Петренко Олена Володимирівна

Кандидат наук Доцент завідувачка кафедри інтегрованих електротехнологій та енергетичного машинобудування

ОСВІТА
1998 р. – Харківська державна академія технології та організації харчування, спеціальність «Обладнання харчових виробництв» (спеціаліст).
2021 р. – Державний біотехнологічний університет, спеціальність «Харчові технології», освітньо-професійна програма: «Дієтичне харчування та харчова безпека» (магістр).

КАР’ЄРА
2001-2004 рр. – аспірантка денної форми навчання Харківської державної академії технології та організації харчування.
2004-2010 рр. – асистентка кафедри холодильної та торговельної техніки Харківського державного університету харчування та торгівлі.
2010-2013 рр. – старша викладачка кафедри холодильної та торговельної техніки Харківського державного університету харчування та торгівлі.
2013-2021 рр. – доцентка кафедри енергетичного машинобудування, інженерних та фізико-математичних дисциплін Харківського державного університету харчування та торгівлі.
2021-2022 рр. – доцентка кафедри інтегрованих електротехнологій та енергетичного машинобудування Державного біотехнологічного університету.
2022 рр. по теперішній час – завідувачка кафедри інтегрованих електротехнологій та енергетичного машинобудування Державного біотехнологічного університету.

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ
Навчальні курси: «Основи холодильної техніки та технології», «Холодильна техніка та технології», «Холодильні установки», «Апарати холодильних установок», «Альтернативні системи тепло- та холодопостачання», «Збереження біологічних об’єктів за допомогою низьких температур», «Інженерні розрахунки систем охолодження та кондиціонування», «Низькотемпературні технології» та ін.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
2012 р. – кандидат технічних наук (спеціальність 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв».
Коло наукових інтересів: підвищенні ефективності процесів та обладнання в галузі холодильної та кліматичної індустрії; енергоефективні рішення систем охолодження та кондиціонування; перспективи та проблеми збереження біологічних об’єктів; інноваційні підходи в організації системи зберігання харчової сировини.

НАПРЯМ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Напрям наукових досліджень: «Раціональне використання сировини та енергетичних ресурсів при проведенні біотехнологічних процесів».

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ
Опубліковано більш ніж 200 наукових праць, в тому числі, статті що індексуються наукометричними базами Scopus, Web of Science Core Collection – 5, підручник – 1, навчальний посібник – 4; монографія – 2, патент України на винахід – 1, патент України на корисну – 19.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА
НДР: «Дослідження та удосконалення процесів та обладнання для електромагнітної та холодильної обробки харчових продуктів» (11-22Б).
НДР: «Дослідження та удосконалення процесів та обладнання для теплової та холодильної обробки харчових продуктів» (01-20-21Б).
НДР: «Підвищення енергоефективності при монтажі систем зберігання харчових продуктів» (16-18-19 Д).

УЧАСТЬ В ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАННЯХ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ
2016 р. по теперішній час – член громадської спілки «Холодильна асоціація України».

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
2021 р. по теперішній час – експертка Національного агентства забезпечення якості вищої освіти.
2022 р. по теперішній час – експертка Державної служби якості освіти України.

ЗОВНІШНІ НАГОРОДИ
Почесна грамота Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації (2014 р.).