Моісєєва Наталія Іванівна

Доктор наук Професор Завідувач кафедри ЮНЕСКО "Філософія людського спілкування" та соціально-гуманітарних дисциплін

ОСВІТА:
1987 р. – Харківський державний університет імені М.Горького, спеціальність «Філолог. Викладач російської мови та літератури»
1993 р. – Харківський національний педагогічний університет імені Г. Сковороди, спеціальність «Українська мова та література»

КАР’ЄРА:
1993-2002 рр. – викладач кафедри україно-та слов’янознавства ХІМЕСГ-ХДТУСГ
2002-2017 рр. – доцент кафедри ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування» ХНТУСГ
2017-2021 рр. – завідувачка кафедри ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування» та соціально-гуманітарних дисциплін ХНТУСГ
2021 р. по теперішній час – завідувачка кафедри ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування» та соціально-гуманітарних дисциплін Державного біотехнологічного університету

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ:
Навчальні курси: «Філософія людського спілкування», «Педагогіка та методика викладання у вищій школі», «Соціологія», «Психологія», «Філософія».

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:
2001 р. – кандидат філософських наук (спеціальність 09.00.03 – Соціальна філософія та філософія історії). Харківський військовий університет. Тема дисертації: «Ментальність і місцеве самоврядування: взаємозв’язок, проблеми, протиріччя».
2019 р. – доктор економічних наук (спеціальність 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил та регіональна економіка). Одеська національна академія харчових технологій. Тема дисертації: «Інноваційність туристичної сфери регіону в умовах сталого розвитку: стратегічний вимір».

КОЛО НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: філософія спілкування, педагогіка та методика викладання у вищій школі, проблеми духовного і фізичного розвитку молоді, гендерні питання в Україні, виховна робота у ЗВО та студентське самоврядування, соціальні проблеми сучасної молоді та перспективи їх вирішення, соціально-комунікативна діяльність та комунікативні практики, філософія туризму, феномен туризму в філософському та економічному аспектах.

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ:
Автор 2 монографій, співавтор 4 монографій, співавтор 1 підручника, автор близько 220 навчально-методичних та наукових публікацій у вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях, в тому числі статті, що індексуються в наукометричній базі Scopus – 4.