Кафедра електропостачання та енергетичного менеджменту здійснює підготовку фахівців за спеціальністю
141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Перелік дисциплін кафедри

 1. Енергетичний менеджмент
 2. Енергоощадність та альтернативні джерела енергії
 3. Гідравліка
 4. Гідрогазодінаміка
 5. Гідравліка, гідро- та пнемвоприводи
 6. Основи електропостачання
 7. Електропостачання
 8. Енергетичний аудит
 9. Водопостачання та водовідведення в АПК
 10. Основи технічної експлуатації, надійність та діагностування енергетичного обладнання
 11. Діагностування, обслуговування і ремонт систем автоматизації
 12. Охорона праці у галузі (електробезпека)
 13. Автоматизовані системи контролю та управління енергоспоживанням
 14. Електроустановки та системи електропостачання
 15. Енергозбереження та енергетичний менеджмент
 16. Світові тенденції розвитку електроенергетики
 17. Інженерна діяльність при обслуговуванні енергообладнання та засобів автоматизації
 18. Програмно-апаратне забезпечення систем керування в енергетиці
 19. Проектування систем електропостачання
 20. Економічні розрахунки в енергетиці
 21. Якість послуг електропостачання споживачів
 22. Енергозбереження та енергетичний менеджмент
 23. Менеджмент в електроенергетиці
 24. Менеджмент в автоматизованому виробництві
 25. Методологія і організація наукових досліджень
 26. Програмно-апаратне забезпечення систем керування в енергетиці
 27. Інформаційні системи та технології в енергетиці і промисловому виробництві
 28. Електротехнічні матеріали. Обслуговування електрообладнання
 29. Моделювання в енергетиці
 30. Джерела енергії
 31. Електричні станції та підстанції
 32. Релейний захист
 33. Електромережі та системи
 34. Експлуатація енергообладнання та засобів автоматизації
 35. САПР електроустановок
 36. Перехідні процеси в системах електропостачання
 37. Електричні мережі та системи
 38. Основи технічної експлуатації та надійність енергетичного обладнання
 39. Технічна експлуатація та діагностування енергетичного обладнання