Декан факультету менеджменту, адміністрування та права Олена Вячеславівна Москаленко, доктор юридичних наук, професор, видатний прогресивний науковець, висококваліфікований фахівець з права, має високий професіоналізм та нескінчену творчу енергію. Завдяки креативності та активності має великий потенціал щодо втілення нових ідей на користь розвитку університету. За багаторічну сумлінну працю та внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів нагороджена Подякою МОН України.

Освіта та кар’єра:
1995 р. – закінчила Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. Спеціальність – вчитель української мови та літератури;
1995–1998 рр. – викладач кафедри українознавства Харківського національного автомобільно-дорожнього технічного університету;
1998–2001 рр. – доцент кафедри педагогічного правознавства Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди;
2000 р. – закінчила юридичний факультет Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Отримала диплом юриста, викладача правових дисциплін;
2003 р. – захистила дисертацію на тему: «Аксіологічні основи формування загальної культури студентів вищих технічних навчальних закладів». Кандидат педагогічних наук зі спеціальності теорія і методика професійної освіти;
2005 р. – 2010 рр. — доцент, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди;
2013 р. – захистила докторську дисертацію на тему «Принципи соціального страхування в сучасних умовах господарювання»;
2014 р. – завідувач кафедри державно-правових дисциплін та міжнародного права Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди;
2015 р. – присвоєне вчене звання професора кафедри державно-правових дисциплін та міжнародного права Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди;
2020 р. – закінчила Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. Отримала диплом магістра з менеджменту;
2021 р. і по теперішній час – декан факультету менеджменту, адміністрування та права, професор кафедри права та європейської інтеграції (за сумісництвом).

Освітня діяльність:
Навчальні курси: «Трудове право», «Право соціального забезпечення», «Трудові спори та вирішення виробничих конфліктів», «Правове забезпечення соціального захисту окремих категорій працівників та ін.

Наукові публікації:
Науковий доробок становить більш ніж 300 наукових праць, зокрема, наукові праці, що опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих виданнях, з них 10 фахових статей у наукових виданнях, які входять до науковометричної бази  Scopus. Монографії «Основні засади загальнообов’язкового державного соціального страхування в умовах ринкової економіки», «Правовідносини із загальнообов’язкового державного соціального страхування: теоретичний аспект» та ін.
Активний учасник наукових конференцій, симпозіумів, семінарів. Член спеціалізованої вченої ради Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Є членом редколегії наукових журналів, що входять до переліку МОН України як фахові журнали категорії «Б» з юридичних наук: Вісник ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. Серія «Право», фаховий журнал «Соціальне право». Є головою журі міського турніру юних правознавців, який проводиться департаментом освіти Харківської міської ради.