ОСВІТА:
1998 р. – Харківський державний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, спеціальність «агроном рільник» (спеціаліст)

КАР’ЄРА:
2004–2006 рр. – асистент кафедри рослинництва Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва
2006–2007 рр. – старший викладач кафедри рослинництва Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва
2007–2010 рр. – доцент кафедри рослинництва Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва
2010–2011 рр. – директор Центру підготовки іноземних громадян Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва
2011–2017 рр. – директора Інституту післядипломної освіти Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва
2017–2021 рр. – завідувач кафедри рослинництва Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва
2021 р. по теперішній час – завідувач кафедри рослинництва Державного біотехнологічного університету

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ:
Навчальні курси: «Рослинництво», «Насіннєзнавство», «Основи наукових досліджень», «Методи і організація досліджень в агрономії», «Глобальні проблеми досліджень в агрономії», «Технічне, технологічне та інформаційне забезпечення насінництва», «Кормовиробництво».

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:
2004 р. – кандидат сільськогосподарських наук (спеціальність 06.01.09 «рослинництво»)
2014 р. – доктор сільськогосподарських наук (спеціальність 06.01.09 «рослинництво»)
Коло наукових інтересів: розробка енергоощадних технологій вирощування польових культур; біологія польових культур; методологія проведення наукових досліджень в агрономії; вирішення глобальних проблем в сільському господарстві.

НАУКОВА ШКОЛА:
Напрям наукових досліджень: «Агробіологічні основи формування продуктивності зернових, зернобобових і технічних культур»
– захищено 4 дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.09 «рослинництво» (2016 р., 2019 р., 2020 р., 2021 р.)
– керівництво – 5 аспірантів (2019–2025 рр.)

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ:
Опубліковано понад 200 наукових праць, в тому числі статті, що індексуються в наукометричних базах Scopus та Web of Science – 12, підручник – 1, навчальні посібники – 9, монографій – 5.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА:
– НДР (ініціативна): «Агроекологічне обґрунтування та розробка зональноадаптивних технологій вирощування сільськогосподарських культур для умов Східного Лісостепу та Північного Степу України», № державної реєстрації 0121U100544, 2020–2025 рр.
– ГДТ: «Дослідження ефективності нових високоефективних комплексних добрив, біостимуляторів і антистресантів компанії ТОВ «Фертчем» на посівах пшениці озимої в умовах Східного Лісостепу України» (керівник тематики, 2019–2021 рр.)
– ГДТ: «Дослідження впливу різних формуляцій високоефективних комплексних гранульованих добрив виробництва ТОВ «Фертчем» на ріст, розвиток і врожайність зерна сої в умовах Східного Лісостепу України» (керівник тематики, 2019–2021 рр.)
– ГДТ: «Вплив різних формуляції високоефективних комплексних добрив виробництва ТОВ «Фертчем» на ріст, розвиток і врожайність соняшнику в умовах Східного Лісостепу України» (керівник, 2019–2021 рр.)
– ГДТ: «Випробування ефективності застосування багатофункціонального препарату біологічного походження Phitospectr під час вирощування пшениці озимої в умовах Східного Лісостепу України»

УЧАСТЬ У РОБОТІ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАД:
– Д 55.859.03 (Сумський національний аграрний університет)
– К 64.803.02 (Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва)

УЧАСТЬ В РОБОТІ РЕДКОЛЕГІЙ ФАХОВИХ НАУКОВИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ:
– «Вісних ХНАУ ім. В.В. Докучаєва: Серія – Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво» (головний редактор)
– Журнал «Овочівництво і баштанництво» (член редколегії)

ЗВАННЯ:
Заслужений майстер спорту України з гирьового спорту
Майстер спорту України з силового триборства
Чотириразовий чемпіон світу з гирьового спорту
Семиразовий чемпіон України з гирьового спорту
Дворазовий рекордсмен України

ЗОВНІШНІ НАГОРОДИ:
– Почесна грамота Міністерства Аграрної політики України (2009 р.)
– Стипендія Харківської обласної державної адміністрації в галузі науки імені О.Н. Соколовського (з аграрних наук) (2010 р.)
– Відзнака Мінагрополітики України «Відмінник аграрної науки і освіти III ступеня» (2011 р.)
– Грамота Харківської обласної державної адміністрації (2013 р.)
– Відзнака Президента України – Ювілейна медаль «25 років незалежності України» (2016 р.)
– Подяка науково-методичного центру інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта» Міністерства освіти і науки України (2017 р.)