Освіта та кар’єра
1997 рік – закінчив Харківський державний автомобільно-дорожній технічний університет “ХАДІ” за спеціальністю “Автомобілі та автомобільне господарство”, кваліфікація “Інженер – механік”
2006 рік – закінчив Національний університет внутрішніх справ за спеціальністю “Правознавство”
2009 рік – закінчив Академію управління МВС України за спеціальністю “Управління у сфері правопорядку”,  кваліфікація  “Юрист” (магістр)
2018 рік – закінчив Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка за спеціальністю “Менеджмент”, кваліфікація “Магістр з менеджменту”
З 2015 року – основне місце роботи в Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка
2015 – 2016 рр. – провідний фахівець юридичного відділу
2016 – 2018 рр. – декан по роботі з іноземними громадянами
2018 – 2019 рр. – керівник навчального відділу по роботі з іноземними громадянами та особами без громадянства
З 2019 року по теперішній час – проректор з науково-педагогічної роботи, розвитку економіки та інфраструктури університету
2016 – 2020 рр. – доцент кафедри безпеки життєдіяльності та права (за сумісництвом)
2019 – 2020 рр. – доцент кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту (за сумісництвом)
2020 – 2021 рр. – професор кафедри маркетингу та медіакомунікацій  (за сумісництвом)
2021 – 2023 рр. – професор кафедри маркетингу, управління репутацією та клієнтським досвідом (за сумісництвом)
2023 – теперішній час – професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування (за сумісництвом)

Освітня діяльність
Навчальні курси: Стратегічний маркетинг, Інноваційний маркетинг, Сучасні теорії управління та ринкові відносини, Маркетингове проєктування, Антикризовий маркетинг

Членство в громадських об’єднаннях за професійним спрямуванням:
«Об’єднання маркетологів України»,  академік Академії економічних наук України

Участь у міжнародних освітянських проєктах:  International summer school “Managing projects which improve the world” (Varna, Bulgaria, 2018), Program “Innovations in science: the challenges of our time” (Varna, Bulgaria, 2018 ), Innovative technologies in education (Katowice, Poland, 2018-2020)

Наукова діяльність
У 2014 році успішно захистив дисертацію на присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право”
У 2019 році успішно захистив дисертацію на присудження наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)”
У 2020 році отримав вчене звання доцента кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту
Напрям наукової роботи: «Стратегічне управління та механізми запровадження новітніх маркетингових інструментів для забезпечення конкурентоспроможного розвитку суб’єктів бізнесу: теоретичні та практичні аспекти»

Наукові публікації, патенти, гранти
Автор понад 60 наукових праць, в тому числі опубліковані статті в журналах, що мають імпакт – фактор та входять до баз даних SCOPUS, WoS , в закордонних виданнях, у фахових виданнях України, монографії. Є членом оргкомітетів міжнародних та всеукраїнських конференцій, членом редколллегій наукових видань

Зовнішні нагороди
Грамота Голови Харківської профспілки працівників агропромислового комплексу (2018 р.)
Подяка Міністерства освіти і науки України (2018 р.)
Грамота Міністерства освіти і науки України (2020 р.)