Гросул Вікторія Анатоліївна

Доктор наук Професор Завідувач кафедри економіки та бізнесу

Освіта:
2011 р. присвоєно вчене звання професора кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі
2010 р. захист докторської дисертації за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»
2004-2007 докторантура Харківського державного університету харчування та торгівлі
2002 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі
1998 р. захист кандидатської дисертації за спеціальністю 08.07.05 «Економіка торгівлі та послуг»
1995 – 1998 аспірант Харківського державного університету харчування та торгівлі
1994 Харківський інститут громадського харчування, спеціальність «Економіка та управління в торгівлі і громадському харчуванні»

Досвід роботи:
2021 – завідувач кафедри економіки та бізнесу Державного біотехнологічного університету;
2014 – 2021 завідувач кафедри економіки та управління Харківського державного університету харчування та торгівлі;
2010-2014 – професор кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі;
2000 – 2010 доцент кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі;
1994 – 2000 асистент кафедри економіки харчових технологій і підприємств торгівлі

Науково-освітні інтереси:
Цифрова економіка; цифрова трансформація; управління розвитком бізнесу; адаптаційне управління

Основні розроблені освітні курси:
Управління розвитком бізнесу в контексті європейської інтеграції, Управління результативністю бізнесу, Адаптаційне управління

Наукова діяльність
Керівник наукової школи «Економіка та управління функціонуванням і розвитком підприємств», в межах якої підготовлено 15 аспірантів та 4 доктори економічних наук.

Наукові та навчальні публікації
Загальна кількість наукових та навчально-методичних публікацій складає 541 од., з них 423 – наукового характеру (в т.ч. монографії – 46; статті – 221; тез доповідей – 134, свідоцтво про авторське право – 19); 118 навчально-методичних (у тому числі 27 навчальних посібників, 12 з яких мають гриф Міністерства освіти і науки України)