Науково-технічна рада

Науково-технічна рада (далі – НТР) факультету мехатроніки та інжинірингу Державного біотехнологічного університету є постійним колегіальним науково-консультативним та дорадчим органом управління науковою та науково-технічною діяльністю на факультеті.

У своїй діяльності НТР керується:

  • Конституцією України;
  • Цивільним кодексом України;
  • Законами України, зокрема: «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про наукову і науково-технічну експертизу», «Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», «Про інноваційну діяльність», «Про видавничу справу», «Про авторське право і суміжні права»;
  • Указами та розпорядженнями Президента України;
  • Постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України;
  • Нормативними документами Міністерства освіти і науки України;
  • Статутом Державного біотехнологічного університету, цим Положенням та іншими актами законодавства України.
  • НТР формується із науково-педагогічних і наукових працівників факультету мехатроніки та інжинірингу Державного біотехнологічного університету, підприємств, установ та організацій, вчених Національної академії аграрних наук України, співробітників інших наукових і освітніх закладів, науково-технічних товариств та громадських організацій (за їх згодою та на громадських засадах).

НТР організовується згідно з Положенням про Науково-технічну раду.

До складу НТР входять: голова, заступник голови, секретар та члени ради, обрані на засіданні вченої ради факультету мехатроніки та інжинірингу. За посадами до складу НТР входять: декан факультету і проректор з наукової роботи Університету. Персональний склад членів НТР формується з числа провідних вчених науково-педагогічних працівників факультету.