Для здобувачів

Академічна мобільність — це можливість учасників освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому закладі вищої освіти (науковій установі) на території України чи поза її межами.

В ДБТУ основними формами академічної мобільності для учасників освітнього процесу, що здобувають освітні ступені молодшого бакалавра, бакалавра, магістра та доктора філософії є:

а) навчання за програмами академічної мобільності;

б) мовне стажування;

в) наукове стажування.

Сьогодні в ДБТУ успішно реалізуються різні міжнародні проєкти, серед яких:

 

ERASMUS+

Еразмус+ є Програмою міжнародної співпраці Європейського Союзу з іншими країнами світу у сфері освіти, молоді та спорту, що має на меті підтримку освітнього, професійного та особистісного розвитку громадян ЄС і поза його межами задля внеску до стійкого зростання, якості робочих місць і соціального згуртування, для розвитку інновацій та посилення європейської ідентичності і активного громадянства. Програма включає такі основні напрями:

Еразмус+ КА1. Проєкти навчальної мобільності для індивідуальних осіб

Еразмус+ КА2. Співпраця між організаціями та інституціями

Європейські студії Жан Моне у сфері вищої освіти

 

DAAD

DAAD — це німецька служба академічних обмінів, що є найбільшою організацією у світі в сфері підтримки міжнародного обміну студентами та вченими. В рамках служби реалізується багато проєктів, які надають можливість студентам, аспірантам, кандидатам та докторам наук тощо навчатися в Німеччині, проходити курси підвищення кваліфікації або стажування.

 

ЗАКОРДОННА ПРАКТИКА

Для здобувачів вищої освіти ДБТУ передбачені можливості участі в різних видах закордонних практик, під час такої практики студенти мають можливість перейняти європейський  досвід ведення бізнесу, впровадження сучасних технологій у виробництві, застосування сучасної техніки та практичні навички роботи з нею, набути вмінь практичної роботи у сфері харчових виробництв, сільського господарства, готельно-ресторанної справи, технічних напрямків, а також ознайомитися з культурою і традиціями різних країн, покращити знання іноземної мови.