Сагачко Юлія Миколаївна

Кандидат наук Доцент Доцент кафедри менеджменту, бізнесу і адміністрування

ОСВІТА
2006 р. –Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П. Василенка за спеціальністю “Менеджмент організацій» (магістр)

КАР’ЄРА:
2006 – 2011 рр. – асистент кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту.
2011-2017 рр.- старший викладач кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту.
2017 р. – доцент кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту
2021 р. – доцент кафедри менеджменту, бізнесу і адміністрування Державного біотехнологічного університету
2023 р. по теперішній час – в.о. завідувача кафедри менеджменту, бізнесу і адміністрування Державного біотехнологічного університету

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ
Навчальні курси “Управління інноваціями”, “Інноваційний менеджмент”, “Державна служба”, “Методи прийняття управлінських рішень”, “Адміністративний менеджмент”

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
2015 р. – захист дисертації кандидат економічних наук за спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
2019 р. – присвоєне вчене звання доцент
Науковий напрямок: Стратегічне управління розвитком тваринництва, питання якості тваринницької продукції
Робота в рамках науково-дослідної теми «Механізми підвищення конкурентоспроможності, розвитку економічного та виробничотехнологічного потенціалу суб’єктів агропромислового виробництва» (номер
державної реєстрації 0116U003477, 2016-2020 рр.).

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ
Опубліковано більш ніж 100 наукових праць, в тому числі статті, що індексуються в наукометричних базах Scopus та Web of Science – 2, монографії – 4 (в т.ч. видані в країнах ЄС)

УЧАСТЬ В ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАННЯХ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ:
Член Харківської обласної громадської організації «Науковий центр дидактики менеджмент-освіти»

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ПРОЄКТАХ
Закордонне стажування у Вищій технічній школі в Катовіце, Польща.