Серік Максим Леонідович

Кандидат наук Доцент проректор з науково-педагогічної роботи, доцент кафедри харчових технологій в ресторанній індустрії

Закінчив бакалаврат (2003) та магістратуру (2004) Харківського державного університету харчування та торгівлі за спеціальністю «Технологія харчування».

Після закінчення аспірантури у 2008 році захистив кандидатську дисертаційну роботу за спеціальністю 05.18.16. – технологія продуктів харчування.

З 2007 року працював на кафедрі гігієни харчування та мікробіології, пізніше – хімії, мікробіології та гігієни харчування на посадах старшого викладача, доцента кафедри.

У 2013 році очолив Навчально-науковий інститут харчових технологій та бізнесу ХДУХТ.

З вересня 2021 року працює доцентом кафедри харчових технологій в ресторанній індустрії Державного біотехнологічного університету. З лютого 2022 року призначений проректором з науково-педагогічної роботи ДБТУ.

Сфера наукових інтересів: технологія харчової продукції з підвищеною харчовою та біологічною цінністю, технології комплексної безвідходної переробки харчової сировини.
Викладає дисципліни «Інноваційні технології та інжиніринг в харчовій промисловості та ресторанній індустрії» для здобувачів освіти СВО магістр, ОПП Харчові технології в ресторанній індустрії, спеціальності 181 Харчові технології.

Є автором 2 підручників, 10 навчальних посібників, 6 монографій, 56 статей (в т.ч. 8 у зарубіжних виданнях та 6 у видавництві, що входить до наукометричних баз Scopus та WoS), 13 патентів на корисну модель. Під його керівництвом захищено дві дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук та доктора філософії. Зараз керує однією дисертаційною роботою.