Мірошник Олександр Олександрович

Доктор наук Професор Завідувач кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту

ОСВІТА:
2004 р. – Харківський державний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, спеціальність «Енергетика сільськогосподарського виробництва» (магістр)

КАР’ЄРА:
2004-2009 рр. – асистент кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка
2009-2016 рр. – доцент кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка
2016 р. – професор кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка
2016-2021 рр. – завідувач кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка
2021 р. по теперішній час – завідувач кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту Державного біотехнологічного університету

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ:
Навчальні курси: «САПР електроустановок», «Охорона праці у галузі. Електробезпека», «Релейний захист», «Методологія і організація наукових досліджень», «САПР в наукових дослідженнях». Керівництво кваліфікаційними роботами здобувачів ступенів вищої освіти бакалавр та магістр, керівництво аспірантами

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:
2009 р. – кандидат технічних наук за спеціальністю 05.14.02 – електричні станції, мережі і системи, здобуття наукового ступеня к.т.н. відбувся у спеціалізованій вченій раді Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
2016 р. – доктор технічних наук за спеціальністю 05.13.03 – системи і процеси керування, здобуття наукового ступеня д.т.н. відбувся у спеціалізованій вченій раді Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
Коло наукових інтересів: якість електричної енергії, втрати електричної енергії, Smart Grid, альтернативні джерела енергії, сонячні електростанції.

НАУКОВА ШКОЛА:
Напрям наукових досліджень: «Моделі та методи підвищення якості електричної енергії в розподільних мережах»:
– захищена 1 дисертація – кандидат технічних наук (2021 р.)
– керівництво – 2 аспіранти (2020 – 2024 рр.)

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ:
Опубліковано більше 300 наукових праць, в тому числі статті, що індексуються в наукометричних базах Scopus та Web of Science – 50, підручники та навчальні посібники – 3, монографії – 3, патенти – 35

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА:
Виконавець НДР на тему: «Розробка та впровадження інструментів прогнозування генерації сонячної електростанції» – 2021 р.

УЧАСТЬ В РОБОТІ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАД:
Член спеціалізованої вченої ради Д 64.832.01 (Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка)
Член Спеціалізованої Вченої ради К 64.050.06 по захисту кандидатських дисертацій при НТУ «ХПІ»

УЧАСТЬ В РОБОТІ РЕДКОЛЕГІЙ ФАХОВИХ НАУКОВИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ:
Член редколегії – 2010-2020 рр. «Вісник ХНТУСГ «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження  в АПК України»
Член редколегії журналу – 2014-2017 рр. Журнал «Енергетика та комп’ютерно-інтегровані технології в АПК»
Член редколегії збірника наукових праць «Енергоефективність та енергетична безпека електроенергетичних систем» НТУ ХПІ
Член редколегії журналу TEKA (Komisja Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa) Польща, Люблін

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ:
Член робочої групи Міністерства енергетики та вугільної промисловості України з підготовки Концепції впровадження «розумних мереж» в Україні до 2035 року та середньострокового Плану заходів з провадження «розумних мереж» в Україні (наказ № 248 від 08.05.2018 р).
Член комісії «Motoryzacji i energetyki rolnictwa» Польської академії наук
Голова атестаційної комісії ХНТУСГ з професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем з 2016 р. по т.ч.
Експерт НАЗЯВО з акредитації освітніх програм з 2020 р. по т.ч.

ЗОВНІШНІ НАГОРОДИ:
Диплом «Молода людина року – 2009» (в номінації «Молодий науковець в технічній сфері), 2009 р.,
Диплом «Молода людина року – 2009» (в номінації «Наукова діяльність»), 2009 р.,
Диплом Державної служби інтелектуальної власності України «Кращий винахід – 2011 серед молоді» (переможець Всеукраїнського конкурсу «Винахід2011»),
Грамота за 1 місце в обласному конкурсі «Молодий новатор Харківщини», 2012 р.,
Грамота Президії Національної академії наук України, 2012 р.,
Іменна стипендія Харківської обласної державної адміністрації (стипендія ім. Олексія Никаноровича Соколовського, 2012 р.),
Диплом «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Молодий науковець», 2016 р.,
Подяка Голови Харківської обласної ради, 2018 р.