Співробітники

відділу аспірантури та докторантури

Міненко Софія Іванівна
В.о. завідувачки відділу

 

МІНЕНКО
СОФІЯ ІВАНІВНА

доктор філософії з менеджменту,
старший викладач кафедри менеджменту, бізнесу і адміністрування
Бондарчук Андрій Олександрович
Провідний фахівець відділу

 

БОНДАРЧУК
АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ