ОСВІТА:
2002 р. – Київський університет внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ, 2002 рік. Спеціальність: правознавство, кваліфікація – юрист.

КАР’ЄРА:
З 2014 р. – Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. Старший викладач кафедри Безпеки життєдіяльності та права.
Науковий ступінь – кандидат юридичних наук, спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально – виконавче право.
Тема дисертації: «Виконання покарання у виді довічного позбавлення волі».
Науковий ступінь – доктор економічних наук, спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Тема дисертації: «Управління розвитком систем економічної безпеки аграрних підприємств: теорія, методологія, практика»

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ:
Викладає наступні дисципліни:
Кримінальне право України (загальна частина).
Теорія права.
Правознавство.
Законодавство і право в АПК.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:
2014 р. – Кандидат юридичних наук, спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.
2019 р. – Доктор економічних наук, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ:
Опубліковано понад 35 наукових праць.

УЧАСТЬ В ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАННЯХ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ:
Харківська обласна організація Союзу юристів України, посвідчення № 1468