Бакалавр (Магістр 211 спец) на основі НРК 6, НРК 7

Рейтингові списки

Бакалавр (Магістр 211 спец) на основі НРК 6, НРК 7

Контракт

 

Шифр
Назва спеціальності
Денна форма (конкурсна пропозиція)
Заочна форма (конкурсна пропозиція)
015
Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)
небюджетна КП
небюджетна КП
051
Економіка
небюджетна КП
небюджетна КП
054
Соціологія
небюджетна КП
небюджетна КП
071
Облік і оподаткування
небюджетна КП
небюджетна КП
072
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
небюджетна КП
небюджетна КП
073
Менеджмент
небюджетна КП
небюджетна КП
073
Менеджмент
небюджетна КП
небюджетна КП
075
Маркетинг
небюджетна КП
небюджетна КП
076
Підприємництво та торгівля
небюджетна КП

небюджетна КП (одночасне навчання)

небюджетна КП
081
Право
небюджетна КП

небюджетна КП (одночасне навчання)

небюджетна КП

небюджетна КП (одночасне навчання)

091
Біологія та біохімія
небюджетна КП
небюджетна КП
101
Екологія
небюджетна КП
небюджетна КП
103
Науки про землю
небюджетна КП
небюджетна КП
123
Комп`ютерна інженерія
небюджетна КП
небюджетна КП
125
Кібербезпека
небюджетна КП
небюджетна КП
131
Прикладна механіка
небюджетна КП
небюджетна КП
133
Галузеве машинобудування
небюджетна КП
небюджетна КП
141
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
небюджетна КП
небюджетна КП
142
Енергетичне машинобудування
небюджетна КП
небюджетна КП
162
Біотехнології  та біоінженерія
небюджетна КП
небюджетна КП
163
Біомедична інженерія
небюджетна КП
небюджетна КП
174
Автоматизація, комп`ютерно-інтегровані технології та робототехніка
небюджетна КП
небюджетна КП
181
Харчові технології
небюджетна КП
небюджетна КП
187
Деревообробні та меблеві технології
небюджетна КП
небюджетна КП
192
Будівництво та цивільна інженерія
небюджетна КП
небюджетна КП
193
Геодезія та землеустрій
небюджетна КП
небюджетна КП
201
Агрономія
небюджетна КП
 небюджетна КП
202
Захист і карантин рослин
небюджетна КП
небюджетна КП
204
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
небюджетна КП
небюджетна КП
205
Лісове господарство
небюджетна КП
небюджетна КП
206
Садово-паркове господарство
небюджетна КП
небюджетна КП
207
Водні біоресурси та аквакультура
небюджетна КП
небюджетна КП
208
Агроінженерія
небюджетна КП
небюджетна КП
211
Ветеринарна медицина
небюджетна КП
небюджетна КП
241
Готельно- ресторанна справа
небюджетна КП
небюджетна КП
242
Туризм і рекреація
небюджетна КП
небюджетна КП
274
Автомобільний транспорт
небюджетна КП
небюджетна КП
275
Транспортні технології
небюджетна КП
небюджетна КП
281
Публічне управління та адміністрування
небюджетна КП
небюджетна КП
292
Міжнародні економічні відносини
небюджетна КП
небюджетна КП