Історія кафедриПерелік дисциплін кафедриНаукова діяльністьМіжнародна діяльність
(участь у міжнародних проектах)
Структурні лабораторії
Кафедра електромеханіки, робототехніки, біомедичної інженерії та електротехніки входить до складу факультету енергетики, цифрових та комп’ютерних технологій і є випусковою за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Кафедра заснована у жовтні 1953 року на базі існуючої кафедри “Застосування, виробництво та розподілення електроенергії в сільському господарстві”. В різні роки кафедру очолювали Осетров П.О., Баженов І.Г., Куришев В.Я., Савченко П.І., Тищенко О.К. З 2004 року кафедру очолював Лисиченко М.Л., а з 2017 року – Сорокін М.С.

Сьогодні на кафедрі працюють висококваліфіковані спеціалісти, які мають значний науковий, методичний та виробничий досвід.

Навчальна робота кафедри будується у відповідності до вимог виробництва, науки, техніки та їх перспективного розвитку на основі типових робочих програм і календарного плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня БАКАЛАВР та МАГІСТР. Для цього на кафедрі створена відповідна матеріально-лабораторна база.

Колектив кафедри постійно приділяє велику увагу питанню методичного забезпечення навчального процесу. За останні роки видано підручник «Електропривод», навчальний посібник «Електропривод в АПК. Конспект лекцій». Щорічно на кафедрі видається до 20 оновлених методичних вказівок.

Лабораторія основ електроприводу оновилась новими технічними приладами, наприклад, мікропроцесорний перетворювач частоти струму для регулювання частоти обертання асинхронних двигунів в електроприводах сільськогосподарського призначення. Лабораторний стенд на його основі активно використовується в наукових дослідженнях аспірантів та лабораторних заняттях студентів.

На кафедрі постійно працює науково-методичний семінар, на якому розглядається звіти найкращих студентів, які проходили практику за кордоном, на фермах Європи та США, звіти викладачів по підвищенню кваліфікації, попередні захисти дисертацій.

Про високий рівень наукових досліджень свідчить велика кількість нагород, отриманих професорсько-викладацьким складом кафедри.

 • Монтаж енергетичного обладнання і систем керування (для спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка)
 • Апарати керування і захисту (для спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології)
 • Проектування (для спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка)
 • Проектування систем електрифікації, автоматизації та енергопостачання (для спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка)
 • Основи електропривода (для спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка)
 • Електропривод (для спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка)
 • Електропривод та автоматизована робота (для спеціальності 151 – Автоматизація та компютерно-інтегровані технології)
 • Електропривод та автоматизація (Для спеціальності 208 агроінженерія)
 • Електропривод виробничих машин і механізмів (для спеціальності 151 – Автоматизація та компютерно-інтегровані технології)
 • Електропривод в БМИ (для спеціальності 163 – Біомедична інженерія)
 • Споживачі електроенергії (для спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 123 –комп’ютерна інженерія)
 • Засоби електрифікації у сільському господарстві (для спеціальності 133 галузеве машинобудування)
 • Електрообладнання с.г. техніки (для спеціальності 133 галузеве машинобудування)
 • Методологія наукових досліджень(для спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка)
 • Електричні машини (для спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка)
 • Електричні машини та виконавчі механізми (для спеціальності 151 – Автоматизація та компютерно-інтегровані технології)
 • Електричні машини в БМІ (для спеціальності 163 – Біомедична інженерія)
Співробітники кафедри проводять активну роботу з розробки та впровадження автоматизованих систем керування електричними машинами та апаратами у виробничих процесах.

Кафедра є провідною на Україні в напрямку розробки низькоенергетичних лазерних технологій в сільському господарстві. В даному напрямку ведуться роботи протягом останніх 15 років у співробітництві з Інститутом тваринництва УААН, Інститутом свинарства УААН, Інститутом птахівництва УААН та іншими науковими установами. В даному напрямку опубліковано більше 150 наукових праць, отримано 5 патентів на винахід України. Підтвердженням високого рівня науково-дослідних робіт є проведення в останні два роки засідання секції «Лазерні технології в сільському господарстві» (керівник проф. Лисиченко М.Л.) в рамках Міжнародної науково-практичної конференції “Применение лазеров в медицине и биологии” (НПМБК «Лазер и здоровье») на базі ХНТУСГ ім. П.Василенка.

Наукові інтереси викладачів кафедри:

 • Лисиченко М.Л. – Лазерні технології в сільському господарстві
 • Жила В.І. – Обробка молока за допомогою лазерних технологій
 • Хандола Ю.М. – Дослідження автоматизованих систем керування
 • Сотнік О.В. – Дослідження підвищення ефективності асинхронних двигунів
 • Сорокін М.С. – Сучасні системи керування системами електроприводу
 • Назаренко О.Ю. – Дослідження шляхів енергозбереження засобами електропривода
 • Гузенко В.В. – Дослідження енергозберігаючих електромеханічних систем
 • Міленін Д.М. – Вплив лазерного випромінювання на біологічні об’єкти у птахівництві
 • Сухін В.В. – Математичне моделювання взаємодії лазерного випромінювання з біологічними об’єктами; дослідження автоматизованих систем керування

Кафедра має авторизовану навчальну лабораторію фірми “Schneider Electric” та авторизовану навчальну лабораторію компанії “IEK”.

Щороку під керівництвом викладачів кафедри студенти 3-5 курсів, магістри та аспіранти беруть активну участь у роботі міжнародного молодіжного форуму, який проводиться на базі університету.

 • Наукова лабораторія лазерних технологій в агропромисловому комплексі
 • Лабораторія електричних машин
 • Лабораторія електричного приводу та математичного моделювання
 • Лабораторія електричного монтажу
 • Лабораторія електроприводу та автоматизації
 • Інформаційні системи

Керівник структурної лабораторії – Литвиненко Світлана Іванівна