Колесник Аліна Олексіївна

Кандидат наук Доцент Завідувач кафедри мовної підготовки

Освіта та кар’єра:
Харківський державний університет харчування та торгівлі, менеджер-економіст (2003 р.), інженер-технолог (2003 р.);
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, філолог, викладач англійської мови та літератури (2005 р.);
кандидат технічних наук за спеціальністю 05.18.16 «Технологія продуктів харчування» (2008 р.);
вчене звання доцента кафедри іноземних мов (2021 р.);
сертифікат про складання міжнародного сертифікаційного іспиту для викладачів англійської мови – Teaching Knowledge Test (Module 3: Managing the teaching and learning process) (2017 р.).

Освітня діяльність:
Член проектної групи з освітньої програми «Юридичний переклад» спеціальності 081 «Право» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».
Дисципліни:
Іноземна мова за професійним спрямуванням, Ділова іноземна мова, Академічне письмо, тренінг з іноземної мови.

Наукова діяльність:
– Керівник наукового центру «Культура іноземної та української наукової мови» Державного біотехнологічного університету.
– Виконавець держбюджетної, керівник та виконавець бюджетних науково-дослідних робіт університету.
– Член редакційних колегій збірників наукових праць «Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі», «Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг».
– Участь у реалізації міжнародного наукового проекту за програмою Erasmus+. КА 2: Capacity Building in the field of youth. Назва проекту: Higher education institutions for youth entrepreneurship (589942-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBY-EP-PE).

Публікації
Кількість публікацій – 270 од., серед яких 6 монографій, 12 навчальних посібників, 33 навчально-методичні розробки, 88 наукових статей, 113 тез доповідей, 18 авторських свідоцтв, патентів та ТУ.