.

24 червня 2024 року, о 12 годині, в онлайн форматі на платформі Zoom відбулося розширене засідання кафедри ветеринарної хірургії та репродуктології факультету ветеринарної медицини Державного біотехнологічного університету з метою попереднього розгляду результатів дисертаційної роботи здобувачки третього освітньо-наукового рівня вищої освіти Твердохліб Юлії Валеріївни на тему: «Морфологічне та гормональне обґрунтування застосування гонадотропінів за стимуляції овуляції у кролиць», поданої на здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 211 Ветеринарна медицина в галузі знань 21 Ветеринарія.

Дисертація виконана у 2018-2024 рр. на кафедрі ветеринарної хірургії та репродуктології за наукового керівництва доктора ветеринарних наук, професора Науменко Світлани Валеріївни. Рецензентом роботи була обрана кандидат ветеринарних наук, доцент Вікуліна Галина Вікторівна. За процедурою була заслухана доповідь аспірантки, в якій представлені основні наукові результати роботи. Після доповіді Твердохліб Ю. В. надала ґрунтовні відповіді на запитання присутніх на засіданні, зокрема, проф. Куща М. М., проф. Федоренка С. Я., проф. Павліченко О.В., проф. Слюсаренка Д. В., доц. Бирки О. В., доц. Северин Р. В., доц. Мірошнікової О. С. та доц. Синяговської К. А.

Надалі було заслухано виступ рецензента Вікуліної Г. В. та наукового керівника Науменко С. В., після чого перейшли до обговорення роботи.
За підсумками розширеного засідання дисертаційну роботу Твердохліб Ю. В. визнано завершеною науковою працею, що відповідає вимогам ОНП і спеціальності 211 Ветеринарна медицина. Також запропоновано рекомендований для затвердження Вченою радою Університету склад разової спеціалізованої вченої ради для проведення захисту даної
дисертаційної роботи у кількості 5 осіб, з яких 3 – доктори наук і 2 кандидати наук за профілем дисертації.