Рейтингові списки (Бакалавр (Магістр 211 спец)  на основі НРК5)

Рейтингові списки (Бакалавр (Магістр 211 спец)  на основі НРК5)

Бюджет

Шифр
Назва спеціальності
Форма навчання
Форма навчання
015
Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)
Денна
Заочна
051
Економіка
Денна
054
Соціологія
071
Облік і оподаткування
Денна
072
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
073
Менеджмент
Денна
075
Маркетинг
076
Підприємництво та торгівля
Денна
081
Право
091
Біологія та біохімія
101
Екологія
103
Науки про землю
123
Комп`ютерна інженерія
125
Кібербезпека
Денна
Заочна
131
Прикладна механіка
Денна
133
Галузеве машинобудування
Денна
Заочна
141
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Денна
Заочна
142
Енергетичне машинобудування
Денна
162
Біотехнології  та біоінженерія
163
Біомедична інженерія
174
Автоматизація, комп`ютерно-інтегровані технології та робототехніка
181
Харчові технології
Денна
Заочна
187
Деревообробні та меблеві технології
Денна
191
Архітектура та містобудування
192
Будівництво та цивільна інженерія
Денна
193
Геодезія та землеустрій
Денна
201
Агрономія
Денна
202
Захист і карантин рослин
Денна
203
Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство
204
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
Денна
205
Лісове господарство
Денна
206
Садово-паркове господарство
207
Водні біоресурси та аквакультура
Денна
208
Агроінженерія
Денна
Заочна
211
Ветеринарна медицина
Денна
241
Готельно- ресторанна справа
Денна
242
Туризм і рекреація
274
Автомобільний транспорт
Денна
275
Транспортні технології
Денна
281
Публічне управління та адміністрування
292
Міжнародні економічні відносини