Бакалавр (Магістр 211 спец. )на основі НРК 5

Рейтингові списки

Бакалавр (Магістр 211 спец.) на основі НРК 5

Контракт

 

Шифр

Назва спеціальності Денна форма

(конкурсна пропозиція)

Заочна форма

(конкурсна пропозиція)

015 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології) небюджетна КП

відкрита КП

відкрита КП

небюджетна КП

051 Економіка відкрита КП

небюджетна КП

відкрита КП

небюджетна КП

небюджетна КП

054 Соціологія відкрита КП

небюджетна КП

відкрита КП

небюджетна КП

071 Облік і оподаткування відкрита КП

небюджетна КП

відкрита КП

небюджетна КП

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок відкрита КП

небюджетна КП

відкрита КП

небюджетна КП

073 Менеджмент відкрита КП

небюджетна КП

відкрита КП

небюджетна КП

075 Маркетинг відкрита КП

небюджетна КП

відкрита КП

небюджетна КП

076 Підприємництво та торгівля відкрита КП

небюджетна КП

відкрита КП

небюджетна КП

081 Право відкрита КП

небюджетна КП

відкрита КП

небюджетна КП

091 Біологія та біохімія відкрита КП

небюджетна КП

відкрита КП

небюджетна КП

101 Екологія відкрита КП

небюджетна КП

відкрита КП

небюджетна КП

103 Науки про землю відкрита КП

небюджетна КП

відкрита КП

небюджетна КП

123 Комп`ютерна інженерія відкрита КП

небюджетна КП

відкрита КП

небюджетна КП

125 Кібербезпека відкрита КП

небюджетна КП

відкрита КП

небюджетна КП

131 Прикладна механіка відкрита КП

небюджетна КП

відкрита КП

небюджетна КП

133 Галузеве машинобудування відкрита КП

небюджетна КП

відкрита КП

небюджетна КП

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка відкрита КП

небюджетна КП

відкрита КП

небюджетна КП

142 Енергетичне машинобудування відкрита КП

небюджетна КП

відкрита КП

небюджетна КП

162 Біотехнології  та біоінженерія відкрита КП

небюджетна КП

відкрита КП

небюджетна КП

163 Біомедична інженерія відкрита КП

небюджетна КП

відкрита КП

небюджетна КП

174 Автоматизація, комп`ютерно-інтегровані технології та робототехніка відкрита КП

небюджетна КП

відкрита КП

небюджетна КП

181 Харчові технології відкрита КП

небюджетна КП

відкрита КП

небюджетна КП

187 Деревообробні та меблеві технології відкрита КП

небюджетна КП

відкрита КП

небюджетна КП

191 Архітектура та містобудування відкрита КП

небюджетна КП

відкрита КП

небюджетна КП

192 Будівництво та цивільна інженерія відкрита КП

небюджетна КП

відкрита КП

небюджетна КП

193 Геодезія та землеустрій відкрита КП

небюджетна КП

відкрита КП

небюджетна КП

201 Агрономія відкрита КП

небюджетна КП

відкрита КП

небюджетна КП

202 Захист і карантин рослин відкрита КП

небюджетна КП

відкрита КП

небюджетна КП

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва відкрита КП

небюджетна КП

відкрита КП

небюджетна КП

205 Лісове господарство відкрита КП

небюджетна КП

відкрита КП

небюджетна КП

206 Садово-паркове господарство відкрита КП

небюджетна КП

відкрита КП

небюджетна КП

207 Водні біоресурси та аквакультура відкрита КП

небюджетна КП

відкрита КП

небюджетна КП

208 Агроінженерія відкрита КП

небюджетна КП

відкрита КП

небюджетна КП

211 Ветеринарна медицина відкрита КП

небюджетна КП

 

 

241 Готельно- ресторанна справа відкрита КП

небюджетна КП

відкрита КП

небюджетна КП

242 Туризм і рекреація відкрита КП

небюджетна КП

відкрита КП

небюджетна КП

274 Автомобільний транспорт відкрита КП

небюджетна КП

відкрита КП

небюджетна КП

275 Транспортні технології відкрита КП

небюджетна КП

відкрита КП

небюджетна КП

281 Публічне управління та адміністрування відкрита КП

небюджетна КП

відкрита КП

небюджетна КП

292 Міжнародні економічні відносини відкрита КП

небюджетна КП

відкрита КП

небюджетна КП