ОСВІТА:
1990 рік –Харківський інститут механізації та електрифікації сільського господарства (ХІМЕСГ) спеціальність «Електрифікація сільського господарства», кваліфікація інженер-електрик.
2002 рік – захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.09.16 – Застосування електротехнологій в сільськогосподарському виробництві.
2004 рік – отримав вчене звання доцент.

КАР’ЄРА:
1990 – 1994 рр. – асистент кафедри застосування електричної енергії в сільському господарстві Харківського інституту механізації та електрифікації сільського господарства.
1994 – 1996 рр. аспірант Харківського інституту механізації та електрифікації сільського господарства.
1996 – 2002 рр. – асистент Харківського державного технічного університету сільського господарства.
2002 р. – доцент Харківського державного технічного університету сільського господарства.
2001 – 2021рр. заступник директора навчально-наукового інституту енергетики та комп’ютерних технологій Харківського національного технічного університету сільського господарства імені П. Василенка.
З 1 вересня 2021 р. завідувач кафедри автоматизованих електромеханічних систем, яку з 1 лютого 2022 року перейменовано у кафедру електромеханіки, робототехніки, біомедичної інженерії та електротехніки Державного біотехнологічного університету.

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ:
Навчальні курси: «Основи електропривода», «Автоматизований електропривод», «Електропривод в біомедичній інженерії», «Автоматизація промислових установок та технологічних комплексів».
Керівництво кваліфікаційними роботами магістрів;

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:
Сфера наукових інтересів: дослідження автоматизованих систем керування електроприводами, енергозбереження в електроприводах АПК.

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ:
Опубліковано більше ніж 70 наукових праць, в тому числі статті, що індексуються в наукометричних базах Scopus та Web of Science – 2, навчальних посібників – 8, з них три з грифом Міністерства освіти і науки України та 2 патенти.

УЧАСТЬ В ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАННЯХ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ:
з 2021 р. член громадської організації «Міжнародна фундація науковців та освітян»

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ:
2002 – 2021 р.р. – член Вченої Ради навчально-наукового інституту енергетики та комп’ютерних технологій Харківського національного технічного університету сільського господарства імені П. Василенка.
з 2021 р. член Вченої Ради Державного біотехнологічного університету.

ЗОВНІШНІ НАГОРОДИ:
Почесна грамота Харківського обкому профспілки працівників агропромислового комплексу, 2017 р.
Грамота та нагрудний знак Харківської обласної ради, 2018 р.