ОСВІТА

2023 – вчене звання доцента кафедри туриму

2020 р. – науковий ступінь кандидата економічних наук

2019 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами діяльності)

1990-1995 рр. Харківський державний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, спеціальність: «Біологія і психологія»

Спеціаліст (другий рівень вищої освіти)

 

КАРЄРА

2023 – завідувачка кафедри туризму Державного біотехнологічного університету

2022 – квітень 2023 доцент кафедри туризму Державного біотехнологічного університету

2021 – лютий 2022 старший викладач ЗВО кафедри ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування» та соціально-гуманітарних дисциплін Державного біотехнологічного університету

2008 – 2021 старший викладач кафедри ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування» та соціально-гуманітарних дисциплін Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.

2005 – 2008 асистент кафедри філософії Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка

 

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

Викладає навчальні курси: «Психологія туризму та конфліктологія», «Розвиток Soft skills», «Автономна та командна робота », «Туристичні ресурси України», «Рекреаційні комплекси України та світу», «Сільський зелений туризм», «Вступ до фаху», «Туризмознавство»

 

КОЛО НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Психологія туризму, екстремальна психологія, дослідження тенденцій розвитку рекреаційно-туристичного потенціалу України та світу, економічний розвиток сільського зеленого туризму на Харківщині та в Україні.

 

НАПРЯМ НУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Green Tourism і EU Ecolabel в контексті сучасного розвитку усвідомленої подорожі, зелений туризм як середовище інноваційної діяльності, екологічний туризм як складова зеленої економії.

 

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ:

Є автором понад 80 наукових праць, серед яких 4 монографій (у співавторстві), навчальні посібники та понад 20 наукових статей у вітчизняних фахових та зарубіжних наукових періодичних виданнях, в тому числі індексованих у Scopus, WoS.

 

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ / УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ПРОЄКТАХ

2021 – Стажування в Вищій Школі Менеджменту в місті Варна/VUM, Болгарія

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА:

№ 34-23-25 ДП від 9 жовтня 2023 року «Функціонування ринку гостинності та туристичних послуг в умовах воєнного та повоєнного стану».

0120U104990, 1-21-22 Б «Управління соціально-економічним розвитком підприємств готельного, ресторанного бізнесу та туризму в умовах глобалізаційних трансформацій».

 

УЧАСТЬ У ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАННЯХ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ:

членкиня громадської органiзацiї «Туристичний розвиток регіонів»

членкиня Національної психологічної асоціації

членкиня Української асоціації суспільствознавців та педагогів

членкиня громадської організації «Науковий центр дидактики менеджмент-освіти» .